[prenta uppsett í dálka] 5. fundur, 126. lþ.

Stofnun Snæfellsþjóðgarðs, fyrri umr.

Þáltill. ÞBack o.fl., 5. mál. --- Þskj. 5.

[15:47](í vinnslu)

Flm. (Þuríður Backman):