Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 97. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 308  —  97. mál.

3. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2011.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (SII, LRM, SER, BjörgvS, ÞBack).


Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.


Breytingar á sundurliðun 2:

    1.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-657 Umferðarstofa
         a.     1.01 Umferðarstofa          0,0     85,0     85,0
         b.      Innheimt af ríkistekjum          0,0     85,0     85,0
    2.     Við 06-841 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
         1.11 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, sérstök
              viðbótarframlög          80,0     100,0     180,0
    3.     Við 09-989 Ófyrirséð útgjöld
         1.90 Ófyrirséð útgjöld          2.228,3     300,0     2.528,3
    4.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          11-511 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
         a.     6.41 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða          0,0     -48,0     -48,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     -48,0     -48,0
    5.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          12-402 Fjármálaeftirlitið
         a.     1.01 Fjármálaeftirlitið          0,0     297,5     297,5
         b.     Sértekjur          0,0     7,5     7,5
         c.      Innheimt af ríkistekjum          0,0     305,0     305,0
    6.     Við 14-211 Umhverfisstofnun
         1.01 Umhverfisstofnun          33,3     46,9     80,2