Halldóra Mogensen: frumvörp

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. Almannatryggingar (frítekjumark vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar) , 16. desember 2017
 2. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (afnám sérstakrar uppbótar til framfærslu) , 16. desember 2017

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), 5. febrúar 2018
 2. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 15. desember 2017
 3. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 18. desember 2017
 4. Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), 25. janúar 2018
 5. Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), 15. desember 2017
 6. Heilbrigðisþjónusta (réttur til einbýlis og sambúðar við maka á öldrunarstofnunum), 6. febrúar 2018
 7. Helgidagafriður, 30. janúar 2018
 8. Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining), 18. desember 2017
 9. Kosningar til Alþingis (kosningaréttur), 23. janúar 2018
 10. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á miðlun fjölmiðils), 20. desember 2017
 11. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), 16. desember 2017
 12. Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), 15. desember 2017
 13. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), 1. febrúar 2018
 14. Útlendingar (fylgdarlaus börn), 18. desember 2017
 15. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (leyfi frá opinberu starfi og starf með þingmennsku), 16. desember 2017
 16. Þingsköp Alþingis (opnir nefndarfundir), 25. janúar 2018
 17. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), 21. febrúar 2018

147. þing, 2017

 1. Almenn hegningarlög (hatursáróður), 26. september 2017
 2. Fjarskipti og meðferð sakamála (afnám gagnageymdar o.fl.), 26. september 2017
 3. Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila), 26. september 2017
 4. Stjórnarskipunarlög, 26. september 2017
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 14. september 2017
 6. Ærumeiðingar, 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Fjármálafyrirtæki (virkur eignarhlutur, tilkynningarskylda), 28. mars 2017
 2. Fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá), 6. febrúar 2017
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), 31. mars 2017
 4. Kjararáð (lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013), 22. febrúar 2017
 5. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 28. febrúar 2017
 6. Kosningar til Alþingis (skipting þingsæta), 28. febrúar 2017
 7. Sjúkratryggingar (frestun gildistöku), 26. janúar 2017
 8. Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar), 22. febrúar 2017
 9. Tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna), 1. febrúar 2017
 10. Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra, 26. janúar 2017
 11. Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), 23. mars 2017

144. þing, 2014–2015

 1. Fjarskipti (afnám gagnageymdar), 26. mars 2015
 2. Meðferð sakamála (skilyrði símahlustunar og aðgangs að fjarskiptaupplýsingum), 26. mars 2015
 3. Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög), 25. mars 2015
 4. Skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög (skráning barna), 25. febrúar 2015
 5. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), 25. mars 2015
 6. Þingsköp Alþingis og almenn hegningarlög (hagsmunaárekstrar alþingismanna), 27. mars 2015