Smári McCarthy: frumvörp

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna) , 6. mars 2018
 2. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála) , 21. febrúar 2018

146. þing, 2016–2017

 1. Aukatekjur ríkissjóðs (nýskráning fyrirtækja) , 8. mars 2017
 2. Fjármálafyrirtæki (virkur eignarhlutur, tilkynningarskylda) , 28. mars 2017

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), 5. febrúar 2018
 2. Almannatryggingar (frítekjumark vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar), 16. desember 2017
 3. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (afnám sérstakrar uppbótar til framfærslu), 16. desember 2017
 4. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 18. desember 2017
 5. Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), 25. janúar 2018
 6. Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), 15. desember 2017
 7. Helgidagafriður, 30. janúar 2018
 8. Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining), 18. desember 2017
 9. Kosningar til Alþingis (kosningaréttur), 23. janúar 2018
 10. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 16. desember 2017
 11. Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), 26. febrúar 2018
 12. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á miðlun fjölmiðils), 20. desember 2017
 13. Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), 15. desember 2017
 14. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), 1. febrúar 2018
 15. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (leyfi frá opinberu starfi og starf með þingmennsku), 16. desember 2017
 16. Þingsköp Alþingis (opnir nefndarfundir), 25. janúar 2018

147. þing, 2017

 1. Almenn hegningarlög (hatursáróður), 26. september 2017
 2. Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), 26. september 2017
 3. Fjarskipti og meðferð sakamála (afnám gagnageymdar o.fl.), 26. september 2017
 4. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 26. september 2017
 5. Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila), 26. september 2017
 6. Stjórnarskipunarlög, 26. september 2017
 7. Veiting ríkisborgararéttar, 14. september 2017
 8. Ærumeiðingar, 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Ársreikningar (viðvera endurskoðenda á aðalfundum), 24. apríl 2017
 2. Fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá), 6. febrúar 2017
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), 31. mars 2017
 4. Gjald af áfengi og tóbaki (lýðheilsusjóður), 31. mars 2017
 5. Kjararáð (lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013), 22. febrúar 2017
 6. Kjararáð (frestun á framkvæmd lagaákvæða), 23. maí 2017
 7. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 28. febrúar 2017
 8. Kosningar til Alþingis (skipting þingsæta), 28. febrúar 2017
 9. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 22. febrúar 2017
 10. Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar), 21. desember 2016
 11. Stjórn fiskveiða (strandveiðar), 22. febrúar 2017
 12. Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar), 22. febrúar 2017
 13. Tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna), 1. febrúar 2017
 14. Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra, 26. janúar 2017
 15. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), 27. febrúar 2017