Logi Einarsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 17 nál. með brtt., Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 2. 44 nefndarálit, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 140 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017

146. þing, 2016–2017

 1. 13 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 2. 41 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 3. 45 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 4. 814 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.)
 5. 827 nefndarálit atvinnuveganefndar, orkuskipti
 6. 828 breytingartillaga atvinnuveganefndar, orkuskipti
 7. 872 nefndarálit atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa (eftirlit með vigtunarleyfishöfum)

141. þing, 2012–2013

 1. 1008 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjablandað fóður, EES-reglur)
 2. 1010 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur)
 3. 1011 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 4. 1011 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 5. 1012 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 6. 1013 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 7. 1021 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)
 8. 1073 nefndarálit velferðarnefndar, Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur)
 9. 1123 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 10. 1124 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 11. 1125 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014
 12. 1130 nefndarálit atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (kyntar veitur)
 13. 1131 nefndarálit atvinnuveganefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)
 14. 1132 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 15. 1133 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 16. 1136 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)

140. þing, 2011–2012

 1. 590 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (heildarlög)
 2. 591 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 3. 593 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjársýsluskattur (heildarlög)