Albert Guðmundsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

111. þing, 1988–1989

  1. 269 breytingartillaga, fjárlög 1989
  2. 286 breytingartillaga, fjárlög 1989

106. þing, 1983–1984

  1. 513 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

105. þing, 1982–1983

  1. 580 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
  2. 591 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna
  3. 607 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

104. þing, 1981–1982

  1. 241 breytingartillaga, fjárlög 1982
  2. 860 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur

103. þing, 1980–1981

  1. 437 breytingartillaga, tollskrá
  2. 575 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá

102. þing, 1979–1980

  1. 234 breytingartillaga, fjárlög 1980
  2. 243 breytingartillaga, fjárlög 1980

100. þing, 1978–1979

  1. 53 breytingartillaga, kjaramál
  2. 640 breytingartillaga, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
  3. 826 breytingartillaga, Framleiðsluráð landbúnaðarins

99. þing, 1977–1978

  1. 225 breytingartillaga, fjárlög 1978
  2. 238 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
  3. 239 breytingartillaga, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
  4. 284 breytingartillaga, fjárlög 1978
  5. 472 breytingartillaga, vátryggingarstarfsemi

98. þing, 1976–1977

  1. 54 breytingartillaga, fjarskipti
  2. 149 breytingartillaga, vegalög
  3. 213 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
  4. 225 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
  5. 501 breytingartillaga, póst- og símamál

97. þing, 1975–1976

  1. 159 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
  2. 563 breytingartillaga, orlof
  3. 712 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
  4. 938 frávísunartilllaga, jarðalög

96. þing, 1974–1975

  1. 360 breytingartillaga, vegalög

Meðflutningsmaður

111. þing, 1988–1989

  1. 341 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
  2. 670 breytingartillaga, lánsfjárlög 1989
  3. 671 breytingartillaga, lánsfjárlög 1989

110. þing, 1987–1988

  1. 222 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
  2. 334 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
  3. 432 breytingartillaga, fjárlög 1988
  4. 436 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
  5. 452 breytingartillaga, vörugjald (heildarlög)
  6. 466 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
  7. 721 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)

105. þing, 1982–1983

  1. 169 breytingartillaga, fjárlög 1983
  2. 170 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
  3. 171 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
  4. 196 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
  5. 214 breytingartillaga, fjárlög 1983
  6. 235 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
  7. 282 nefndarálit, efnahagsaðgerðir
  8. 294 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, hvalveiðibann
  9. 321 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hafsbotnsréttindi Íslands í suðri
  10. 322 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hafsbotnsréttindi Íslands á Reykjaneshrygg
  11. 338 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
  12. 340 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
  13. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun frá skipum
  14. 351 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um loftmengun
  15. 361 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
  16. 395 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  17. 396 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  18. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna björgunar skipsins Het Wapen
  19. 443 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útvegsbanki Íslands
  20. 444 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
  21. 445 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Búnaðarbanki Íslands
  22. 446 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Landsbanki Íslands
  23. 463 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
  24. 472 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
  25. 473 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
  26. 532 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, laxveiðar Færeyinga í sjó
  27. 563 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
  28. 577 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
  29. 589 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála
  30. 592 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1983
  31. 593 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
  32. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
  33. 599 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
  34. 600 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
  35. 610 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
  36. 611 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

104. þing, 1981–1982

  1. 150 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
  2. 151 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
  3. 156 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
  4. 178 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðstoð í skattamálum
  5. 189 breytingartillaga, fjárlög 1982
  6. 207 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
  7. 229 breytingartillaga, fjárlög 1982
  8. 231 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
  9. 235 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um landgrunnið milli Íslands og Jan Mayen
  10. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
  11. 249 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
  12. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
  13. 300 nefndarálit, tollskrá o.fl.
  14. 357 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn
  15. 368 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
  16. 369 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
  17. 375 breytingartillaga, verðlag og samkeppnishömlur
  18. 377 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
  19. 378 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
  20. 437 nefndarálit utanríkismálanefndar, verndun á laxi í Norður-Atlantshafi
  21. 454 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
  22. 484 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
  23. 485 nefndarálit, almannatryggingar
  24. 486 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
  25. 513 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
  26. 516 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
  27. 517 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
  28. 600 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar og Noreg um veiðar á kolmunna
  29. 630 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
  30. 631 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
  31. 635 breytingartillaga, dýralæknar
  32. 640 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
  33. 642 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
  34. 644 breytingartillaga, dýralæknar
  35. 685 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
  36. 686 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
  37. 720 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
  38. 763 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  39. 815 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum
  40. 822 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eftirlaun alþingismanna
  41. 824 nál. með rökst. fjárhags- og viðskiptanefndar, flugstöð á Keflavíkurflugvelli
  42. 831 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
  43. 854 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  44. 861 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
  45. 862 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
  46. 874 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1978
  47. 905 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
  48. 927 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána

103. þing, 1980–1981

  1. 116 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Flugleiða hf.
  2. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning lífeyrisréttinda
  3. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingargjald
  4. 234 breytingartillaga, fjárlög 1981
  5. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
  6. 268 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
  7. 269 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
  8. 273 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
  9. 275 nefndarálit, niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980
  10. 276 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
  11. 279 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
  12. 294 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum
  13. 295 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
  14. 296 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
  15. 303 breytingartillaga, fjárlög 1981
  16. 319 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
  17. 320 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
  18. 322 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
  19. 325 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
  20. 329 breytingartillaga, fjárlög 1981
  21. 334 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
  22. 347 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
  23. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópu
  24. 365 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda
  25. 371 breytingartillaga, jöfnunargjald
  26. 416 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
  27. 417 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  28. 446 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag um gagnkvæmar heimildir Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna
  29. 487 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála
  30. 497 nefndarálit, viðnám gegn verðbólgu
  31. 498 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
  32. 504 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
  33. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
  34. 508 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tékkar
  35. 513 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
  36. 534 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, landhelgisgæsla
  37. 566 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
  38. 645 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex
  39. 646 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1981
  40. 647 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
  41. 667 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
  42. 668 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
  43. 695 nefndarálit, verðlagsaðhald
  44. 696 breytingartillaga, verðlagsaðhald
  45. 702 breytingartillaga, verðlagsaðhald
  46. 783 nefndarálit utanríkismálanefndar, þingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga
  47. 785 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla
  48. 817 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
  49. 818 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  50. 819 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Bjargráðasjóður
  51. 824 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
  52. 825 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
  53. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
  54. 827 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
  55. 830 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  56. 832 frhnál. með brtt., tekjuskattur og eignarskattur
  57. 840 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
  58. 845 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  59. 852 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
  60. 878 breytingartillaga, almannatryggingar
  61. 929 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
  62. 930 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
  63. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins
  64. 948 breytingartillaga utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins
  65. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra
  66. 1018 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra
  67. 1056 rökstudd dagskrá, umferðarlög

102. þing, 1979–1980

  1. 43 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðskiptasamningur EFTA-landanna og Spánar
  2. 61 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
  3. 62 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
  4. 71 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
  5. 97 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðsla opinberra gjalda 1980
  6. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
  7. 160 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
  8. 164 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  9. 165 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  10. 170 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
  11. 181 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Íslands að Genfarbókuninni 1979
  12. 237 breytingartillaga, fjárlög 1980
  13. 251 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
  14. 279 nefndarálit, orkujöfnunargjald
  15. 349 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
  16. 363 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hækkun lægstu launa
  17. 365 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
  18. 380 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
  19. 382 nefndarálit, flugvallagjald
  20. 384 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
  21. 561 nefndarálit, lánsfjárlög 1980
  22. 562 breytingartillaga, lánsfjárlög 1980

100. þing, 1978–1979

  1. 129 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu
  2. 305 breytingartillaga, fjárlög 1979
  3. 430 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
  4. 827 breytingartillaga, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

99. þing, 1977–1978

  1. 52 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
  2. 74 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
  3. 75 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra félaga í stéttarfélögum
  4. 76 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
  5. 108 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
  6. 160 breytingartillaga, fjárlög 1978
  7. 162 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
  8. 196 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, iðjuþjálfun
  9. 197 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
  10. 198 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
  11. 255 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
  12. 256 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
  13. 269 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
  14. 388 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, geymslufé
  15. 389 breytingartillaga félagsmálanefndar, geymslufé
  16. 428 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
  17. 438 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, þroskaþjálfar
  18. 439 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, þroskaþjálfar
  19. 441 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
  20. 476 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
  21. 477 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
  22. 527 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
  23. 560 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálum
  24. 621 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
  25. 626 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
  26. 627 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
  27. 628 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðingar
  28. 638 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, manneldisráð
  29. 639 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, manneldisráð
  30. 687 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
  31. 688 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
  32. 753 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heyrnar- og talmeinastöð Íslands
  33. 754 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heyrnar- og talmeinastöð Íslands
  34. 755 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
  35. 756 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
  36. 761 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
  37. 762 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
  38. 884 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
  39. 885 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
  40. 887 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
  41. 888 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
  42. 909 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
  43. 932 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

98. þing, 1976–1977

  1. 102 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
  2. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
  3. 167 breytingartillaga, fjárlög 1977
  4. 191 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
  5. 229 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
  6. 239 lög (samhlj.), dagvistarheimili fyrir börn
  7. 242 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
  8. 243 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
  9. 255 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
  10. 257 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
  11. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
  12. 312 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum
  13. 313 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
  14. 314 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
  15. 337 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
  16. 338 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
  17. 351 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fávitastofnanir
  18. 357 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, virkjun Hvítár í Borgarfirði
  19. 444 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, innlend endurtrygging
  20. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
  21. 494 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi jarðstöðvar
  22. 495 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
  23. 496 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
  24. 497 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
  25. 532 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar starfsmanna banka
  26. 536 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
  27. 565 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum
  28. 567 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði
  29. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
  30. 569 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf.
  31. 584 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
  32. 626 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
  33. 627 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
  34. 630 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
  35. 647 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður

97. þing, 1975–1976

  1. 103 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
  2. 142 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1973
  3. 144 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
  4. 156 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum
  5. 157 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
  6. 176 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs
  7. 189 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
  8. 218 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
  9. 239 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
  10. 269 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976
  11. 330 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald af gas- og brennsluolíum
  12. 371 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
  13. 433 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla við Straumsvík
  14. 486 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs
  15. 498 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
  16. 499 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
  17. 500 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
  18. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
  19. 506 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
  20. 507 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
  21. 568 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
  22. 569 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
  23. 570 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
  24. 587 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
  25. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
  26. 597 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
  27. 626 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
  28. 649 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Orkubú Vestfjarða
  29. 651 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, saltverksmiðja á Reykjanesi
  30. 695 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinbera starfsmanna
  31. 696 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
  32. 697 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, laun starfsmanna ríkisins
  33. 698 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
  34. 699 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
  35. 720 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraþjálfun
  36. 721 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraþjálfun

96. þing, 1974–1975

  1. 70 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
  2. 87 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
  3. 113 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
  4. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja
  5. 160 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
  6. 185 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
  7. 186 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Rafveita Ísafjarðar
  8. 196 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
  9. 295 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
  10. 335 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
  11. 363 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
  12. 364 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
  13. 424 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
  14. 448 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
  15. 517 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
  16. 619 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
  17. 620 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
  18. 642 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
  19. 709 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1972
  20. 710 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
  21. 727 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
  22. 732 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald
  23. 783 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
  24. 788 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
  25. 789 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
  26. 790 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fjarskipti
  27. 792 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
  28. 793 nefndarálit iðnaðarnefndar, Fljótsdalsvirkjun
  29. 812 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
  30. 816 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur

95. þing, 1974

  1. 13 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
  2. 22 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna gengis íslenskrar krónu
  3. 24 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
  4. 45 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar