Alfreð Gíslason: þingskjöl

1. flutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. 430 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög

84. þing, 1963–1964

 1. 114 breytingartillaga, hækkun á bótum almannatrygginga
 2. 272 breytingartillaga, hækkun á bótum almannatrygginga
 3. 285 breytingartillaga, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 4. 296 breytingartillaga, hækkun á bótum almannatrygginga
 5. 488 breytingartillaga, skipulagslög
 6. 535 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 590 breytingartillaga, loftferðir

83. þing, 1962–1963

 1. 162 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannavarnir
 2. 173 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, ráðherraábyrgð
 3. 215 breytingartillaga, búnaðarmálasjóður
 4. 451 nefndarálit, hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf
 5. 486 breytingartillaga, almannatryggingar
 6. 520 breytingartillaga, lögreglumenn
 7. 537 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 8. 578 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög

82. þing, 1961–1962

 1. 116 breytingartillaga, lækkun aðflutningsgjalda
 2. 335 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 3. 352 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 376 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 380 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun o.fl.
 6. 387 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun o.fl.
 7. 442 breytingartillaga, kirkjugarðar
 8. 481 breytingartillaga, verkamannabústaðir
 9. 490 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkamannabústaðir
 10. 632 breytingartillaga, innflutningur búfjár
 11. 647 breytingartillaga, sjúkraþjálfun
 12. 674 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 13. 690 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum
 14. 792 breytingartillaga, almannatryggingar
 15. 797 breytingartillaga, Háskóli Íslands

81. þing, 1960–1961

 1. 167 breytingartillaga, Bjargráðasjóður Íslands
 2. 217 breytingartillaga, söluskattur
 3. 262 breytingartillaga, efnahagsmál
 4. 322 breytingartillaga, kirkjugarðar
 5. 338 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, ríkisfangelsi og vinnuhæli
 6. 339 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, ríkisfangelsi og vinnuhæli
 7. 340 breytingartillaga, læknaskortur
 8. 392 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 9. 455 breytingartillaga, Listasafn Íslands
 10. 473 breytingartillaga, verkstjóranámskeið
 11. 579 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 12. 620 breytingartillaga, launajöfnuður karla og kvenna
 13. 639 nefndarálit, launajöfnuður karla og kvenna

80. þing, 1959–1960

 1. 48 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 2. 116 breytingartillaga, efnahagsmál
 3. 188 breytingartillaga, söluskattur
 4. 203 breytingartillaga, fjárlög 1960
 5. 255 breytingartillaga, almannatryggingar
 6. 258 nefndarálit, almannatryggingar
 7. 622 breytingartillaga, Háskóli Íslands

78. þing, 1958–1959

 1. 100 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 2. 185 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 3. 191 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög nr. 93
 4. 220 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 5. 234 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameign fjölbýlishúsa
 6. 237 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög nr. 93
 7. 282 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skattar og gjöld til sveitarsjóða
 8. 315 breytingartillaga, skipun prestakalla
 9. 352 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 10. 394 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 11. 435 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 12. 506 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 13. 521 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

77. þing, 1957–1958

 1. 151 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, farsóttarlög
 2. 165 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 175 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fæðingarheimili Reykjavíkurbæjar
 4. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 5. 215 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfsemi
 6. 246 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttur verkafólks
 7. 309 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfsemi
 8. 408 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 9. 450 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 10. 468 breytingartillaga, aðstoð við vangefið fólk
 11. 504 nefndarálit, afstaða til óskilgetinna barna
 12. 527 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, útsvör
 13. 591 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 14. 598 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 15. 605 breytingartillaga, sjúkrahúsalög

76. þing, 1956–1957

 1. 144 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hnefaleikar
 2. 160 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 3. 166 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastjórn
 4. 198 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum
 5. 203 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 6. 248 breytingartillaga, kirkjuþing og kirkjuráð
 7. 263 breytingartillaga, fjárlög 1957
 8. 290 breytingartillaga, fjárlög 1957
 9. 366 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 10. 416 breytingartillaga, umferðarlög
 11. 434 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarlög
 12. 474 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsasjóður og talnahappdrætti
 13. 507 breytingartillaga, Háskóli Íslands
 14. 562 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 15. 586 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuvernd í skólum
 16. 679 breytingartillaga, eyðing refa og minka

Meðflutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. 329 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

84. þing, 1963–1964

 1. 501 breytingartillaga, tollskrá o.fl.

83. þing, 1962–1963

 1. 96 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, öryggisráðstafanir gegn geislavirkum efnum
 2. 151 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 3. 167 nefndarálit allsherjarnefndar, landsdómur
 4. 168 breytingartillaga allsherjarnefndar, landsdómur
 5. 201 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Norðurlandasamningur um innheimtu meðlaga
 6. 243 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fullnusta norrænna refsidóma
 7. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 274 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 9. 292 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 10. 368 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingasjóður aldraðs fólks
 11. 369 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 12. 370 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimilishjálp í viðlögum
 13. 482 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 14. 513 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögreglumenn
 15. 514 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 16. 553 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglumenn
 17. 581 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands
 18. 640 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tannlækningar
 19. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignamat
 20. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, fasteignamat

82. þing, 1961–1962

 1. 91 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 129 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dómsmálastörf, löglreglustjórn, gjaldheimta o.fl.
 3. 196 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 4. 197 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 5. 198 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna
 6. 199 nefndarálit allsherjarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 7. 264 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 8. 294 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 9. 299 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda
 10. 301 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 11. 331 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 12. 333 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 13. 512 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 14. 513 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, félagslegt öryggi
 15. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 16. 523 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 17. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning
 18. 569 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við fatlaða
 19. 599 nefndarálit allsherjarnefndar, dánarvottorð
 20. 650 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 21. 651 breytingartillaga, atvinnubótasjóður
 22. 657 breytingartillaga, læknaskipunarlög
 23. 658 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 24. 659 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnubótasjóður
 25. 660 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarskóli Íslands
 26. 661 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkraþjálfun
 27. 672 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 28. 673 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 29. 679 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 30. 701 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 31. 707 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 32. 779 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, happdrætti Styrktarfélags vangefinna, lamaðra og fatlaðra og Sjálfsbjargar

81. þing, 1960–1961

 1. 120 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 2. 179 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna
 3. 231 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 4. 252 breytingartillaga, efnahagsmál
 5. 372 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 6. 385 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 7. 457 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 8. 515 nefndarálit allsherjarnefndar, afhending Þingeyjar í Skjálfandafljóti
 9. 604 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 10. 667 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög

80. þing, 1959–1960

 1. 96 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 108 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, útsvör
 3. 118 breytingartillaga, efnahagsmál
 4. 265 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild fyrir Húsavíkurkaupstað á Preststúni
 5. 277 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 6. 293 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 7. 313 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 8. 314 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
 9. 348 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 10. 364 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð drykkjumanna
 11. 374 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár til vinnuheimila
 12. 375 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarkvennaskóli Íslands
 13. 377 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 14. 378 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi
 15. 392 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 16. 393 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 17. 496 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunarstaður við Arnarnesvog
 18. 608 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, útsvör
 19. 611 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, útsvör
 20. 625 breytingartillaga, Háskóli Íslands

78. þing, 1958–1959

 1. 145 breytingartillaga, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 2. 160 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishjálp sjómanna á fjarlægum miðum
 3. 186 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ábúðarlög
 4. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, Atómvísindastofnun Norðurlanda
 5. 215 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 6. 217 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 7. 341 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögheimili
 8. 396 nefndarálit allsherjarnefndar, aðbúnaður fanga
 9. 443 nefndarálit allsherjarnefndar, athugun á nýjum björgunartækjum
 10. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur
 11. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959

77. þing, 1957–1958

 1. 74 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 2. 96 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 3. 135 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 4. 203 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Veðurstofa Íslands
 5. 268 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttur verkafólks
 6. 290 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar að Skriðulandi
 7. 380 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sveitastjórnarkosningar
 8. 386 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sala áfengis, tóbaks o. fl.
 9. 387 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 10. 394 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 11. 507 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samvinnufélög

76. þing, 1956–1957

 1. 200 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þinglýsing skjala og aflýsing
 2. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 3. 265 breytingartillaga, fjárlög 1957
 4. 292 breytingartillaga, fjárlög 1957
 5. 314 nefndarálit allsherjarnefndar, taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði
 6. 334 nál. með rökst. allsherjarnefndar, áfengislög
 7. 410 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 8. 429 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 9. 464 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 10. 495 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög
 11. 564 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun