Ari Trausti Guðmundsson: ræður


Ræður

Íslandsstofa

(rekstrarform o.fl.)
lagafrumvarp

Skipulag haf- og strandsvæða

lagafrumvarp

Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029

þingsályktunartillaga

Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.

(sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis)
lagafrumvarp

Köfun

lagafrumvarp

Mannvirki

(stjórnsýsla við mannvirkjagerð o.fl.)
lagafrumvarp

Gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls

þingsályktunartillaga

Breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála

lagafrumvarp

Störf þingsins

Norðurslóðir

sérstök umræða

Störf þingsins

Kalkþörungavinnsla

fyrirspurn

Rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Stefnumótandi byggðaáætlun 2018--2024

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2019--2023

þingsályktunartillaga

Viðbrögð við fjölgun ferðamanna

fyrirspurn

Dreifing ferðamanna um landið

sérstök umræða

Fjármálastefna 2018--2022

þingsályktunartillaga

Móttaka skemmtiferðaskipa

sérstök umræða

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2017 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(umhverfismál)
þingsályktunartillaga

Fjarskipti

(EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Skýrsla greiningardeildar ríkislögreglustjóra um skipulagða glæpastarfsemi

sérstök umræða

Gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls

þingsályktunartillaga

Frelsi á leigubifreiðamarkaði

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.

(sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði

(stjórn álaveiða)
lagafrumvarp

Frelsi á leigubílamarkaði

sérstök umræða

Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

þingsályktunartillaga

Formennska í Norðurskautsráðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Langtímaorkustefna

sérstök umræða

Notkun og ræktun lyfjahamps

þingsályktunartillaga

Félagsleg undirboð og svik á vinnumarkaði

sérstök umræða

Norðurskautsmál 2017

skýrsla

Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Staðan í stjórnmálunum í byrjun árs og verkefnin fram undan

skýrsla ráðherra

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fæðingar- og foreldraorlof

(fæðingarhjálp)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 171,9
Andsvar 19 33
Flutningsræða 3 15,67
Grein fyrir atkvæði 2 1,28
Samtals 74 221,85
3,7 klst.