Þorsteinn Víglundsson: ræður


Ræður

Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna

lagafrumvarp

Þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta

þingsályktunartillaga

Skattleysi uppbóta á lífeyri

þingsályktunartillaga

Þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta

þingsályktunartillaga

Skilyrðislaus grunnframfærsla

(borgaralaun)
þingsályktunartillaga

Veiðigjald

(veiðigjald 2018)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2019--2023

þingsályktunartillaga

Verðtrygging fjárskuldbindinga

sérstök umræða

Almenna persónuverndarreglugerðin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn

(upplýsingasamfélagið, almenna persónuverndarreglugerðin)
þingsályktunartillaga

Tollalög

(vanþróuðustu ríki heims)
lagafrumvarp

Barnaverndarmál

sérstök umræða

Störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður

Innheimtulög

(innheimtustarfsemi félaga í eigu lögmanna)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Frumvarp um veiðigjöld

um fundarstjórn

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Stytting náms til stúdentsprófs og staða nemenda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Jöfnuður og traust

sérstök umræða

Störf þingsins

Stuðningur við borgarlínu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ný persónuverndarlög

um fundarstjórn

Borgaralaun

sérstök umræða

Afgreiðsla þingmannamála úr nefndum

um fundarstjórn

Tollalög

(vanþróuðustu ríki heims)
lagafrumvarp

Markaðar tekjur

lagafrumvarp

Norðurslóðir

sérstök umræða

Frumvarp um tollkvóta á osta

um fundarstjórn

Mat á forsendum við útreikning verðtryggingar

þingsályktunartillaga

Kjör ljósmæðra

sérstök umræða

Störf þingsins

Hvítbók um fjármálakerfið

sérstök umræða

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir

lagafrumvarp

Störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir

lagafrumvarp

Störf þingsins

Vinna íslenskra stjórnvalda vegna innleiðingar þriðja orkupakka ESB

fyrirspurn

Framlög til heilbrigðismála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vísbendingar um kólnun í ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálaáætlun 2019--2023

þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurnum -- vinna í fjárlaganefnd

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2019--2023

þingsályktunartillaga

Lyfjalög

(fölsuð lyf, netverslun, miðlun lyfja)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni o.fl)
lagafrumvarp

Kostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið

beiðni um skýrslu

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Smálán

sérstök umræða

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Afnám innflæðishafta og vaxtastig

sérstök umræða

Fjármálastefna 2018--2022

þingsályktunartillaga

Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna

lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Raforkumarkaðsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálastefna 2018--2022

þingsályktunartillaga

Lögheimili og aðsetur

lagafrumvarp

Framlagning fjármálaáætlunar

um fundarstjórn

Frestun á framlagningu fjármálaáætlunar

um fundarstjórn

Vextir og verðtrygging

(húsnæðisliður vísitölu neysluverðs)
lagafrumvarp

Arion banki

sérstök umræða

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Sjúkratryggingar Íslands sem kaupanda heilbrigðisþjónustu, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Störf þingsins

Vantraust á dómsmálaráðherra

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Gjaldtaka í ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almenn hegningarlög

(bann við umskurði drengja)
lagafrumvarp

Ábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingis

beiðni um skýrslu

Framlagning stjórnarmála

um fundarstjórn

Störf þingsins

Frelsi á leigubifreiðamarkaði

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Ummæli þingmanns í Silfrinu

um fundarstjórn

Barnaverndarmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)
lagafrumvarp

Málefni hinsegin fólks

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mál frá ríkisstjórninni

um fundarstjórn

Störf þingsins

Mat á forsendum við útreikning verðtryggingar

þingsályktunartillaga

Helgidagafriður

lagafrumvarp

Störf þingsins

Frelsi á leigubílamarkaði

sérstök umræða

Samkeppnisundanþágur mjólkuriðnaðarins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áhrif Brexit á efnahag Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Embættisfærslur dómsmálaráðherra

um fundarstjórn

Búvörulög og búnaðarlög

(undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(stafrænt kynferðisofbeldi)
lagafrumvarp

Félagsleg undirboð og svik á vinnumarkaði

sérstök umræða

Staða einkarekinna fjölmiðla

sérstök umræða

Þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta

þingsályktunartillaga

Skilyrðislaus grunnframfærsla

(borgaralaun)
þingsályktunartillaga

Fæðingar- og foreldraorlof

(lenging fæðingarorlofs)
lagafrumvarp

Fjármálastefna 2018--2022

þingsályktunartillaga

Staðan í stjórnmálunum í byrjun árs og verkefnin fram undan

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2018

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2017

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

lagafrumvarp

Vaxta- og barnabætur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

sérstök umræða

Störf þingsins

Fjárlög 2018

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2017

lagafrumvarp

Aðgerðir í húsnæðismálum

sérstök umræða

Bygging 5.000 leiguíbúða

þingsályktunartillaga

"í skugga valdsins: #metoo"

sérstök umræða

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

lagafrumvarp

Fjárlög 2018

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 141 598,77
Andsvar 161 275,28
Flutningsræða 4 35,45
Um atkvæðagreiðslu 17 18,52
Grein fyrir atkvæði 6 4,13
Um fundarstjórn 2 2,25
Samtals 331 934,4
15,6 klst.