Gunnar Bragi Sveinsson: ræður


Ræður

Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga

lagafrumvarp

Óháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús

þingsályktunartillaga

Tollalög

(upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(húsnæðisliður vísitölu neysluverðs)
lagafrumvarp

Skipulag haf- og strandsvæða

lagafrumvarp

Samkomulag um dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Íslandsstofa

(rekstrarform o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla máls frá Miðflokknum

um fundarstjórn

Skattleysi uppbóta á lífeyri

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla máls frá Miðflokknum

um fundarstjórn

Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur

lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(sýndarfé og stafræn veski)
lagafrumvarp

Samkomulag um þinglok

um fundarstjórn

Vextir og verðtrygging

(húsnæðisliður vísitölu neysluverðs)
lagafrumvarp

Íslandsstofa

(rekstrarform o.fl.)
lagafrumvarp

Skattleysi uppbóta á lífeyri

þingsályktunartillaga

Veiðigjald

(veiðigjald 2018)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag þingstarfa

um fundarstjórn

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn

(upplýsingasamfélagið, almenna persónuverndarreglugerðin)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2017 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn

(Hugverkaréttindi)
þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Afbrigði um veiðigjöld felld

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Frumvarp um veiðigjöld

um fundarstjórn

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Jöfnuður og traust

sérstök umræða

Vinnulag í nefndum og framhald þingfundar

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Ný persónuverndarlög

um fundarstjórn

Afgreiðsla þingmannamála úr nefndum

um fundarstjórn

Tollalög

(vanþróuðustu ríki heims)
lagafrumvarp

Brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda

lagafrumvarp

Markaðar tekjur

lagafrumvarp

Stjórnarmál of seint komin fram

um fundarstjórn

Norðurslóðir

sérstök umræða

Evrópusambandið og skýrsla ráðherra um EES-samninginn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn

(grunnlínupunktar)
lagafrumvarp

Endurskoðun XXV. kafla almennra hegningarlaga

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Eftirlitshlutverk þingsins

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar)
lagafrumvarp

Vinna íslenskra stjórnvalda vegna innleiðingar þriðja orkupakka ESB

fyrirspurn

Stefnumótandi byggðaáætlun 2018--2024

þingsályktunartillaga

Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029

þingsályktunartillaga

Stjórnarfrumvörp of seint fram komin -- beiðni um skýrslu

um fundarstjórn

Lyklafellslína

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Fjármálaáætlun 2019--2023

þingsályktunartillaga

Íslandsstofa

(rekstrarform o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta o.fl.

(dvalarrými og dagdvöl)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni o.fl)
lagafrumvarp

Kostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið

beiðni um skýrslu

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Störf þingsins

Dreifing ferðamanna um landið

sérstök umræða

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um breytingartillögur

um fundarstjórn

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir þingmanna

um fundarstjórn

Fjármálastefna 2018--2022

þingsályktunartillaga

Framlagning fjármálaáætlunar

um fundarstjórn

Útflutningsskylda í landbúnaði

fyrirspurn

Frestun á framlagningu fjármálaáætlunar

um fundarstjórn

Vextir og verðtrygging

(húsnæðisliður vísitölu neysluverðs)
lagafrumvarp

Vantraust á dómsmálaráðherra

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(bann við umskurði drengja)
lagafrumvarp

Mat á forsendum við útreikning verðtryggingar

þingsályktunartillaga

Mál frá ríkisstjórninni

um fundarstjórn

Störf þingsins

Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

þingsályktunartillaga

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Embættisfærslur dómsmálaráðherra

um fundarstjórn

Búvörulög og búnaðarlög

(undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(útboð viðbótarþorskkvóta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skattleysi uppbóta á lífeyri)
lagafrumvarp

Óháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús

þingsályktunartillaga

ÖSE-þingið 2017

skýrsla

Staðsetning þjóðarsjúkrahúss

sérstök umræða

Ábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingis

beiðni um skýrslu

Fjármálastefna 2018--2022

þingsályktunartillaga

Orð dómsmálaráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Staðan í stjórnmálunum í byrjun árs og verkefnin fram undan

skýrsla ráðherra

Störf þingsins

Fjárlög 2018

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018

lagafrumvarp

Nýting forkaupsréttar ríkisins að hlutabréfum í Arion banka

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2018

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 84 278,13
Andsvar 116 185,45
Um atkvæðagreiðslu 18 18,38
Flutningsræða 2 12,23
Grein fyrir atkvæði 7 6,32
Um fundarstjórn 2 1,62
Samtals 229 502,13
8,4 klst.