Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 412, 118. löggjafarþing 280. mál: heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík).
Lög nr. 140 28. desember 1994.

Lög um breytingu á lögum nr. 86/1991, um breytingu á lögum nr. 97/1990, um heilbrigðisþjónustu, sbr. lög nr. 110/1992 og lög nr. 128/1993.


1. gr.

     Eftirtaldar breytingar verða á 1. gr. laganna (1. tölul. ákvæða til bráðabirgða):
  1. Í stað ártalsins „1994“ í 1. málsl. kemur: 1995.
  2. Í stað orðanna „1. janúar 1995“ í 4. málsl. kemur: 1. janúar 1996.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. desember 1994.