Lagasafn.  Íslensk lög 20. janúar 2017.  Útgáfa 146a.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Landssmiðjuna1)

1984 nr. 125 31. desember


    1)Sjá Stjtíð. A 1984, bls. 301.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 1. janúar 1985.