Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 20. janúar 2017.  Útgáfa 146a.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja1)

2001 nr. 10 19. mars


    1)Sjá Stjtíð. A 2001, bls. 18–20, sbr. Stjtíð. A 2003, bls. 206 og bls. 567, A 2005, bls. 354, og A 2006, bls. 745.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 30. mars 2001. EES-samningurinn: IV. viðauki tilskipun 96/92/EB. Breytt með l. 64/2003 (tóku gildi 7. apríl 2003), l. 135/2003 (tóku gildi 30. des. 2003), l. 65/2005 (tóku gildi 31. des. 2005) og l. 164/2006 (tóku gildi 30. des. 2006; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 5. gr.).