Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
114 Anna Ólafs­dóttir Björns­son
9. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
114 Árni R. Árna­son
5. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Árni Johnsen
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Árni M. Mathiesen
skrifari Sþ.
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Björn Bjarna­son
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Davíð Odds­son
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Eggert Haukdal
6. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Egill Jóns­son
2. vara­forseti Ed.
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Eiður Guðna­son
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
4. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
114 Einar K. Guðfinns­son
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Finnur Ingólfs­son
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Friðrik Sophus­son
fjár­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Geir H. Haarde
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Guðjón Guðmunds­son
5. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Guðmundur Bjarna­son
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Guðmundur Hallvarðs­son
16. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Guðni Ágústs­son
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Guðrún Helga­dóttir
14. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
114 Gunnlaugur Stefáns­son
2. vara­forseti
skrifari Nd.
5. þm. Austurl. Alþýðu­flokkur
114 Halldór Ásgríms­son
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Halldór Blöndal
land­búnaðar­ráðherra
samgöngu­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Hjörleifur Guttorms­son
1. vara­forseti Nd.
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
114 Ingi Björn Alberts­son
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
10. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
114 Ingibjörg Pálma­dóttir
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Jóhann Ársæls­son
3. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
114 Jóhanna Sigurðar­dóttir
félagsmála­ráðherra
12. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
114 Jóhannes Geir Sigurgeirs­son
6. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Jón Baldvin Hannibals­son
utanríkis­ráðherra
7. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
114 Jón Helga­son
1. vara­forseti
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Jón Kristjáns­son
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Jón Sigurðs­son
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
4. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
114 Jóna Valgerður Kristjáns­dóttir
skrifari Ed.
6. þm. Vestf. Samtök um kvennalista
114 Karl Steinar Guðna­son
forseti Ed.
6. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
114 Kristinn H. Gunnars­son
skrifari Nd.
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
114 Kristín Ástgeirs­dóttir
18. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
114 Kristín Einars­dóttir
1. vara­forseti Ed.
15. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
114 Lára Margrét Ragnars­dóttir
13. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Margrét Frímanns­dóttir
skrifari Ed.
for­maður þing­flokks
4. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
114 Matthías Bjarna­son
forseti Nd.
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Ólafur G. Einars­son
mennta­mála­ráðherra
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Ólafur Ragnar Gríms­son
8. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
114 Ólafur Þ. Þórðar­son
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Páll Péturs­son
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Pálmi Jóns­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Ragnar Arnalds
3. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
114 Rannveig Guðmunds­dóttir
11. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
114 Salome Þorkels­dóttir
forseti
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Sigbjörn Gunnars­son
7. þm. Norðurl. e. Alþýðu­flokkur
114 Sighvatur Björgvins­son
heilbrigðis­ráðherra
4. þm. Vestf. Alþýðu­flokkur
114 Sigríður A. Þórðar­dóttir
10. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Sólveig Péturs­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Stefán Guðmunds­son
4. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Steingrímur Hermanns­son
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Steingrímur J. Sigfús­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
114 Sturla Böðvars­son
1. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Svavar Gests­son
9. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
114 Tómas Ingi Olrich
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Valgerður Sverris­dóttir
skrifari Sþ.
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
114 Vilhjálmur Egils­son
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Þorsteinn Páls­son
sjávar­útvegs­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
114 Össur Skarp­héðins­son
2. vara­forseti Nd.
17. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur

Fann 63.