Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
115 Anna Ólafs­dóttir Björns­son
for­maður þing­flokks
9. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
115 Anna Kristín Gunnars­dóttir
 fyrir RA
3. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
115 Anna Kristín Sigurðar­dóttir
 fyrir MF
4. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
115 Auður Sveins­dóttir
 fyrir GHelg
14. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
115 Árni R. Árna­son
5. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Árni Johnsen
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Árni M. Mathiesen
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Ásta R. Jóhannes­dóttir
 fyrir FI
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Björn Bjarna­son
4. vara­forseti
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Björn Ingi Bjarna­son
 fyrir SighB
4. þm. Vestf. Alþýðu­flokkur
115 Bryndís Friðgeirs­dóttir
 fyrir KHG
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
115 Davíð Odds­son
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Drífa Hjartar­dóttir
 fyrir ÞorstP
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Eggert Haukdal
6. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Egill Jóns­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Eiður Guðna­son
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
4. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
115 Einar K. Guðfinns­son
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Einar Már Sigurðar­son
 fyrir HG
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
115 Elín R. Líndal
 fyrir PP
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Elínbjörg Magnús­dóttir
 fyrir GuðjG
5. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Finnur Ingólfs­son
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Friðrik Sophus­son
fjár­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Geir H. Haarde
for­maður þing­flokks
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Gísli S. Einars­son
 fyrir EGuðn
4. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
115 Guðjón Guðmunds­son
5. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Guðjón A. Kristjáns­son
 fyrir MB
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Guðjón A. Kristjáns­son
 fyrir Einar K. Guðfinns­son
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Guðmundur Bjarna­son
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Guðmundur Hallvarðs­son
16. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Guðmundur Þ Jóns­son
 fyrir SvG
9. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
115 Guðmundur Stefáns­son
 fyrir GB
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Guðmundur Árni Stefáns­son
 fyrir JónS
4. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
115 Guðni Ágústs­son
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Guðný Guðbjörns­dóttir
 fyrir KE
15. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
115 Guðrún J. Halldórs­dóttir
 fyrir
18. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
115 Guðrún Helga­dóttir
14. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
115 Gunnlaugur Stefáns­son
1. vara­forseti
5. þm. Austurl. Alþýðu­flokkur
115 Halldór Ásgríms­son
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Halldór Blöndal
land­búnaðar­ráðherra
samgöngu­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Hermann Níels­son
 fyrir GunnS
5. þm. Austurl. Alþýðu­flokkur
115 Hjálmar Jóns­son
 fyrir VE
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Hjálmar Jóns­son
 fyrir PJ
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Hjörleifur Guttorms­son
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
115 Hrafnkell A. Jóns­son
 fyrir EgJ
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Ingi Björn Alberts­son
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
10. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
115 Ingibjörg Pálma­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Jóhann Ársæls­son
3. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
115 Jóhann Einvarðs­son
 fyrir StH
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Jóhanna Sigurðar­dóttir
félagsmála­ráðherra
12. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
115 Jóhannes Geir Sigurgeirs­son
6. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Jón Baldvin Hannibals­son
utanríkis­ráðherra
7. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
115 Jón Helga­son
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Jón Kristjáns­son
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Jón Sigurðs­son
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
4. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
115 Jóna Valgerður Kristjáns­dóttir
6. þm. Vestf. Samtök um kvennalista
115 Jónas Hallgríms­son
 fyrir JónK
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Karl Steinar Guðna­son
3. vara­forseti
6. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
115 Kristinn H. Gunnars­son
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
115 Kristín Ástgeirs­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
18. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
115 Kristín Einars­dóttir
15. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
115 Kristín Sigurðar­dóttir
 fyrir AÓB
9. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
115 Lára Margrét Ragnars­dóttir
13. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Magnús Jóns­son
 fyrir JBH
7. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
115 Margrét Frímanns­dóttir
for­maður þing­flokks
4. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
115 María E. Ingva­dóttir
 fyrir ÓE
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Matthías Bjarna­son
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Ólafur G. Einars­son
mennta­mála­ráðherra
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Ólafur Ragnar Gríms­son
8. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
115 Ólafur Þ. Þórðar­son
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Páll Péturs­son
for­maður þing­flokks
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Pálmi Jóns­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Pétur Bjarna­son
 fyrir ÓÞÞ
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Pétur Sigurðs­son
 fyrir SighB
4. þm. Vestf. Alþýðu­flokkur
115 Ragnar Arnalds
3. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
115 Ragnhildur Eggerts­dóttir
 fyrir AÓB
9. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
115 Rannveig Guðmunds­dóttir
11. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
115 Salome Þorkels­dóttir
forseti
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Sigbjörn Gunnars­son
7. þm. Norðurl. e. Alþýðu­flokkur
115 Sighvatur Björgvins­son
heilbrigðis­ráðherra
vara­for­maður þing­flokks
4. þm. Vestf. Alþýðu­flokkur
115 Sigríður Jóhannes­dóttir
 fyrir ÓRG
8. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
115 Sigríður A. Þórðar­dóttir
10. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Sigurður E. Arnórs­son
 fyrir SigG
7. þm. Norðurl. e. Alþýðu­flokkur
115 Sigurður Hlöðves­son
 fyrir RA
3. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
115 Sigurður Þórólfs­son
 fyrir IP
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Sólveig Péturs­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Stefanía Trausta­dóttir
 fyrir Steingrím J. Sigfús­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
115 Stefán Guðmunds­son
4. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Steingrímur Hermanns­son
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Steingrímur J. Sigfús­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
115 Sturla Böðvars­son
2. vara­forseti
1. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Svanhildur Árna­dóttir
 fyrir HBl
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Svavar Gests­son
vara­for­maður þing­flokks
9. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
115 Sveinn Þór Elinbergs­son
 fyrir EGuðn
4. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
115 Tómas Ingi Olrich
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Valgerður Gunnars­dóttir
 fyrir JBH
7. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
115 Valgerður Gunnars­dóttir
 fyrir Jóhönnu Sigurðar­dóttur
12. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
115 Valgerður Sverris­dóttir
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Vilhjálmur Egils­son
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Þorsteinn Páls­son
sjávar­útvegs­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Þuríður Backman
 fyrir HG
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
115 Þuríður Bernódus­dóttir
 fyrir
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
115 Þuríður Páls­dóttir
 fyrir Sólveigu Péturs­dóttur
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Þuríður Páls­dóttir
 fyrir GHH
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
115 Össur Skarp­héðins­son
for­maður þing­flokks
17. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur

Fann 106.