Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
119 Arnbjörg Sveins­dóttir
5. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Ágúst Einars­son
vara­for­maður þing­flokks
11. þm. Reykn. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
119 Árni R. Árna­son
6. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Árni Johnsen
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Árni M. Mathiesen
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Ásta R. Jóhannes­dóttir
18. þm. Reykv. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
119 Björn Bjarna­son
mennta­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Bryndís Hlöðvers­dóttir
12. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
119 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Egill Jóns­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Einar K. Guðfinns­son
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Einar Oddur Kristjáns­son
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Finnur Ingólfs­son
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
7. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Friðrik Sophus­son
fjár­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Geir H. Haarde
for­maður þing­flokks
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
119 Guðjón Guðmunds­son
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Guðjón A. Kristjáns­son
 fyrir Einar K. Guðfinns­son
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Guðmundur Bjarna­son
land­búnaðar­ráðherra
umhverfis­ráðherra
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Guðmundur Hallvarðs­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Guðmundur Árni Stefáns­son
4. vara­forseti
9. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
119 Guðni Ágústs­son
3. vara­forseti
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Guðný Guðbjörns­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
19. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
119 Guðrún Helga­dóttir
 fyrir BH
12. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
119 Gunnlaugur M. Sigmunds­son
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Halldór Blöndal
samgöngu­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Hjálmar Árna­son
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Hjálmar Jóns­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Hjörleifur Guttorms­son
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
119 Ingibjörg Pálma­dóttir
heilbrigðis­ráðherra
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Ísólfur Gylfi Pálma­son
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Jóhanna Sigurðar­dóttir
13. þm. Reykv. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
119 Jón Baldvin Hannibals­son
9. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
119 Jón Kristjáns­son
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Kristinn H. Gunnars­son
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
119 Kristín Ástgeirs­dóttir
for­maður þing­flokks
14. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
119 Kristín Halldórs­dóttir
12. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
119 Kristján Páls­son
10. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Lára Margrét Ragnars­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Alþýðu­flokkur
119 Magnús Stefáns­son
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Margrét Frímanns­dóttir
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
119 Ólafur G. Einars­son
forseti
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Ólafur Ragnar Gríms­son
8. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
119 Ólafur Örn Haralds­son
vara­for­maður þing­flokks
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Páll Péturs­son
félagsmála­ráðherra
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Pétur H. Blöndal
16. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Ragnar Arnalds
1. vara­forseti
aldursforseti
4. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
119 Rannveig Guðmunds­dóttir
for­maður þing­flokks
5. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
119 Sighvatur Björgvins­son
4. þm. Vestf. Alþýðu­flokkur
119 Sigríður A. Þórðar­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Siv Friðleifs­dóttir
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Sólveig Péturs­dóttir
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Stefán Guðmunds­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Steingrímur J. Sigfús­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
119 Sturla Böðvars­son
2. vara­forseti
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Svanfríður Jónas­dóttir
6. þm. Norðurl. e. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
119 Svavar Gests­son
for­maður þing­flokks
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
119 Tómas Ingi Olrich
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Valgerður Sverris­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
119 Vilhjálmur Egils­son
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Þorsteinn Páls­son
sjávar­útvegs­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
119 Ögmundur Jónas­son
17. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
119 Össur Skarp­héðins­son
vara­for­maður þing­flokks
15. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur

Fann 65.