Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
120 Anna Jens­dóttir
 fyrir GMS
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Arnbjörg Sveins­dóttir
5. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Arnþrúður Karls­dóttir
 fyrir FI
7. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Ágúst Einars­son
vara­for­maður þing­flokks
11. þm. Reykn. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
120 Árni R. Árna­son
6. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Árni Johnsen
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Árni M. Mathiesen
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Ásta R. Jóhannes­dóttir
18. þm. Reykv. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
120 Ásta B. Þorsteins­dóttir
 fyrir JBH
9. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
120 Björn Bjarna­son
mennta­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Bryndís Guðmunds­dóttir
 fyrir KH
12. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
120 Bryndís Hlöðvers­dóttir
12. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
120 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Drífa Hjartar­dóttir
 fyrir ÞorstP
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Drífa J. Sigfús­dóttir
 fyrir Siv Friðleifs­dóttur
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Drífa J. Sigfús­dóttir
 fyrir HjÁ
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Egill Jóns­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Einar K. Guðfinns­son
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Einar Oddur Kristjáns­son
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Finnur Ingólfs­son
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
7. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Friðrik Sophus­son
fjár­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Geir H. Haarde
for­maður þing­flokks
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
120 Guðjón Guðmunds­son
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Guðmundur Bjarna­son
land­búnaðar­ráðherra
umhverfis­ráðherra
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Guðmundur Hallvarðs­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Guðmundur Lárus­son
 fyrir MF
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
120 Guðmundur Árni Stefáns­son
4. vara­forseti
9. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
120 Guðni Ágústs­son
3. vara­forseti
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Guðný Guðbjörns­dóttir
for­maður þing­flokks
19. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
120 Guðrún Helga­dóttir
 fyrir SvG
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
120 Gunnlaugur M. Sigmunds­son
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Halldór Blöndal
samgöngu­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Hjálmar Árna­son
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Hjálmar Jóns­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Hjörleifur Guttorms­son
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
120 Hrafn Jökuls­son
 fyrir LB
6. þm. Suðurl. Alþýðu­flokkur
120 Ingibjörg Pálma­dóttir
heilbrigðis­ráðherra
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Ingibjörg Sigmunds­dóttir
 fyrir MF
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
120 Ísólfur Gylfi Pálma­son
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Jóhanna Sigurðar­dóttir
13. þm. Reykv. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
120 Jón Baldvin Hannibals­son
9. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
120 Jón Kristjáns­son
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Jónas Hallgríms­son
 fyrir HÁs
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Katrín Fjeldsted
 fyrir LMR
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Katrín Fjeldsted
 fyrir DO
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Kristinn H. Gunnars­son
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
120 Kristín Ástgeirs­dóttir
14. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
120 Kristín Halldórs­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
12. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
120 Kristjana Bergs­dóttir
 fyrir HÁs
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Kristján Páls­son
10. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Lára Margrét Ragnars­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Lilja Guðmunds­dóttir
 fyrir ÁE
11. þm. Reykn. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
120 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Alþýðu­flokkur
120 Magnús Stefáns­son
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Margrét Frímanns­dóttir
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
120 Mörður Árna­son
 fyrir Jóhönnu Sigurðar­dóttur
13. þm. Reykv. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
120 Ólafur G. Einars­son
forseti
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Ólafur Ragnar Gríms­son
8. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
120 Ólafur Hannibals­son
 fyrir EOK
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Ólafur Örn Haralds­son
vara­for­maður þing­flokks
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Páll Péturs­son
félagsmála­ráðherra
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Petrína Baldurs­dóttir
 fyrir GÁS
9. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
120 Pétur H. Blöndal
16. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Ragnar Arnalds
1. vara­forseti
aldursforseti
4. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
120 Rannveig Guðmunds­dóttir
for­maður þing­flokks
5. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
120 Sighvatur Björgvins­son
4. þm. Vestf. Alþýðu­flokkur
120 Sigríður Jóhannes­dóttir
8. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
120 Sigríður Jóhannes­dóttir
 fyrir ÓRG
8. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
120 Sigríður A. Þórðar­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Siv Friðleifs­dóttir
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Sólveig Péturs­dóttir
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Stefán Guðmunds­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Steingrímur J. Sigfús­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
120 Sturla Böðvars­son
2. vara­forseti
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Svanfríður Jónas­dóttir
for­maður þing­flokks
6. þm. Norðurl. e. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
120 Svavar Gests­son
for­maður þing­flokks
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
120 Tómas Ingi Olrich
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Valgerður Sverris­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Viktor B. Kjartans­son
 fyrir ÁRÁ
6. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Vilhjálmur Ingi Árna­son
 fyrir SvanJ
6. þm. Norðurl. e. Þjóðvaki - hreyfing fólksins
120 Vilhjálmur Egils­son
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Þorsteinn Páls­son
sjávar­útvegs­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
120 Þorvaldur T. Jóns­son
 fyrir IP
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Þorvaldur T. Jóns­son
 fyrir MS
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
120 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
 fyrir GGuðbj
19. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
120 Þuríður Backman
 fyrir HG
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
120 Ögmundur Jónas­son
17. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
120 Össur Skarp­héðins­son
vara­for­maður þing­flokks
15. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur

Fann 90.