Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
121 Arnbjörg Sveins­dóttir
5. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Ágúst Einars­son
11. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Árni R. Árna­son
6. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Árni Johnsen
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Árni Steinar Jóhanns­son
 fyrir Steingrím J. Sigfús­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
121 Árni M. Mathiesen
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Ásta R. Jóhannes­dóttir
18. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Ásta B. Þorsteins­dóttir
 fyrir JBH
9. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Birna Sigurjóns­dóttir
 fyrir KH
12. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
121 Björn Bjarna­son
mennta­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Bryndís Hlöðvers­dóttir
12. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
121 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Egill Jóns­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Einar K. Guðfinns­son
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Einar Oddur Kristjáns­son
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Finnur Ingólfs­son
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
7. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Friðrik Sophus­son
fjár­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Geir H. Haarde
for­maður þing­flokks
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Guðjón Guðmunds­son
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Guðlaugur Þór Þórðar­son
 fyrir StB
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Guðmundur Beck
 fyrir HG
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
121 Guðmundur Bjarna­son
land­búnaðar­ráðherra
umhverfis­ráðherra
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Guðmundur Hallvarðs­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Guðmundur Lárus­son
 fyrir MF
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
121 Guðmundur Árni Stefáns­son
4. vara­forseti
9. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Guðni Ágústs­son
3. vara­forseti
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Guðný Guðbjörns­dóttir
19. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
121 Guðrún Helga­dóttir
 fyrir SvG
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
121 Guðrún Sigurjóns­dóttir
 fyrir BH
12. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
121 Gunnlaugur M. Sigmunds­son
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Halldór Blöndal
samgöngu­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Hjálmar Árna­son
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Hjálmar Jóns­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Hjörleifur Guttorms­son
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
121 Ingibjörg Pálma­dóttir
heilbrigðis­ráðherra
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Ingibjörg Sigmunds­dóttir
 fyrir MF
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
121 Ísólfur Gylfi Pálma­son
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Jóhanna Sigurðar­dóttir
13. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Jóhannes Geir Sigurgeirs­son
 fyrir GB
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Jón Baldvin Hannibals­son
9. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Jón Kristjáns­son
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Jónas Hallgríms­son
 fyrir HÁs
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Katrín Fjeldsted
 fyrir LMR
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Kristinn H. Gunnars­son
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
121 Kristinn Péturs­son
 fyrir EgJ
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Kristín Ástgeirs­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
14. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
121 Kristín Halldórs­dóttir
for­maður þing­flokks
12. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
121 Kristján Páls­son
10. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Lára Margrét Ragnars­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Magnús Aðalbjörns­son
 fyrir SvanJ
6. þm. Norðurl. e. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Magnús B. Jóns­son
 fyrir PP
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Magnús Stefáns­son
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Margrét Frímanns­dóttir
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
121 Mörður Árna­son
 fyrir Jóhönnu Sigurðar­dóttur
13. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Ólafía Ingólfs­dóttir
 fyrir ÍGP
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Ólafur G. Einars­son
forseti
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Ólafur Örn Haralds­son
vara­for­maður þing­flokks
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Ólafur Þ. Þórðar­son
 fyrir GMS
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Páll Péturs­son
félagsmála­ráðherra
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Petrína Baldurs­dóttir
 fyrir RG
5. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Pétur H. Blöndal
16. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Ragnar Arnalds
1. vara­forseti
aldursforseti
4. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
121 Rannveig Guðmunds­dóttir
for­maður þing­flokks
5. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Sigfús Leví Jóns­son
 fyrir HjálmJ
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Sighvatur Björgvins­son
4. þm. Vestf. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Sigríður Jóhannes­dóttir
8. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
121 Sigríður A. Þórðar­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Sigurður Hlöðves­son
 fyrir RA
4. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
121 Siv Friðleifs­dóttir
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Sólveig Péturs­dóttir
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Stefán Guðmunds­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Steingrímur J. Sigfús­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
121 Sturla Böðvars­son
2. vara­forseti
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Svanfríður Jónas­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
6. þm. Norðurl. e. Þing­flokkur jafnaðarmanna
121 Svanhildur Árna­dóttir
 fyrir HBl
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Svanhildur Kaaber
 fyrir Ögmund Jónas­son
17. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
121 Svavar Gests­son
for­maður þing­flokks
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
121 Tómas Ingi Olrich
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Unnur Stefáns­dóttir
 fyrir HjÁ
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Valgerður Sverris­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Vigdís Hauks­dóttir
 fyrir FI
7. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Viktor B. Kjartans­son
 fyrir KPál
10. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Vilhjálmur Egils­son
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Þorsteinn Páls­son
sjávar­útvegs­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Þorvaldur T. Jóns­son
 fyrir IP
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
121 Þóra Sverris­dóttir
 fyrir VE
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
121 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
 fyrir GGuðbj
19. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
121 Þuríður Backman
 fyrir HG
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
121 Ögmundur Jónas­son
17. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
121 Össur Skarp­héðins­son
15. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna

Fann 93.