Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
122 Arnbjörg Sveins­dóttir
5. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Arnþrúður Karls­dóttir
 fyrir ÓÖH
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Ágúst Einars­son
11. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Árni R. Árna­son
6. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Árni Johnsen
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Árni M. Mathiesen
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Ásta R. Jóhannes­dóttir
18. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Ásta B. Þorsteins­dóttir
15. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Ásta B. Þorsteins­dóttir
 fyrir JBH
9. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Birna Sigurjóns­dóttir
 fyrir KH
12. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
122 Björn Bjarna­son
mennta­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Bryndís Hlöðvers­dóttir
12. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
122 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Drífa Hjartar­dóttir
 fyrir ÞorstP
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Egill Jóns­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Einar K. Guðfinns­son
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Einar Oddur Kristjáns­son
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Finnur Ingólfs­son
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
7. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Friðrik Sophus­son
fjár­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Geir H. Haarde
fjár­mála­ráðherra
for­maður þing­flokks
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Guðjón Guðmunds­son
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Guðlaugur Þór Þórðar­son
 fyrir GuðjG
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Guðmundur Bjarna­son
land­búnaðar­ráðherra
umhverfis­ráðherra
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Guðmundur Hallvarðs­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Guðmundur Lárus­son
 fyrir MF
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
122 Guðmundur Árni Stefáns­son
4. vara­forseti
9. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Guðni Ágústs­son
3. vara­forseti
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Guðný Guðbjörns­dóttir
for­maður þing­flokks
vara­for­maður þing­flokks
19. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
122 Guðrún Helga­dóttir
 fyrir BH
12. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
122 Gunnlaugur M. Sigmunds­son
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Halldór Blöndal
samgöngu­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Hjálmar Árna­son
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Hjálmar Jóns­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Hjörleifur Guttorms­son
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
122 Ingibjörg Pálma­dóttir
heilbrigðis­ráðherra
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Ingunn St. Svavars­dóttir
 fyrir GB
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Ísólfur Gylfi Pálma­son
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Jóhanna Sigurðar­dóttir
13. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Jón Baldvin Hannibals­son
9. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Jón Kristjáns­son
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Jónas Hallgríms­son
 fyrir HÁs
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Katrín Fjeldsted
 fyrir FrS
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Kristinn H. Gunnars­son
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
122 Kristín Ástgeirs­dóttir
for­maður þing­flokks
14. þm. Reykv. Utan þingflokka
122 Kristín Ástgeirs­dóttir
for­maður þing­flokks
14. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
122 Kristín Halldórs­dóttir
12. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
122 Kristjana Bergs­dóttir
 fyrir HÁs
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Kristján Páls­son
10. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Lára Margrét Ragnars­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Magnús Stefáns­son
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Margrét Frímanns­dóttir
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
122 Ólafía Ingólfs­dóttir
 fyrir ÍGP
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Ólafur G. Einars­son
forseti
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Ólafur Örn Haralds­son
vara­for­maður þing­flokks
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Ólafur Þ. Þórðar­son
 fyrir GMS
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Páll Péturs­son
félagsmála­ráðherra
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Petrína Baldurs­dóttir
 fyrir GÁS
9. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Pétur H. Blöndal
16. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Ragnar Arnalds
1. vara­forseti
aldursforseti
4. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
122 Rannveig Guðmunds­dóttir
for­maður þing­flokks
5. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Sigfús Leví Jóns­son
 fyrir HjálmJ
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Sighvatur Björgvins­son
4. þm. Vestf. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Sigríður Jóhannes­dóttir
8. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
122 Sigríður A. Þórðar­dóttir
for­maður þing­flokks
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Siv Friðleifs­dóttir
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Sólveig Péturs­dóttir
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Stefán Guðmunds­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Steingrímur J. Sigfús­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
122 Sturla Böðvars­son
2. vara­forseti
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Svanfríður Jónas­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
6. þm. Norðurl. e. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Svanhildur Kaaber
 fyrir Ögmund Jónas­son
17. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
122 Svavar Gests­son
for­maður þing­flokks
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
122 Tómas Ingi Olrich
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Valgerður Sverris­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Vigdís Hauks­dóttir
 fyrir ÓÖH
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
122 Vilhjálmur Egils­son
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Þorsteinn Páls­son
sjávar­útvegs­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
122 Þuríður Backman
 fyrir HG
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
122 Ögmundur Jónas­son
17. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
122 Össur Skarp­héðins­son
9. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
122 Össur Skarp­héðins­son
15. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna

Fann 84.