Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
123 Arnbjörg Sveins­dóttir
5. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Ágúst Einars­son
11. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
123 Ágúst Einars­son
11. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Árni R. Árna­son
6. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Árni Johnsen
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Árni Steinar Jóhanns­son
 fyrir Steingrím J. Sigfús­son
4. þm. Norðurl. e. Þing­flokkur óháðra
123 Árni M. Mathiesen
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Ásta R. Jóhannes­dóttir
18. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
123 Ásta R. Jóhannes­dóttir
18. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Ásta B. Þorsteins­dóttir
15. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Björn Bjarna­son
mennta­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Björn Bjarna­son
mennta­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Bryndís Guðmunds­dóttir
 fyrir KH
12. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
123 Bryndís Hlöðvers­dóttir
8. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
123 Bryndís Hlöðvers­dóttir
12. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
123 Bryndís Hlöðvers­dóttir
12. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
123 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Drífa Hjartar­dóttir
 fyrir ÞorstP
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Egill Jóns­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Einar K. Guðfinns­son
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Einar Oddur Kristjáns­son
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Elín R. Líndal
 fyrir PP
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Finnur Ingólfs­son
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
7. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Friðrik Sophus­son
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Geir H. Haarde
fjár­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Geir H. Haarde
fjár­mála­ráðherra
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
123 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Guðjón Guðmunds­son
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Guðlaugur Þór Þórðar­son
 fyrir StB
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Guðmundur Bjarna­son
land­búnaðar­ráðherra
umhverfis­ráðherra
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Guðmundur Hallvarðs­son
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Guðmundur Hallvarðs­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Guðmundur Árni Stefáns­son
4. vara­forseti
9. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
123 Guðmundur Árni Stefáns­son
4. vara­forseti
9. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Guðni Ágústs­son
3. vara­forseti
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Guðný Guðbjörns­dóttir
19. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
123 Guðný Guðbjörns­dóttir
19. þm. Reykv. Samtök um kvennalista
123 Guðrún Helga­dóttir
17. þm. Reykv. Þing­flokkur óháðra
123 Gunnlaugur M. Sigmunds­son
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Halldór Blöndal
samgöngu­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Hjálmar Árna­son
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Hjálmar Jóns­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Hjörleifur Guttorms­son
4. þm. Austurl. Þing­flokkur óháðra
123 Ingibjörg Pálma­dóttir
heilbrigðis­ráðherra
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Ísólfur Gylfi Pálma­son
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Jóhanna Sigurðar­dóttir
13. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
123 Jóhanna Sigurðar­dóttir
13. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Jón Kristjáns­son
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Jónas Hallgríms­son
 fyrir HÁs
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Jörundur Guðmunds­son
 fyrir ÁE
11. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Katrín Fjeldsted
16. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Kristinn H. Gunnars­son
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Kristinn H. Gunnars­son
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Vestf. Utan þingflokka
123 Kristinn H. Gunnars­son
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
123 Kristinn Péturs­son
 fyrir Arnbjörgu Sveins­dóttur
5. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Kristín Ástgeirs­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
14. þm. Reykv. Þing­flokkur óháðra
123 Kristín Jóh. Björns­dóttir
 fyrir SighB
4. þm. Vestf. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Kristín Halldórs­dóttir
for­maður þing­flokks
12. þm. Reykn. Þing­flokkur óháðra
123 Kristín Halldórs­dóttir
for­maður þing­flokks
12. þm. Reykn. Utan þingflokka
123 Kristín Halldórs­dóttir
for­maður þing­flokks
12. þm. Reykn. Samtök um kvennalista
123 Kristján Páls­son
10. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Lára Margrét Ragnars­dóttir
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Lára Margrét Ragnars­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Lilja Rafney Magnús­dóttir
 fyrir KHG
5. þm. Vestf. Utan þingflokka
123 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
123 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Magnús Árni Magnús­son
15. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
123 Magnús Árni Magnús­son
15. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Magnús Stefáns­son
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Magnús L. Sveins­son
 fyrir DO
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Margrét Frímanns­dóttir
5. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
123 Margrét Frímanns­dóttir
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
123 Ólafur G. Einars­son
forseti
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Ólafur Hannibals­son
 fyrir EOK
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Ólafur Örn Haralds­son
vara­for­maður þing­flokks
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Páll Péturs­son
félagsmála­ráðherra
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Pétur H. Blöndal
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Pétur H. Blöndal
16. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Ragnar Arnalds
1. vara­forseti
aldursforseti
4. þm. Norðurl. v. Sam­fylk­ingin
123 Ragnar Arnalds
1. vara­forseti
aldursforseti
4. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
123 Rannveig Guðmunds­dóttir
for­maður þing­flokks
for­maður þing­flokks
5. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
123 Rannveig Guðmunds­dóttir
for­maður þing­flokks
for­maður þing­flokks
5. þm. Reykn. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Sighvatur Björgvins­son
4. þm. Vestf. Sam­fylk­ingin
123 Sighvatur Björgvins­son
4. þm. Vestf. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Sigríður Jóhannes­dóttir
8. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
123 Sigríður Jóhannes­dóttir
8. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
123 Sigríður A. Þórðar­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Siv Friðleifs­dóttir
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Sólveig Péturs­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Sólveig Péturs­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Stefán Guðmunds­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Steingrímur J. Sigfús­son
4. þm. Norðurl. e. Þing­flokkur óháðra
123 Sturla Böðvars­son
2. vara­forseti
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Svanfríður Jónas­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
6. þm. Norðurl. e. Sam­fylk­ingin
123 Svanfríður Jónas­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
6. þm. Norðurl. e. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Svanhildur Árna­dóttir
 fyrir HBl
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Svavar Gests­son
for­maður þing­flokks
8. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
123 Svavar Gests­son
for­maður þing­flokks
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
123 Tómas Ingi Olrich
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Valgerður Sverris­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Vilhjálmur Egils­son
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Þorsteinn Páls­son
sjávar­útvegs­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
123 Þorvaldur T. Jóns­son
 fyrir IP
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
123 Þórunn H. Sveinbjörns­dóttir
 fyrir MagnM
15. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna
123 Þuríður Backman
 fyrir HG
4. þm. Austurl. Þing­flokkur óháðra
123 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
12. þm. Reykv. Þing­flokkur óháðra
123 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
17. þm. Reykv. Þing­flokkur óháðra
123 Össur Skarp­héðins­son
9. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
123 Össur Skarp­héðins­son
9. þm. Reykv. Þing­flokkur jafnaðarmanna

Fann 111.