Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
125 Arnbjörg Sveins­dóttir
2. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Árni R. Árna­son
11. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Árni Gunnars­son
 fyrir PP
2. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Árni Johnsen
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Árni Steinar Jóhanns­son
4. vara­forseti
6. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
125 Árni M. Mathiesen
sjávar­útvegs­ráðherra
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Ásta R. Jóhannes­dóttir
15. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
125 Ásta Möller
19. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Bergljót Halldórs­dóttir
 fyrir GAK
4. þm. Vestf. Frjálslyndi ­flokkurinn
125 Björgvin G. Sigurðs­son
 fyrir MF
3. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
125 Björn Bjarna­son
mennta­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Bryndís Hlöðvers­dóttir
9. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
125 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Dóra Líndal Hjartar­dóttir
 fyrir GE
5. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
125 Drífa Hjartar­dóttir
4. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Einar K. Guðfinns­son
vara­for­maður þing­flokks
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Einar Oddur Kristjáns­son
5. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Einar Már Sigurðar­son
4. þm. Austurl. Sam­fylk­ingin
125 Finnur Ingólfs­son
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
12. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Geir H. Haarde
fjár­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
125 Guðjón Guðmunds­son
2. vara­forseti
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Guðjón A. Kristjáns­son
for­maður þing­flokks
4. þm. Vestf. Frjálslyndi ­flokkurinn
125 Guðjón Sigurjóns­son
 fyrir LB
6. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
125 Guðmundur Hallvarðs­son
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Guðmundur Árni Stefáns­son
1. vara­forseti
6. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
125 Guðni Ágústs­son
land­búnaðar­ráðherra
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Guðrún Ögmunds­dóttir
11. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
125 Gunnar Birgis­son
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Gunnar Ingi Gunnars­son
 fyrir SvH
18. þm. Reykv. Frjálslyndi ­flokkurinn
125 Gunnar Ólafs­son
 fyrir Þuríði Backman
5. þm. Austurl. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
125 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Halldór Blöndal
forseti
1. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Helga A. Erlings­dóttir
 fyrir ÁSJ
6. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
125 Helga Halldórs­dóttir
 fyrir StB
1. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Helga Guðrún Jónas­dóttir
 fyrir Þorgerði K. Gunnars­dóttur
5. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Hjálmar Árna­son
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Hjálmar Jóns­son
1. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Ingibjörg Pálma­dóttir
heilbrigðis­ráðherra
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Ísólfur Gylfi Pálma­son
3. vara­forseti
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Jóhann Ársæls­son
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
125 Jóhanna Sigurðar­dóttir
5. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
125 Jón Bjarna­son
5. þm. Norðurl. v. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
125 Jón Kristjáns­son
3. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Jónas Hallgríms­son
 fyrir HÁs
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Jónas Hallgríms­son
 fyrir JónK
3. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Jónína Bjartmarz
16. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Karl V. Matthías­son
 fyrir SighB
2. þm. Vestf. Sam­fylk­ingin
125 Katrín Andrés­dóttir
 fyrir MF
3. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
125 Katrín Fjeldsted
14. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Kolbrún Halldórs­dóttir
17. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
125 Kristinn H. Gunnars­son
for­maður þing­flokks
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Kristján L. Möller
3. þm. Norðurl. v. Sam­fylk­ingin
125 Kristján Páls­son
8. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Lára Margrét Ragnars­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
125 Margrét Frímanns­dóttir
3. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
125 Margrét K. Sverris­dóttir
 fyrir SvH
18. þm. Reykv. Frjálslyndi ­flokkurinn
125 Mörður Árna­son
 fyrir
11. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
125 Ólafía Ingólfs­dóttir
 fyrir
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Ólafur Örn Haralds­son
12. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Ólafur Örn Haralds­son
16. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Páll Magnús­son
 fyrir Siv Friðleifs­dóttur
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Páll Péturs­son
félagsmála­ráðherra
aldursforseti
2. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Pétur Bjarna­son
 fyrir GAK
4. þm. Vestf. Frjálslyndi ­flokkurinn
125 Pétur H. Blöndal
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Rannveig Guðmunds­dóttir
for­maður þing­flokks
4. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
125 Sighvatur Björgvins­son
2. þm. Vestf. Sam­fylk­ingin
125 Sigríður Ingvars­dóttir
 fyrir HjálmJ
1. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Sigríður Jóhannes­dóttir
9. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
125 Sigríður A. Þórðar­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Siv Friðleifs­dóttir
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Sólveig Péturs­dóttir
dómsmála­ráðherra
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Steingrímur J. Sigfús­son
3. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
125 Sturla Böðvars­son
samgöngu­ráðherra
1. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Sturla D. Þorsteins­son
 fyrir ÁRÁ
11. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Svanfríður Jónas­dóttir
4. þm. Norðurl. e. Sam­fylk­ingin
125 Sverrir Hermanns­son
18. þm. Reykv. Frjálslyndi ­flokkurinn
125 Tómas Ingi Olrich
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Valgerður Sverris­dóttir
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Vigdís Hauks­dóttir
 fyrir ÓÖH
12. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Vilhjálmur Egils­son
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Vilhjálmur Þ. Vilhjálms­son
 fyrir DO
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Vilhjálmur Þ. Vilhjálms­son
 fyrir KF
14. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Þorgerður K. Gunnars­dóttir
5. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
125 Þorvaldur T. Jóns­son
 fyrir IP
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
125 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
12. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
125 Þuríður Backman
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Austurl. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
125 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
13. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
125 Össur Skarp­héðins­son
7. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin

Fann 90.