Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
129 Anna Kristín Gunnars­dóttir
6. þm. Norð­vest. Sam­fylk­ingin
129 Ágúst Ólafur Ágústs­son
10. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
129 Árni R. Árna­son
2. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Árni Magnús­son
félagsmála­ráðherra
11. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Árni M. Mathiesen
sjávar­útvegs­ráðherra
1. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Ásta R. Jóhannes­dóttir
4. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
129 Birgir Ármanns­son
6. vara­forseti
11. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Birkir Jón Jóns­son
9. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Bjarni Benedikts­son
11. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Björgvin G. Sigurðs­son
7. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
129 Björn Bjarna­son
dómsmála­ráðherra
4. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Bryndís Hlöðvers­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
129 Dagný Jóns­dóttir
8. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
2. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Drífa Hjartar­dóttir
5. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Einar K. Guðfinns­son
for­maður þing­flokks
4. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Einar Oddur Kristjáns­son
9. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Einar Már Sigurðar­son
7. þm. Norðaust. Sam­fylk­ingin
129 Geir H. Haarde
fjár­mála­ráðherra
1. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Guðjón Hjörleifs­son
8. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Guðjón A. Kristjáns­son
for­maður þing­flokks
5. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
129 Guðlaugur Þór Þórðar­son
6. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Guðmundur Hallvarðs­son
8. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Guðmundur Árni Stefáns­son
1. vara­forseti
2. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
129 Guðni Ágústs­son
land­búnaðar­ráðherra
3. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Guðrún Ögmunds­dóttir
5. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
129 Gunnar Birgis­son
3. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Gunnar Örlygs­son
10. þm. Suð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
129 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
aldursforseti
7. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Halldór Blöndal
forseti
2. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Helgi Hjörvar
9. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
129 Hjálmar Árna­son
for­maður þing­flokks
6. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
 fyrir GÖg
5. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
129 Jóhann Ársæls­son
2. þm. Norð­vest. Sam­fylk­ingin
129 Jóhanna Sigurðar­dóttir
4. vara­forseti
2. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
129 Jón Bjarna­son
8. þm. Norð­vest. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
129 Jón Gunnars­son
10. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
129 Jón Kristjáns­son
heilbrigðis­ráðherra
4. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Jónína Bjartmarz
2. vara­forseti
6. þm. Reykv. s. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Katrín Júlíus­dóttir
9. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
129 Kjartan Ólafs­son
 fyrir ÁRÁ
2. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Kolbrún Halldórs­dóttir
8. þm. Reykv. n. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
129 Kristinn H. Gunnars­son
7. þm. Norð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Kristján L. Möller
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Norðaust. Sam­fylk­ingin
129 Lúðvík Bergvins­son
4. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
129 Magnús Þór Hafsteins­son
vara­for­maður þing­flokks
9. þm. Suðurk. Frjálslyndi ­flokkurinn
129 Magnús Stefáns­son
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Norð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Margrét Frímanns­dóttir
1. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
129 Mörður Árna­son
7. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
129 Pétur H. Blöndal
3. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Rannveig Guðmunds­dóttir
4. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
129 Sigríður A. Þórðar­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
6. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Sigurður Kári Kristjáns­son
10. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Sigurjón Þórðar­son
10. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
129 Siv Friðleifs­dóttir
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
5. þm. Suð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Sólveig Péturs­dóttir
3. vara­forseti
dómsmála­ráðherra
5. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Steingrímur J. Sigfús­son
5. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
129 Sturla Böðvars­son
samgöngu­ráðherra
1. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Tómas Ingi Olrich
mennta­mála­ráðherra
6. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Valgerður Sverris­dóttir
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
1. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
129 Þorgerður K. Gunnars­dóttir
8. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
129 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
7. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
129 Þuríður Backman
5. vara­forseti
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
129 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
9. þm. Reykv. s. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
129 Össur Skarp­héðins­son
1. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin

Fann 65.