Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
130 Adolf H. Berndsen
 fyrir StB
1. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Anna Kristín Gunnars­dóttir
6. þm. Norð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Arnbjörg Sveins­dóttir
6. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Arnbjörg Sveins­dóttir
 fyrir TIO
6. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Atli Gísla­son
 fyrir Kolbrúnu Halldórs­dóttur
8. þm. Reykv. n. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
130 Ágúst Ólafur Ágústs­son
10. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
130 Álfheiður Inga­dóttir
 fyrir Ögmund Jónas­son
9. þm. Reykv. s. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
130 Árni R. Árna­son
2. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Árni Steinar Jóhanns­son
 fyrir Jón Bjarna­son
8. þm. Norð­vest. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
130 Árni Magnús­son
félagsmála­ráðherra
11. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Árni M. Mathiesen
sjávar­útvegs­ráðherra
1. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Ásgeir Friðgeirs­son
 fyrir Katrínu Júlíus­dóttur
9. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Ásgeir Friðgeirs­son
 fyrir ÞSveinb
7. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Ásta R. Jóhannes­dóttir
4. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
130 Ásta Möller
 fyrir DO
2. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Ásta Möller
 fyrir BBj
4. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Ásta Möller
 fyrir Guðlaug Þór Þórðar­son
6. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Birgir Ármanns­son
6. vara­forseti
11. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Birkir Jón Jóns­son
9. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Bjarni Benedikts­son
11. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Björgvin G. Sigurðs­son
7. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
130 Björn Bjarna­son
dómsmála­ráðherra
4. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Bryndís Hlöðvers­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
130 Brynja Magnús­dóttir
 fyrir LB
4. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
130 Brynja Magnús­dóttir
 fyrir Björgvin G. Sigurðs­son
7. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
130 Brynja Magnús­dóttir
 fyrir Jón Gunnars­son
10. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
130 Dagný Jóns­dóttir
8. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
utanríkis­ráðherra
2. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Drífa Hjartar­dóttir
2. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Drífa Hjartar­dóttir
5. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Einar K. Guðfinns­son
for­maður þing­flokks
4. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Einar Karl Haralds­son
 fyrir Ástu R. Jóhannes­dóttur
4. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
130 Einar Karl Haralds­son
 fyrir Mörð Árna­son
7. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
130 Einar Oddur Kristjáns­son
9. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Einar Már Sigurðar­son
7. þm. Norðaust. Sam­fylk­ingin
130 Geir H. Haarde
fjár­mála­ráðherra
1. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Grétar Mar Jóns­son
 fyrir MÞH
9. þm. Suðurk. Frjálslyndi ­flokkurinn
130 Guðjón Guðmunds­son
 fyrir Einar K. Guðfinns­son
4. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Guðjón Hjörleifs­son
5. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Guðjón Hjörleifs­son
8. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Guðjón Ólafur Jóns­son
 fyrir HÁs
7. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Guðjón A. Kristjáns­son
for­maður þing­flokks
5. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
130 Guðlaugur Þór Þórðar­son
6. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Guðmundur Hallvarðs­son
8. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Guðmundur Árni Stefáns­son
1. vara­forseti
2. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Guðni Ágústs­son
land­búnaðar­ráðherra
3. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Guðrún Inga Ingólfs­dóttir
 fyrir Sólveigu Péturs­dóttur
5. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Guðrún Ögmunds­dóttir
5. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
130 Gunnar Birgis­son
3. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Gunnar Örlygs­son
10. þm. Suð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
130 Halldór Ásgríms­son
forsætis­ráðherra
utanríkis­ráðherra
aldursforseti
7. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Halldór Blöndal
forseti
2. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Helgi Hjörvar
9. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
130 Hjálmar Árna­son
for­maður þing­flokks
6. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Hlynur Halls­son
 fyrir Steingrím J. Sigfús­son
5. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
130 Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
 fyrir GÖg
5. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
130 Ísólfur Gylfi Pálma­son
 fyrir HjÁ
6. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Jóhann Ársæls­son
2. þm. Norð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Jóhanna Sigurðar­dóttir
4. vara­forseti
2. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
130 Jón Bjarna­son
8. þm. Norð­vest. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
130 Jón Gunnars­son
10. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
130 Jón Kristjáns­son
heilbrigðis­ráðherra
4. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Jón Kr. Óskars­son
 fyrir RG
4. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Jónína Bjartmarz
2. vara­forseti
6. þm. Reykv. s. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Katrín Júlíus­dóttir
9. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Kjartan Ólafs­son
8. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Kjartan Ólafs­son
 fyrir ÁRÁ
2. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Kolbrún Halldórs­dóttir
8. þm. Reykv. n. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
130 Kristinn H. Gunnars­son
7. þm. Norð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Kristján L. Möller
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Norðaust. Sam­fylk­ingin
130 Lára Margrét Ragnars­dóttir
 fyrir GHH
1. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Lára Margrét Ragnars­dóttir
 fyrir GHall
8. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Lára Margrét Ragnars­dóttir
 fyrir Sólveigu Péturs­dóttur
5. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Lára Stefáns­dóttir
 fyrir Kristján L. Möller
3. þm. Norðaust. Sam­fylk­ingin
130 Lúðvík Bergvins­son
4. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
130 Magnús Þór Hafsteins­son
for­maður þing­flokks
vara­for­maður þing­flokks
9. þm. Suðurk. Frjálslyndi ­flokkurinn
130 Magnús Stefáns­son
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Norð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Margrét Frímanns­dóttir
for­maður þing­flokks
1. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
130 Mörður Árna­son
7. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
130 Páll Magnús­son
 fyrir Siv Friðleifs­dóttur
5. þm. Suð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Pétur H. Blöndal
3. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Rannveig Guðmunds­dóttir
4. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Sigríður Ingvars­dóttir
 fyrir HBl
2. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Sigríður A. Þórðar­dóttir
umhverfis­ráðherra
vara­for­maður þing­flokks
6. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Sigurður Kári Kristjáns­son
10. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Sigurjón Þórðar­son
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
130 Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
 fyrir GÖrl
10. þm. Suð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
130 Sigurrós Þorgríms­dóttir
 fyrir ÁMM
1. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Sigurrós Þorgríms­dóttir
 fyrir Þorgerði K. Gunnars­dóttur
8. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Siv Friðleifs­dóttir
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
5. þm. Suð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Sólveig Péturs­dóttir
3. vara­forseti
5. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Steingrímur J. Sigfús­son
5. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
130 Steinunn K. Péturs­dóttir
 fyrir SigurjÞ
10. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
130 Steinunn K. Péturs­dóttir
 fyrir GAK
5. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
130 Sturla Böðvars­son
samgöngu­ráðherra
1. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Tómas Ingi Olrich
mennta­mála­ráðherra
6. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Valdimar L. Friðriks­son
 fyrir Katrínu Júlíus­dóttur
9. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Valdimar L. Friðriks­son
 fyrir RG
4. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Valgerður Sverris­dóttir
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
1. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Þorgerður K. Gunnars­dóttir
mennta­mála­ráðherra
8. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
130 Þórarinn E. Sveins­son
 fyrir JónK
4. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Þórarinn E. Sveins­son
 fyrir DJ
8. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
130 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
7. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
130 Þuríður Backman
5. vara­forseti
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
130 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
9. þm. Reykv. s. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
130 Önundur S. Björns­son
 fyrir MF
1. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
130 Össur Skarp­héðins­son
1. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin

Fann 107.