Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
132 Adolf H. Berndsen
 fyrir Einar K. Guðfinns­son
4. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Adolf H. Berndsen
 fyrir StB
1. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Anna Kristín Gunnars­dóttir
6. þm. Norð­vest. Sam­fylk­ingin
132 Arnbjörg Sveins­dóttir
for­maður þing­flokks
6. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Atli Gísla­son
 fyrir Kolbrúnu Halldórs­dóttur
8. þm. Reykv. n. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
132 Ágúst Ólafur Ágústs­son
10. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
132 Árni Magnús­son
félagsmála­ráðherra
11. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Árni M. Mathiesen
fjár­mála­ráðherra
1. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Ásta R. Jóhannes­dóttir
4. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
132 Ásta Möller
10. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Birgir Ármanns­son
3. vara­forseti
11. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Birkir Jón Jóns­son
9. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
 fyrir Steingrím J. Sigfús­son
5. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
132 Bjarni Benedikts­son
8. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Bjarni Benedikts­son
11. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Björgvin G. Sigurðs­son
7. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
132 Björn Bjarna­son
dómsmála­ráðherra
2. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Bryndís Haralds­dóttir
 fyrir Þorgerði K. Gunnars­dóttur
8. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Brynja Magnús­dóttir
 fyrir MF
1. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
132 Böðvar Jóns­son
 fyrir DrH
2. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Dagný Jóns­dóttir
8. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Drífa Hjartar­dóttir
6. vara­forseti
2. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Einar K. Guðfinns­son
sjávar­útvegs­ráðherra
4. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Einar Oddur Kristjáns­son
9. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Einar Már Sigurðar­son
7. þm. Norðaust. Sam­fylk­ingin
132 Eygló Harðar­dóttir
 fyrir
3. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Fanný Gunnars­dóttir
 fyrir GÓJ
11. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Geir H. Haarde
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
utanríkis­ráðherra
1. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Grétar Mar Jóns­son
 fyrir MÞH
9. þm. Suðurk. Frjálslyndi ­flokkurinn
132 Guðjón Guðmunds­son
 fyrir Einar K. Guðfinns­son
4. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Guðjón Hjörleifs­son
5. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Guðjón Ólafur Jóns­son
7. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Guðjón Ólafur Jóns­son
11. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Guðjón A. Kristjáns­son
5. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
132 Guðlaugur Þór Þórðar­son
vara­for­maður þing­flokks
4. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Guðmundur Hallvarðs­son
8. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Guðmundur Magnús­son
 fyrir Ögmund Jónas­son
9. þm. Reykv. s. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
132 Guðni Ágústs­son
land­búnaðar­ráðherra
3. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Guðrún Ögmunds­dóttir
3. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
132 Gunnar Birgis­son
3. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Gunnar Örlygs­son
10. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Halldór Ásgríms­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
aldursforseti
7. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Halldór Blöndal
2. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Helgi Hjörvar
5. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
132 Hjálmar Árna­son
for­maður þing­flokks
6. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Hlynur Halls­son
 fyrir Steingrím J. Sigfús­son
5. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
132 Hlynur Halls­son
 fyrir Þuríði Backman
10. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
132 Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
9. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
132 Ingvi Hrafn Óskars­son
 fyrir BBj
2. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Ísólfur Gylfi Pálma­son
 fyrir HjÁ
6. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Jóhann Ársæls­son
2. þm. Norð­vest. Sam­fylk­ingin
132 Jóhanna Erla Pálma­dóttir
 fyrir StB
1. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Jóhanna Sigurðar­dóttir
4. vara­forseti
aldursforseti
2. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
132 Jón Bjarna­son
8. þm. Norð­vest. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
132 Jón Gunnars­son
10. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
132 Jón Kristjáns­son
félagsmála­ráðherra
heilbrigðis­ráðherra
4. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Jón Kr. Óskars­son
 fyrir RG
2. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
132 Jónína Bjartmarz
2. vara­forseti
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
6. þm. Reykv. s. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Katrín Júlíus­dóttir
7. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
132 Kjartan Ólafs­son
8. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Kolbrún Halldórs­dóttir
8. þm. Reykv. n. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
132 Kristinn H. Gunnars­son
7. þm. Norð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Kristján L. Möller
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Norðaust. Sam­fylk­ingin
132 Lára Margrét Ragnars­dóttir
 fyrir GHall
8. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Lára Margrét Ragnars­dóttir
 fyrir GHH
1. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Lúðvík Bergvins­son
4. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
132 Magnús Þór Hafsteins­son
for­maður þing­flokks
9. þm. Suðurk. Frjálslyndi ­flokkurinn
132 Magnús Stefáns­son
félagsmála­ráðherra
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Norð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Margrét Frímanns­dóttir
for­maður þing­flokks
1. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
132 Mörður Árna­son
7. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
132 Pétur Bjarna­son
 fyrir GAK
5. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
132 Pétur H. Blöndal
3. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Rannveig Guðmunds­dóttir
1. vara­forseti
2. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
132 Sandra Franks
 fyrir RG
2. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
132 Sigríður Ingvars­dóttir
 fyrir HBl
2. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Sigríður A. Þórðar­dóttir
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
3. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Sigríður A. Þórðar­dóttir
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
6. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Sigurður Kári Kristjáns­son
6. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Sigurjón Þórðar­son
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
132 Sigurrós Þorgríms­dóttir
11. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Sigurrós Þorgríms­dóttir
 fyrir GunnB
3. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Siv Friðleifs­dóttir
heilbrigðis­ráðherra
5. þm. Suð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Sólveig Péturs­dóttir
forseti
5. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Steingrímur J. Sigfús­son
5. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
132 Sturla Böðvars­son
samgöngu­ráðherra
1. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Sæunn Stefáns­dóttir
11. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Sæunn Stefáns­dóttir
 fyrir GÓJ
11. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Valdimar L. Friðriks­son
9. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
132 Valgerður Sverris­dóttir
við­skipta­ráðherra
iðnaðar­ráðherra
utanríkis­ráðherra
1. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Þorgerður K. Gunnars­dóttir
mennta­mála­ráðherra
6. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Þorgerður K. Gunnars­dóttir
mennta­mála­ráðherra
8. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
132 Þórarinn E. Sveins­son
 fyrir Birki Jón Jóns­son
9. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
132 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
4. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
132 Þuríður Backman
5. vara­forseti
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
132 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
9. þm. Reykv. s. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
132 Össur Skarp­héðins­son
for­maður þing­flokks
1. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin

Fann 96.