Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
133 Adolf H. Berndsen
 fyrir StB
1. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Anna Kristín Gunnars­dóttir
6. þm. Norð­vest. Sam­fylk­ingin
133 Arnbjörg Sveins­dóttir
for­maður þing­flokks
6. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Ágúst Ólafur Ágústs­son
10. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
133 Álfheiður Inga­dóttir
 fyrir Ögmund Jónas­son
9. þm. Reykv. s. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
133 Árni Steinar Jóhanns­son
 fyrir Jón Bjarna­son
8. þm. Norð­vest. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
133 Árni M. Mathiesen
fjár­mála­ráðherra
1. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Ásta R. Jóhannes­dóttir
4. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
133 Ásta Möller
10. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Birgir Ármanns­son
3. vara­forseti
11. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Birkir Jón Jóns­son
9. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Bjarni Benedikts­son
8. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Björgvin G. Sigurðs­son
7. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
133 Björn Bjarna­son
dómsmála­ráðherra
2. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Björn Ingi Hrafns­son
 fyrir JBjart
6. þm. Reykv. s. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Bryndís Haralds­dóttir
 fyrir Þorgerði K. Gunnars­dóttur
6. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Dagný Jóns­dóttir
vara­for­maður þing­flokks
8. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Drífa Hjartar­dóttir
2. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Einar K. Guðfinns­son
sjávar­útvegs­ráðherra
4. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Einar Oddur Kristjáns­son
9. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Einar Már Sigurðar­son
7. þm. Norðaust. Sam­fylk­ingin
133 Eiríkur Jóns­son
 fyrir
2. þm. Norð­vest. Sam­fylk­ingin
133 Ellert B. Schram
 fyrir ISG
9. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
133 Ellert B. Schram
 fyrir GÖg
3. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
133 Ellert B. Schram
 fyrir Helga Hjörvar
5. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
133 Fanný Gunnars­dóttir
 fyrir GÓJ
7. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Geir H. Haarde
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Guðjón Guðmunds­son
 fyrir StB
1. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Guðjón Guðmunds­son
 fyrir Einar K. Guðfinns­son
4. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Guðjón Hjörleifs­son
5. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Guðjón Ólafur Jóns­son
7. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Guðjón A. Kristjáns­son
5. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
133 Guðlaugur Þór Þórðar­son
vara­for­maður þing­flokks
4. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Guðmundur Hallvarðs­son
8. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Guðni Ágústs­son
land­búnaðar­ráðherra
3. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Guðrún Ögmunds­dóttir
3. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
133 Gunnar Örlygs­son
10. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Halldór Blöndal
2. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Helga Þorbergs­dóttir
 fyrir DrH
2. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Helgi Hjörvar
5. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
133 Herdís Á. Sæmundar­dóttir
 fyrir MS
3. þm. Norð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Hjálmar Árna­son
for­maður þing­flokks
6. þm. Suðurk. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Hlynur Halls­son
 fyrir Þuríði Backman
10. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
133 Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
9. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin
133 Ingvi Hrafn Óskars­son
 fyrir BBj
2. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Jóhann Ársæls­son
2. þm. Norð­vest. Sam­fylk­ingin
133 Jóhanna Sigurðar­dóttir
4. vara­forseti
aldursforseti
2. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
133 Jón Bjarna­son
8. þm. Norð­vest. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
133 Jón Gunnars­son
10. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
133 Jón Kristjáns­son
2. vara­forseti
4. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Jón Kr. Óskars­son
 fyrir Katrínu Júlíus­dóttur
7. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
133 Jónína Bjartmarz
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
6. þm. Reykv. s. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Katrín Fjeldsted
 fyrir BBj
2. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Katrín Fjeldsted
 fyrir Guðlaug Þór Þórðar­son
4. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Katrín Júlíus­dóttir
7. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
133 Kjartan Ólafs­son
8. þm. Suðurk. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Kolbrún Baldurs­dóttir
 fyrir GHH
1. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Kolbrún Halldórs­dóttir
8. þm. Reykv. n. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
133 Kristinn H. Gunnars­son
7. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
133 Kristinn H. Gunnars­son
7. þm. Norð­vest. Utan þingflokka
133 Kristinn H. Gunnars­son
7. þm. Norð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Kristján L. Möller
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Norðaust. Sam­fylk­ingin
133 Lilja Rafney Magnús­dóttir
 fyrir Jón Bjarna­son
8. þm. Norð­vest. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
133 Lúðvík Bergvins­son
4. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
133 Magnús Þór Hafsteins­son
for­maður þing­flokks
9. þm. Suðurk. Frjálslyndi ­flokkurinn
133 Magnús Stefáns­son
félagsmála­ráðherra
3. þm. Norð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Margrét Frímanns­dóttir
1. þm. Suðurk. Sam­fylk­ingin
133 Mörður Árna­son
7. þm. Reykv. s. Sam­fylk­ingin
133 Ólafur Níels Eiríks­son
 fyrir Birki Jón Jóns­son
9. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Pétur H. Blöndal
3. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Rannveig Guðmunds­dóttir
1. vara­forseti
2. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
133 Sigríður Ingvars­dóttir
 fyrir HBl
2. þm. Norðaust. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Sigríður A. Þórðar­dóttir
6. vara­forseti
3. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Sigurður Kári Kristjáns­son
6. þm. Reykv. n. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Sigurjón Þórðar­son
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Norð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
133 Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
 fyrir GÖrl
10. þm. Suð­vest. Utan þingflokka
133 Sigurrós Þorgríms­dóttir
11. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Siv Friðleifs­dóttir
heilbrigðis­ráðherra
5. þm. Suð­vest. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Sólveig Péturs­dóttir
forseti
5. þm. Reykv. s. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Steingrímur J. Sigfús­son
5. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
133 Sturla Böðvars­son
samgöngu­ráðherra
1. þm. Norð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Svanhvít Ara­dóttir
 fyrir VS
1. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Sæunn Stefáns­dóttir
11. þm. Reykv. n. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Valdimar L. Friðriks­son
9. þm. Suð­vest. Frjálslyndi ­flokkurinn
133 Valdimar L. Friðriks­son
9. þm. Suð­vest. Utan þingflokka
133 Valdimar L. Friðriks­son
9. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
133 Valgerður Sverris­dóttir
utanríkis­ráðherra
1. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Þorgerður K. Gunnars­dóttir
mennta­mála­ráðherra
6. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Þórarinn E. Sveins­son
 fyrir VS
1. þm. Norðaust. Fram­sókn­ar­flokkur
133 Þórdís Sigurðar­dóttir
 fyrir Bjarna Benedikts­son
8. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Þórdís Sigurðar­dóttir
 fyrir SAÞ
3. þm. Suð­vest. Sjálf­stæðis­flokkur
133 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
4. þm. Suð­vest. Sam­fylk­ingin
133 Þuríður Backman
5. vara­forseti
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Norðaust. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
133 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
9. þm. Reykv. s. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
133 Össur Skarp­héðins­son
for­maður þing­flokks
1. þm. Reykv. n. Sam­fylk­ingin

Fann 95.