Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
86 Alfreð Gísla­son
9. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
86 Auður Auðuns
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Axel Jóns­son
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Ágúst Þorvalds­son
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Ásgeir Bjarna­son
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Ásgeir Péturs­son
 fyrir SvJ
7. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Benedikt Gröndal
1. vara­forseti Nd.
5. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
86 Birgir Finns­son
forseti
2. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
86 Bjarni Benedikts­son
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Bjarni Guðbjörns­son
 fyrir HermJ
1. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Bjartmar Guðmunds­son
skrifari Ed.
8. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Björn Fr. Björns­son
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Björn Jóns­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
86 Björn Páls­son
5. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Daníel Ágústínus­son
 fyrir HS
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Davíð Ólafs­son
6. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Eðvarð Sigurðs­son
3. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
86 Eggert G. Þorsteins­son
sjávar­útvegs­ráðherra
félagsmála­ráðherra
12. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
86 Einar Ágústs­son
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Einar Guðfinns­son
 fyrir SB
2. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Einar Guðfinns­son
 fyrir
4. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Einar Ingimundar­son
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Einar Olgeirs­son
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
86 Emil Jóns­son
utanríkis­ráðherra
2. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
86 Eysteinn Jóns­son
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Friðjón Skarp­héðins­son
9. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
86 Geir Gunnars­son
10. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
86 Geir Hallgríms­son
 fyrir AuA
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Geir Hallgríms­son
 fyrir PS
7. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Gils Guðmunds­son
5. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
86 Gísli Guðmunds­son
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Guðlaugur Gísla­son
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Gunnar Gísla­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Gunnar Guðbjarts­son
 fyrir HS
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Gylfi Þ Gísla­son
við­skipta­ráðherra
mennta­mála­ráðherra
6. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
86 Halldór Ásgríms­son
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Halldór E Sigurðs­son
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Hannibal Valdimars­son
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
86 Helgi Bergs
6. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Hermann Jónas­son
1. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Hilmar S. Hálfdánar­son
 fyrir
4. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
86 Hjalti Haralds­son
 fyrir BJ
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
86 Hjörtur E. Þórarins­son
 fyrir GíslG
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Ingi R. Helga­son
 fyrir RA
5. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
86 Ingi R. Helga­son
 fyrir
3. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
86 Ingólfur Jóns­son
land­búnaðar­ráðherra
orkumála­ráðherra
samgöngu­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Ingvar Gísla­son
5. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Jóhann Hafstein
iðnaðar­ráðherra
dómsmála­ráðherra
heilbrigðis­ráðherra
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Jón Árna­son
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Jón Kjartans­son
 fyrir SkG
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Jón Skafta­son
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Jón Þorsteins­son
1. vara­forseti Ed.
4. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
86 Jónas Péturs­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Jónas G. Rafnar
2. vara­forseti Nd.
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Karl Guðjóns­son
 fyrir RA
5. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
86 Karl Kristjáns­son
skrifari Ed.
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Kristján Thorlacius
 fyrir
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Kristján Thorlacius
 fyrir ÞÞ
5. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Lúðvík Jóseps­son
5. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
86 Magnús Jóns­son
fjár­mála­ráðherra
6. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Magnús Kjartans­son
 fyrir AG
9. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
86 Matthías Bjarna­son
skrifari Nd.
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Matthías Á. Mathiesen
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Oddur Andrés­son
 fyrir MÁM
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Ólafur Björns­son
skrifari Sþ.
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Ólafur Jóhannes­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Óskar Jóns­son
 fyrir ÁÞ
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Óskar E Levy
 fyrir EI
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Óskar E Levy
 fyrir GunnG
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Páll Þorsteins­son
4. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Pétur Péturs­son
 fyrir FS
9. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
86 Pétur Sigurðs­son
7. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Ragnar Arnalds
5. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
86 Ragnar Guðleifs­son
 fyrir EmJ
2. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
86 Ragnar Jóns­son
 fyrir BGuðm
8. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Ragnar Jóns­son
 fyrir
6. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Ragnar Jóns­son
 fyrir MB
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Ragnar Jóns­son
 fyrir IngJ
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Sigfús J Johnsen
 fyrir GuðlG
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Sigurður Ágústs­son
1. vara­forseti
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Sigurður Bjarna­son
forseti Nd.
2. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Sigurður Ingimundar­son
2. vara­forseti
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
86 Sigurður Ó. Ólafs­son
forseti Ed.
5. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Sigurvin Einars­son
skrifari Nd.
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Skúli Guðmunds­son
skrifari Sþ.
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Sveinn Guðmunds­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Sverrir Júlíus­son
7. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Unnar Stefáns­son
 fyrir SI
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
86 Vilhjálmur Hjálmars­son
 fyrir
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
86 Þorvaldur Garðar Kristjáns­son
2. vara­forseti Ed.
4. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
86 Þórarinn Þórarins­son
5. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur

Fann 91.