Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
87 Alfreð Gísla­son
9. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
87 Auður Auðuns
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Axel Jóns­son
skrifari Nd.
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Ágúst Þorvalds­son
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Ásgeir Bjarna­son
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Ásmundur Sigurðs­son
 fyrir LJós
5. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
87 Benedikt Gröndal
1. vara­forseti Nd.
5. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
87 Birgir Finns­son
forseti
2. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
87 Bjarni Benedikts­son
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Bjartmar Guðmunds­son
skrifari Ed.
8. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Björn Fr. Björns­son
skrifari Nd.
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Björn Jóns­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
87 Björn Páls­son
5. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Davíð Ólafs­son
6. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Eðvarð Sigurðs­son
3. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
87 Eggert G. Þorsteins­son
sjávar­útvegs­ráðherra
félagsmála­ráðherra
12. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
87 Einar Ágústs­son
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Einar Olgeirs­son
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
87 Emil Jóns­son
utanríkis­ráðherra
2. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
87 Eysteinn Jóns­son
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Friðjón Skarp­héðins­son
9. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
87 Geir Gunnars­son
10. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
87 Geir Hallgríms­son
 fyrir JóhH
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Gils Guðmunds­son
5. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
87 Gísli Guðmunds­son
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Guðlaugur Gísla­son
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Gunnar Gísla­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Gylfi Þ Gísla­son
við­skipta­ráðherra
mennta­mála­ráðherra
6. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
87 Halldór Ásgríms­son
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Halldór E Sigurðs­son
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Hannibal Valdimars­son
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
87 Helgi Bergs
6. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Hermann Jónas­son
1. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Hilmar S. Hálfdánar­son
 fyrir BF
2. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
87 Hjörtur E. Þórarins­son
 fyrir IG
5. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Ingólfur Jóns­son
land­búnaðar­ráðherra
orkumála­ráðherra
samgöngu­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Ingvar Gísla­son
5. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Jóhann Hafstein
iðnaðar­ráðherra
dómsmála­ráðherra
heilbrigðis­ráðherra
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Jón Árna­son
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Jón Ísberg
 fyrir GunnG
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Jón Kjartans­son
 fyrir SkG
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Jón Skafta­son
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Jón Þorsteins­son
1. vara­forseti Ed.
4. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
87 Jónas Péturs­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Jónas G. Rafnar
2. vara­forseti Nd.
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Karl Kristjáns­son
skrifari Ed.
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Lúðvík Jóseps­son
5. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
87 Magnús Jóns­son
fjár­mála­ráðherra
6. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Matthías Bjarna­son
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Matthías Á. Mathiesen
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Oddur Andrés­son
 fyrir MÁM
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Ólafur Björns­son
skrifari Sþ.
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Ólafur Jóhannes­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Óskar Jóns­son
 fyrir BFB
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Óskar E Levy
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Páll Þorsteins­son
4. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Pétur Péturs­son
 fyrir BGr
5. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
87 Pétur Sigurðs­son
7. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Ragnar Arnalds
5. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
87 Ragnar Guðleifs­son
 fyrir EmJ
2. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
87 Ragnar Jóns­son
6. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Ragnar Jóns­son
 fyrir
6. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Ragnar Jóns­son
 fyrir MB
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Sigurður Ágústs­son
1. vara­forseti
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Sigurður Bjarna­son
forseti Nd.
2. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Sigurður Ingimundar­son
2. vara­forseti
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
87 Sigurður Ó. Ólafs­son
forseti Ed.
5. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Sigurvin Einars­son
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Skúli Guðmunds­son
skrifari Sþ.
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
87 Steingrímur Páls­son
 fyrir HV
5. þm. Vestf. Alþýðu­bandalag
87 Sveinn Guðmunds­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Sverrir Hermanns­son
 fyrir JP
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Sverrir Júlíus­son
7. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Unnar Stefáns­son
 fyrir
4. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
87 Þorvaldur Garðar Kristjáns­son
2. vara­forseti Ed.
4. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
87 Þórarinn Þórarins­son
5. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur

Fann 76.