Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
88 Auður Auðuns
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Axel Jóns­son
 fyrir MÁM
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Ágúst Þorvalds­son
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Ásberg Sigurðs­son
 fyrir SB
2. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Ásgeir Bjarna­son
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Ásgeir Péturs­son
 fyrir
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Ásmundur B. Olsen
 fyrir MB
4. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Benedikt Gröndal
1. vara­forseti Nd.
5. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
88 Birgir Finns­son
forseti
5. þm. Vestf. Alþýðu­flokkur
88 Birgir Kjaran
7. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Bjarni Benedikts­son
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Bjarni Guðbjörns­son
skrifari Ed.
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Bjartmar Guðmunds­son
skrifari Sþ.
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Björn Fr. Björns­son
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Björn Jóns­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
88 Björn Páls­son
5. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Bragi Sigurjóns­son
9. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
88 Eðvarð Sigurðs­son
2. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
88 Eggert G. Þorsteins­son
sjávar­útvegs­ráðherra
félagsmála­ráðherra
8. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
88 Einar Ágústs­son
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Emil Jóns­son
utanríkis­ráðherra
3. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
88 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
 fyrir BGuðm
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
 fyrir PJ
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Eysteinn Jóns­son
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Friðjón Þórðar­son
skrifari Nd.
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Geir Gunnars­son
6. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
88 Geir Hallgríms­son
 fyrir JóhH
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Geir Hallgríms­son
 fyrir BBen
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Geir Hallgríms­son
 fyrir ÓB
12. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Geir Hallgríms­son
 fyrir AuA
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Gils Guðmunds­son
5. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
88 Gísli Guðmunds­son
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Guðlaugur Gísla­son
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Guðmundur H. Garðars­son
 fyrir JóhH
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Guðmundur Jónas­son
 fyrir BP
5. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Gunnar Gísla­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Gylfi Þ Gísla­son
við­skipta­ráðherra
mennta­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
88 Halldór E Sigurðs­son
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Hannibal Valdimars­son
9. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
88 Hjalti Haralds­son
 fyrir BJ
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
88 Ingólfur Jóns­son
land­búnaðar­ráðherra
orkumála­ráðherra
samgöngu­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Ingvar Gísla­son
skrifari Nd.
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Jóhann Hafstein
iðnaðar­ráðherra
dómsmála­ráðherra
heilbrigðis­ráðherra
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Jón Árna­son
2. vara­forseti Ed.
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Jón Ármann Héðins­son
5. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
88 Jón Kjartans­son
 fyrir SkG
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Jón Skafta­son
2. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Jón Snorri Þorleifs­son
 fyrir MK
6. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
88 Jón Þorsteins­son
1. vara­forseti Ed.
3. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
88 Jónas Árna­son
4. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
88 Jónas Magnús­son
 fyrir KGuðj
6. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
88 Jónas Péturs­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Jónas G. Rafnar
forseti Ed.
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Karl Guðjóns­son
6. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
88 Karl G. Sigurbergs­son
 fyrir GilsG
5. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
88 Kristján Thorlacius
 fyrir ÞÞ
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Lúðvík Jóseps­son
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
88 Magnús H. Gísla­son
 fyrir SkG
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Magnús H. Gísla­son
 fyrir ÓlJ
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Magnús Jóns­son
fjár­mála­ráðherra
6. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Magnús Kjartans­son
6. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
88 Matthías Bjarna­son
4. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Matthías Á. Mathiesen
2. vara­forseti Nd.
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Oddur Andrés­son
 fyrir MÁM
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Ólafur Björns­son
1. vara­forseti
12. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Ólafur Jóhannes­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Óskar E Levy
 fyrir PJ
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Páll Þorsteins­son
skrifari Sþ.
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Pálmi Jóns­son
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Pétur Benedikts­son
4. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Pétur Péturs­son
 fyrir BGr
5. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
88 Pétur Sigurðs­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Ragnar Arnalds
 fyrir EðS
2. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
88 Ragnar Jóns­son
 fyrir BGuðm
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Ragnar Jóns­son
 fyrir SvJ
10. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Sigurður Bjarna­son
forseti Nd.
2. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Sigurður Ingimundar­son
2. vara­forseti
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
88 Sigurgeir Kristjáns­son
 fyrir BFB
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Sigurvin Einars­son
1. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Skúli Guðmunds­son
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Stefán Júlíus­son
 fyrir EmJ
3. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
88 Stefán Valgeirs­son
5. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Steingrímur Páls­son
8. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
88 Steinþór Gests­son
skrifari Ed.
5. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Sveinn Guðmunds­son
7. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Sverrir Júlíus­son
10. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Tómas Árna­son
 fyrir VH
5. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Tómas Árna­son
 fyrir
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Unnar Stefáns­son
 fyrir SI
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
88 Valtýr Guðjóns­son
 fyrir JSk
2. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Vilhjálmur Hjálmars­son
5. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
88 Þorsteinn Gísla­son
 fyrir BK
7. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
88 Þórarinn Þórarins­son
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur

Fann 93.