Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
89 Auður Auðuns
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Axel Jóns­son
 fyrir PB
4. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Axel Jóns­son
 fyrir MÁM
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Ágúst Þorvalds­son
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Ásberg Sigurðs­son
 fyrir SB
2. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Ásgeir Bjarna­son
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Ásgeir Péturs­son
 fyrir
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Benedikt Gröndal
1. vara­forseti Nd.
5. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
89 Benóný Arnórs­son
 fyrir BJ
4. þm. Norðurl. e. Utan þingflokka
89 Birgir Finns­son
forseti
5. þm. Vestf. Alþýðu­flokkur
89 Birgir Kjaran
7. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Bjarni Benedikts­son
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Bjarni Guðbjörns­son
skrifari Ed.
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Bjartmar Guðmunds­son
skrifari Sþ.
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Björgvin Salómons­son
 fyrir KGuðj
6. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
89 Björn Fr. Björns­son
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Björn Jóns­son
4. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
89 Björn Páls­son
5. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Bragi Sigurjóns­son
9. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
89 Eðvarð Sigurðs­son
2. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
89 Eggert G. Þorsteins­son
sjávar­útvegs­ráðherra
félagsmála­ráðherra
8. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
89 Einar Ágústs­son
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Emil Jóns­son
utanríkis­ráðherra
3. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
89 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
 fyrir SvJ
10. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
 fyrir BGuðm
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
 fyrir GunnG
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Eysteinn Jóns­son
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Friðjón Þórðar­son
skrifari Nd.
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Geir Gunnars­son
6. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
89 Geir Hallgríms­son
 fyrir JóhH
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Geir Hallgríms­son
 fyrir BBen
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Gils Guðmunds­son
5. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
89 Gísli Guðmunds­son
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Guðlaugur Gísla­son
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Gunnar Gísla­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Gylfi Þ Gísla­son
við­skipta­ráðherra
mennta­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
89 Halldór E Sigurðs­son
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Hannibal Valdimars­son
9. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
89 Haraldur Henrys­son
 fyrir HV
9. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
89 Hjalti Haralds­son
 fyrir BJ
4. þm. Norðurl. e. Utan þingflokka
89 Hjalti Haralds­son
 fyrir JónasÁ
4. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
89 Ingólfur Jóns­son
land­búnaðar­ráðherra
orkumála­ráðherra
samgöngu­ráðherra
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Ingvar Gísla­son
skrifari Nd.
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Jóhann Hafstein
iðnaðar­ráðherra
dómsmála­ráðherra
heilbrigðis­ráðherra
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Jón Árna­son
2. vara­forseti Ed.
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Jón Ármann Héðins­son
5. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
89 Jón Kjartans­son
 fyrir ÓlJ
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Jón Skafta­son
2. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Jón Þorsteins­son
1. vara­forseti Ed.
3. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
89 Jónas Árna­son
4. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
89 Jónas Jóns­son
 fyrir GíslG
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Jónas Péturs­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Jónas G. Rafnar
forseti Ed.
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Karl Guðjóns­son
6. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
89 Kristján Thorlacius
 fyrir ÞÞ
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Lúðvík Jóseps­son
4. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
89 Magnús Jóns­son
fjár­mála­ráðherra
6. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Magnús Kjartans­son
6. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
89 Matthías Bjarna­son
4. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Matthías Á. Mathiesen
2. vara­forseti Nd.
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Ólafur Björns­son
1. vara­forseti
12. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Ólafur Jóhannes­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Óskar E Levy
 fyrir GunnG
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Páll Þorsteins­son
skrifari Sþ.
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Pálmi Jóns­son
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Pétur Benedikts­son
4. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Pétur Péturs­son
 fyrir BGr
5. þm. Vesturl. Alþýðu­flokkur
89 Pétur Sigurðs­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Ragnar Arnalds
 fyrir JónasÁ
4. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
89 Ragnar Arnalds
 fyrir EðS
2. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
89 Ragnar Guðleifs­son
 fyrir EJ
3. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
89 Ragnar Jóns­son
 fyrir IngJ
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Sigurður Bjarna­son
forseti Nd.
2. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Sigurður Grétar Guðmunds­son
 fyrir GilsG
5. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
89 Sigurður Ingimundar­son
2. vara­forseti
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
89 Sigurvin Einars­son
1. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Skúli Guðmunds­son
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Stefán Valgeirs­son
5. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Steingrímur Hermanns­son
 fyrir BGuðbj
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Steingrímur Páls­son
8. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
89 Steinþór Gests­son
skrifari Ed.
5. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Sveinn Guðmunds­son
7. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Sverrir Hermanns­son
 fyrir JP
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Sverrir Júlíus­son
10. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Tómas Árna­son
 fyrir
2. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Tómas Árna­son
 fyrir VH
5. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Tómas Karls­son
 fyrir
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Unnar Stefáns­son
 fyrir BrS
9. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
89 Unnar Stefáns­son
 fyrir SI
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
89 Vilhjálmur Hjálmars­son
5. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
89 Þorfinnur Bjarna­son
 fyrir PJ
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Þorsteinn Gísla­son
 fyrir ÓB
12. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
89 Þórarinn Þórarins­son
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur

Fann 93.