Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
93 Alexander Stefáns­son
 fyrir ÁB
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Auður Auðuns
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Axel Jóns­son
 fyrir
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Ágúst Þorvalds­son
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Ásberg Sigurðs­son
 fyrir ÞK
5. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Ásgeir Bjarna­son
2. vara­forseti Ed.
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Ásgeir Péturs­son
 fyrir JónÁ
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Benedikt Gröndal
8. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
93 Benóný Arnórs­son
 fyrir BJ
6. þm. Norðurl. e. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
93 Birgir Kjaran
 fyrir RH
12. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Birgir Kjaran
 fyrir PS
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Bjarni Guðbjörns­son
skrifari Sþ.
4. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Bjarni Guðna­son
2. vara­forseti Nd.
3. þm. Landsk. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
93 Björn Fr. Björns­son
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Björn Jóns­son
forseti Ed.
6. þm. Norðurl. e. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
93 Björn Páls­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Bragi Sigurjóns­son
 fyrir BGr
8. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
93 Bragi Sigurjóns­son
 fyrir StefG
5. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
93 Eðvarð Sigurðs­son
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
93 Eggert G. Þorsteins­son
1. vara­forseti Ed.
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
93 Einar Ágústs­son
utanríkis­ráðherra
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Ellert B. Schram
skrifari Nd.
9. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
 fyrir GunnG
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
 fyrir PJ
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Eysteinn Jóns­son
forseti
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Friðjón Þórðar­son
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Garðar Sigurðs­son
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
93 Geir Gunnars­son
10. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
93 Geir Hallgríms­son
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Geirþrúður H. Bernhöft
 fyrir AuA
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Gils Guðmunds­son
forseti Nd.
4. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
93 Gísli Guðmunds­son
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Guðlaugur Gísla­son
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Gunnar Gísla­son
1. vara­forseti Nd.
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Gunnar Thoroddsen
1. vara­forseti
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Gylfi Þ Gísla­son
7. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
93 Halldór Blöndal
 fyrir EBS
9. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Halldór Kristjáns­son
 fyrir StH
1. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Halldór Kristjáns­son
 fyrir BGuðbj
4. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Halldór E Sigurðs­son
land­búnaðar­ráðherra
fjár­mála­ráðherra
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Hannes Baldvins­son
 fyrir RA
4. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
93 Hannibal Valdimars­son
félagsmála­ráðherra
samgöngu­ráðherra
3. þm. Vestf. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
93 Helgi Seljan
6. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
93 Ingi Tryggva­son
 fyrir GíslG
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Ingólfur Jóns­son
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Ingvar Gísla­son
skrifari Nd.
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Jóhann Hafstein
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Jón Árna­son
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Jón Ármann Héðins­son
5. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
93 Jón Skafta­son
2. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Jón G. Sólnes
 fyrir MJ
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Jón Snorri Þorleifs­son
 fyrir MK
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
93 Jón Snorri Þorleifs­son
 fyrir EðS
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
93 Jónas Árna­son
5. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
93 Jónas Jóns­son
 fyrir GíslG
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Jónas Jóns­son
 fyrir IG
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Karl G. Sigurbergs­son
 fyrir GilsG
4. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
93 Karvel Pálma­son
7. þm. Landsk. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
93 Lárus Jóns­son
skrifari Sþ.
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Lúðvík Jóseps­son
sjávar­útvegs­ráðherra
við­skipta­ráðherra
2. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
93 Magnús Jóns­son
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Magnús Kjartans­son
iðnaðar­ráðherra
heilbrigðis­ráðherra
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
93 Magnús Torfi Ólafs­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
mennta­mála­ráðherra
9. þm. Reykv. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
93 Matthías Bjarna­son
2. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Matthías Á. Mathiesen
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Oddur Ólafs­son
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Ólafur G. Einars­son
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Ólafur Jóhannes­son
forsætis­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Páll Þorsteins­son
skrifari Ed.
3. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Pálmi Jóns­son
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Pétur Péturs­son
2. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
93 Pétur Sigurðs­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Ragnar Arnalds
4. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
93 Ragnhildur Helga­dóttir
12. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Sigurður Blöndal
 fyrir LJós
2. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
93 Sigurður J. Líndal
 fyrir BP
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Sigurður Magnús­son
 fyrir MK
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
93 Skúli Alexanders­son
 fyrir JónasÁ
5. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
93 Stefán Gunnlaugs­son
5. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
93 Stefán Jóns­son
 fyrir SvJ
4. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
93 Stefán Valgeirs­son
4. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Steingrímur Hermanns­son
1. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Steinþór Gests­son
6. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Svava Jakobs­dóttir
4. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
93 Sverrir Hermanns­son
4. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Tómas Árna­son
 fyrir
3. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Tómas Karls­son
 fyrir ÞÞ
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Tómas Karls­son
 fyrir
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Vilhjálmur Hjálmars­son
5. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
93 Þorvaldur Garðar Kristjáns­son
5. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
93 Þórarinn Þórarins­son
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur

Fann 91.