Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
94 Alexander Stefáns­son
 fyrir ÁB
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Auður Auðuns
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Axel Jóns­son
 fyrir
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Ágúst Þorvalds­son
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Ásberg Sigurðs­son
 fyrir MB
2. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Ásgeir Bjarna­son
forseti Ed.
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Benedikt Gröndal
8. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
94 Benóný Arnórs­son
 fyrir BJ
6. þm. Norðurl. e. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
94 Birgir Kjaran
 fyrir JóhH
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Bjarnfríður Leós­dóttir
 fyrir JónasÁ
5. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
94 Bjarni Guðbjörns­son
skrifari Sþ.
4. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Bjarni Guðna­son
2. vara­forseti Nd.
3. þm. Landsk. Utan þingflokka
94 Björn Fr. Björns­son
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Björn Jóns­son
félagsmála­ráðherra
samgöngu­ráðherra
6. þm. Norðurl. e. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
94 Björn Páls­son
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Bragi Sigurjóns­son
 fyrir StefG
5. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
94 Bragi Sigurjóns­son
 fyrir PP
2. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
94 Eðvarð Sigurðs­son
2. vara­forseti
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
94 Eggert G. Þorsteins­son
1. vara­forseti Ed.
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
94 Einar Ágústs­son
utanríkis­ráðherra
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Ellert B. Schram
skrifari Nd.
9. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
 fyrir GunnG
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
 fyrir PJ
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Eysteinn Jóns­son
forseti
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Friðjón Þórðar­son
1. vara­forseti
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Garðar Sigurðs­son
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
94 Geir Gunnars­son
10. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
94 Geir Hallgríms­son
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Geirþrúður H. Bernhöft
 fyrir PS
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Gils Guðmunds­son
forseti Nd.
4. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
94 Gísli Guðmunds­son
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Guðlaugur Gísla­son
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Guðmundur Þorsteins­son
 fyrir JónasÁ
5. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
94 Gunnar Gísla­son
1. vara­forseti Nd.
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Gunnar Thoroddsen
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Gylfi Þ Gísla­son
7. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
94 Halldór Blöndal
 fyrir MJ
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Halldór Kristjáns­son
 fyrir BGuðbj
4. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Halldór Kristjáns­son
 fyrir StH
1. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Halldór S Magnús­son
 fyrir KP
7. þm. Landsk. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
94 Halldór E Sigurðs­son
land­búnaðar­ráðherra
fjár­mála­ráðherra
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Hannibal Valdimars­son
3. þm. Vestf. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
94 Heimir Hannes­son
 fyrir SV
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Helgi Seljan
2. vara­forseti Ed.
6. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
94 Hildur Einars­dóttir
 fyrir ÞK
5. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Hjördís Hjörleifs­dóttir
 fyrir HV
3. þm. Vestf. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
94 Ingi Tryggva­son
 fyrir IG
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Ingi Tryggva­son
 fyrir JJ
4. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Ingólfur Jóns­son
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Ingvar Gísla­son
skrifari Nd.
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Ingvar Gísla­son
skrifari Nd.
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Jóhann Hafstein
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Jón Árna­son
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Jón Ármann Héðins­son
5. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
94 Jón Skafta­son
2. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Jón G. Sólnes
 fyrir LárJ
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Jón Snorri Þorleifs­son
 fyrir EðS
8. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
94 Jónas Árna­son
5. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
94 Jónas Jóns­son
4. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Jónas Jóns­son
 fyrir GíslG
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Karl Steinar Guðna­son
 fyrir JÁH
5. þm. Reykn. Alþýðu­flokkur
94 Karvel Pálma­son
7. þm. Landsk. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
94 Lárus Jóns­son
skrifari Sþ.
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Lúðvík Jóseps­son
við­skipta­ráðherra
sjávar­útvegs­ráðherra
2. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
94 Magnús Jóns­son
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Magnús Kjartans­son
iðnaðar­ráðherra
heilbrigðis­ráðherra
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
94 Magnús Torfi Ólafs­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
mennta­mála­ráðherra
9. þm. Reykv. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
94 Matthías Bjarna­son
2. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Matthías Á. Mathiesen
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Oddur Ólafs­son
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Ólafur G. Einars­son
11. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Ólafur Jóhannes­son
forsætis­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Páll Þorsteins­son
skrifari Ed.
3. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Pálmi Jóns­son
5. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Pétur Péturs­son
2. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
94 Pétur Sigurðs­son
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Ragnar Arnalds
4. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
94 Ragnhildur Helga­dóttir
12. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Sigurður Magnús­son
 fyrir MK
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
94 Stefán Gunnlaugs­son
5. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
94 Stefán Jóns­son
 fyrir HFS
6. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
94 Stefán Valgeirs­son
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Stefán Valgeirs­son
4. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Steingrímur Hermanns­son
1. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Steinþór Gests­son
skrifari Ed.
6. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Svava Jakobs­dóttir
4. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
94 Sverrir Hermanns­son
4. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Tómas Karls­son
 fyrir
11. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Tómas Karls­son
 fyrir ÞÞ
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Vilhjálmur Hjálmars­son
5. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
94 Þorvaldur Garðar Kristjáns­son
5. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
94 Þórarinn Þórarins­son
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur

Fann 92.