Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
97 Albert Guðmunds­son
12. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Axel Jóns­son
10. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Ásgeir Bjarna­son
forseti
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Benedikt Gröndal
2. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
97 Björn Jóns­son
 fyrir GÞG
9. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
97 Bragi Sigurjóns­son
 fyrir JÁH
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
97 Bragi Sigurjóns­son
 fyrir EggÞ
4. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
97 Eðvarð Sigurðs­son
7. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
97 Eggert G. Þorsteins­son
1. vara­forseti Ed.
4. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
97 Einar Ágústs­son
utanríkis­ráðherra
10. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Ellert B. Schram
11. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Friðjón Þórðar­son
2. vara­forseti
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Garðar Sigurðs­son
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
97 Geir Gunnars­son
11. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
97 Geir Hallgríms­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Geirþrúður H. Bernhöft
 fyrir JóhH
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Geirþrúður H. Bernhöft
 fyrir PS
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Gils Guðmunds­son
1. vara­forseti
3. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
97 Guðlaugur Gísla­son
13. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Guðmundur H. Garðars­son
skrifari Nd.
6. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Guðmundur G. Þórarins­son
 fyrir JHelg
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Gunnar J Friðriks­son
 fyrir PS
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Gunnar Sveins­son
 fyrir JSk
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Gunnar Thoroddsen
iðnaðar­ráðherra
félagsmála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Gunnlaugur Finns­son
4. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Gylfi Þ Gísla­son
9. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
97 Halldór Ásgríms­son
5. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Halldór Blöndal
 fyrir JGS
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Halldór E Sigurðs­son
land­búnaðar­ráðherra
samgöngu­ráðherra
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Helgi Seljan
7. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
97 Ingi Tryggva­son
skrifari Ed.
6. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Ingiberg Jónas Hannes­son
 fyrir JónÁ
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Ingólfur Jóns­son
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Ingvar Gísla­son
2. vara­forseti Nd.
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Jóhann Hafstein
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Jóhannes Árna­son
 fyrir MB
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Jón Árna­son
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Jón Helga­son
skrifari Sþ.
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Jón Ármann Héðins­son
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
97 Jón Skafta­son
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Jón G. Sólnes
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Jónas Árna­son
5. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
97 Karl G. Sigurbergs­son
 fyrir GilsG
3. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
97 Karvel Pálma­son
5. þm. Vestf. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
97 Kristján Ármanns­son
 fyrir SV
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Kristján J Gunnars­son
 fyrir GTh
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Lárus Jóns­son
skrifari Sþ.
4. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Lúðvík Jóseps­son
2. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
97 Magnús Kjartans­son
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
97 Magnús Torfi Ólafs­son
1. vara­forseti Nd.
3. þm. Landsk. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
97 Matthías Bjarna­son
sjávar­útvegs­ráðherra
heilbrigðis­ráðherra
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Matthías Á. Mathiesen
fjár­mála­ráðherra
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Oddur Ólafs­son
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Ólafur G. Einars­son
5. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Ólafur Ragnar Gríms­son
 fyrir
3. þm. Landsk. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
97 Ólafur Jóhannes­son
við­skipta­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Ólafur B. Óskars­son
 fyrir EKJ
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Ólafur Þ. Þórðar­son
 fyrir StH
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Páll Péturs­son
skrifari Nd.
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Pálmi Jóns­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Pétur Blöndal
 fyrir SvH
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Pétur Sigurðs­son
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Ragnar Arnalds
5. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
97 Ragnhildur Helga­dóttir
forseti Nd.
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Sighvatur Björgvins­son
8. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
97 Sigurður Björgvins­son
 fyrir GS
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
97 Sigurður Blöndal
 fyrir LJós
2. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
97 Sigurlaug Bjarna­dóttir
9. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Skúli Alexanders­son
 fyrir JónasÁ
5. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
97 Soffía Guðmunds­dóttir
 fyrir StJ
5. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
97 Stefán Jóns­son
5. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
97 Stefán Valgeirs­son
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Steingrímur Hermanns­son
2. vara­forseti Ed.
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Steinþór Gests­son
skrifari Ed.
6. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Svava Jakobs­dóttir
5. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
97 Sverrir Bergmann
 fyrir ÞÞ
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Sverrir Bergmann
 fyrir
10. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Sverrir Hermanns­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Tómas Árna­son
4. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Vigfús B. Jóns­son
 fyrir LárJ
4. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Vilborg Harðar­dóttir
 fyrir MK
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
97 Vilhjálmur Hjálmars­son
mennta­mála­ráðherra
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Þorleifur K. Kristmunds­son
 fyrir
4. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Þorvaldur Garðar Kristjáns­son
forseti Ed.
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
97 Þórarinn Sigurjóns­son
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
97 Þórarinn Þórarins­son
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur

Fann 87.