Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
98 Albert Guðmunds­son
12. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Axel Jóns­son
skrifari Ed.
10. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Ásgeir Bjarna­son
forseti
1. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Benedikt Gröndal
2. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
98 Bragi Sigurjóns­son
 fyrir EggÞ
4. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
98 Eðvarð Sigurðs­son
7. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
98 Eggert G. Þorsteins­son
1. vara­forseti Ed.
4. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
98 Einar Ágústs­son
utanríkis­ráðherra
10. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Ellert B. Schram
11. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Eyjólfur Kon­ráð Jóns­son
skrifari Nd.
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Eyjólfur Sigurðs­son
 fyrir GÞG
9. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
98 Friðjón Þórðar­son
2. vara­forseti
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Friðjón Þórðar­son
2. vara­forseti
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Garðar Sigurðs­son
5. þm. Suðurl. Alþýðu­bandalag
98 Geir Gunnars­son
11. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
98 Geir Hallgríms­son
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Geirþrúður H. Bernhöft
 fyrir EBS
11. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Geirþrúður H. Bernhöft
 fyrir JóhH
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Gils Guðmunds­son
1. vara­forseti
3. þm. Reykn. Alþýðu­bandalag
98 Guðlaugur Gísla­son
3. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Guðmundur H. Garðars­son
6. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Guðrún Benedikts­dóttir
 fyrir ÓlJ
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Guðrún Benedikts­dóttir
 fyrir PP
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Gunnar Thoroddsen
iðnaðar­ráðherra
félagsmála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Gunnlaugur Finns­son
4. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Gylfi Þ Gísla­son
9. þm. Reykv. Alþýðu­flokkur
98 Halldór Ásgríms­son
5. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Halldór Blöndal
 fyrir LárJ
4. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Halldór Blöndal
 fyrir JGS
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Halldór E Sigurðs­son
land­búnaðar­ráðherra
samgöngu­ráðherra
3. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Helgi Seljan
7. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
98 Ingi Tryggva­son
skrifari Ed.
6. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Ingiberg Jónas Hannes­son
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Ingiberg Jónas Hannes­son
 fyrir JónÁ
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Ingólfur Jóns­son
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Ingvar Gísla­son
2. vara­forseti Nd.
1. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Ingvar Jóhanns­son
 fyrir
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Jóhann Hafstein
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Jóhannes Árna­son
 fyrir ÞK
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Jón Árna­son
2. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Jón Helga­son
skrifari Sþ.
4. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Jón Ármann Héðins­son
1. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
98 Jón Skafta­son
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Jón G. Sólnes
2. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Jónas Árna­son
5. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
98 Karvel Pálma­son
5. þm. Vestf. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
98 Lárus Jóns­son
4. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Lúðvík Jóseps­son
2. þm. Austurl. Alþýðu­bandalag
98 Magnús Kjartans­son
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
98 Magnús Torfi Ólafs­son
1. vara­forseti Nd.
3. þm. Landsk. Samtök frjálslyndra og vinstri manna
98 Matthías Bjarna­son
sjávar­útvegs­ráðherra
heilbrigðis­ráðherra
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Matthías Á. Mathiesen
fjár­mála­ráðherra
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Oddur Ólafs­son
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Ólafur G. Einars­son
5. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Ólafur Jóhannes­son
við­skipta­ráðherra
dómsmála­ráðherra
1. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Ólafur Þ. Þórðar­son
 fyrir StH
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Páll Péturs­son
skrifari Nd.
3. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Pálmi Jóns­son
2. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Pétur Péturs­son
 fyrir SighB
8. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
98 Pétur Sigurðs­son
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Ragnar Arnalds
5. þm. Norðurl. v. Alþýðu­bandalag
98 Ragnheiður Sveinbjörns­dóttir
 fyrir JSk
4. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Ragnhildur Helga­dóttir
forseti Nd.
5. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Sighvatur Björgvins­son
8. þm. Landsk. Alþýðu­flokkur
98 Sigurður Magnús­son
 fyrir MK
3. þm. Reykv. Alþýðu­bandalag
98 Sigurlaug Bjarna­dóttir
skrifari Sþ.
9. þm. Landsk. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Skúli Alexanders­son
 fyrir JónasÁ
5. þm. Vesturl. Alþýðu­bandalag
98 Stefán Jóns­son
5. þm. Norðurl. e. Alþýðu­bandalag
98 Stefán Valgeirs­son
3. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Steingrímur Hermanns­son
2. vara­forseti Ed.
2. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Steinþór Gests­son
6. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Svava Jakobs­dóttir
5. þm. Landsk. Alþýðu­bandalag
98 Sverrir Hermanns­son
3. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Tómas Árna­son
4. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Vilhjálmur Hjálmars­son
mennta­mála­ráðherra
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Þorleifur K. Kristmunds­son
 fyrir
4. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Þorvaldur Garðar Kristjáns­son
forseti Ed.
3. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
98 Þórarinn Sigurjóns­son
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
98 Þórarinn Þórarins­son
4. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur

Fann 79.