Ýmsar skammstafanir

Fastanefndir

 • am allsh.- og menntmn. - allsherjar- og menntamálanefnd 
 • av atvinnuvn. - atvinnuveganefnd 
 • ev efh.- og viðskn. - efnahags- og viðskiptanefnd 
 • fl fjárln. - fjárlaganefnd 
 • se stjórnsk.- og eftirln. - stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
 • us um.- og samgn. - umhverfis- og samgöngunefnd 
 • ut utanrmn. - utanríkismálanefnd 
 • vf velfn. - velferðarnefnd

Alþjóðanefndir

 • Aþing ÍAÞ - Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 • Efta ÞEFTA - Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES
 • Evr ÍÞER - Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 • NATO ÍNATO - Íslandsdeild NATO-þingsins
 • Norl ÍNR - Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 • Nsm ÍNSM - Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um Norðurskautsmál
 • Vnorþ ÍVN - Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
 • Öse ÍÖSE - Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

Fyrri alþjóðanefndir

 • Efta ÞEFTA - Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 • NAA ÍÞNAA - Íslandsdeild NATO-þingsins
 • Röse ÍRÖSE - Íslandsdeild ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu
 • Ves VES - Íslandsdeild þings Vestur-Evrópusambandsins

Aðrar nefndir

 

 • k kjörbréfanefnd
 • sn sérnefndir

Fyrri nefndir

 • atv. atvinnumálanefnd
 • fv. fjárhags- og viðskiptanefnd
 • f. fjárveitinganefnd
 • Kosn. kosningalaganefnd
 • samv* samvinnunefnd samgöngu- og menntamála
 • stj sérnefnd um stjórnarskrármál

Skammstafanir embætta

 • fors. forseti
 • fors. Íslands - forseti Íslands
 • aldursf. aldursforseti/starfsaldursforseti - lengst þingseta
 • starfsf. starfsforseti (varaforseti eða aldursforseti sem gegnir störfum forseta Alþingis frá kjördegi fram til þingsetningar hafi hann ekki verið endurkjörinn.)
 • þflform. formaður þfl. - formaður þingflokks
 • þflvform. varaformaður þfl. - varaformaður þingflokks

Í eldri deildaskiptum þingum voru einnig þessi embætti:

 • 1vfE 1. varaforseti Ed.
 • 1vfN 1. varaforseti Nd.
 • 2vfE 2. varaforseti Ed.
 • 2vfN 2. varaforseti Nd.
 • forsE forseti Ed.
 • forsN forseti Nd.
 • skE skrifari í Ed.
 • skN skrifari í Nd.
 • skS skrifari í Sþ.

Sami þingmaður gat gegnt embætti bæði í deild og í sameinuðu þingi en einungis eitt embætti er skráð í gagnagrunn við hverja þingsetufærslu.

Skammstafanir ráðherraembætta

 • dómsmrh. - dómsmálarh. - dómsmálaráðherra
 • ferðm-, iðn.- og nýskrh.  - ferðam-, iðnaðar- og nýsköpunarrh. - ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráðherra
 • fél.- og jafnrh. -  fél.- og jafnréttmrh. - félags- og jafnréttismálaráðherra
 • fjmrh. fjm.- og efnhrh. - fjármála- og efnahagsráðherra
 • forsrh. - forsætisrh. - forsætisráðherra
 • heilbrrh. -  heilbrigðisrh. - heilbrigðisráðherra
 • iðnrh.-  iðn.- og viðskrh. - iðnaðar- og viðskiptaráðherra
 • innanrrh. innanríkisrh. - innanríkisráðherra
 • menntmrh. menntamálarh. - mennta- og menningarmálaráðherra
 • samgrh. - samgöngurh. - samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
 • sjútv.- og landbrh. sjútv.- og landbrh. - sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 • umhvrh. umh.- og auðlrh. - umhverfis- og auðlindaráðherra
 • utanrrh. utanríkisrh. - utanríkisráðherra 

 Ekki sérstök ráðuneyti

 • hagstrh. hagstofurh. - ráðherra Hagstofu Íslands
 • samstrh. samstarfsrh. - ráðherra norrænna samstarfsmála
 • kirkjumrh. kirkjumálarh. - kirkjumálaráðherra
 • orkumrh. orkumálarh. - orkumálaráðherra
 • trmrh. tryggingamálarh. - tryggingamálaráðherra

 Fyrri ráðherraembætti

 • atvvrh. atv.- og nýskrh.- atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra
 • dómsmrh. dómsmálarh. - dómsmála- og mannréttindaráðherra
 • efnahrh. efnahags- og viðskrh. - efnahags- og viðskiptaráðherra
 • félmrh. félagsmálaráðh. - félagsmálaráðherra
 • fél.- og húsnrh. fél.- og húsnrh. - félags- og húsnæðismálaráðherra
 • féltrmrh. fél.- og tryggmálarh. - félags- og tryggingamálaráðherra
 • fjmrh. fjármálarh. - fjármálaráðherra
 • iðnrh. iðnaðarráðh. - iðnaðarráðherra
 • landbrh. landbúnaðarrh. - landbúnaðarráðherra
 • menntmrh. menntamálarh. - menntamálaráðherra
 • iðnrh. iðnaðarráðh. - iðnaðarráðherra
 • samgrh. samgöngurh. - samgönguráðherra
 • sjútvrh. sjávarútvegsrh. - sjávarútvegsráðherra
 • umhvrh. umhverfisrh. - umhverfisráðherra
 • velfrh. velferðarrh. - velferðarráðherra
 • viðskrh. viðskiptarh. - viðskiptaráðherra

 


Skammstafanir þingmanna

Í upphafi hvers kjörtímabils eru þingmönnum gefnar skammstafanir sem eru hafðar sem stystar en þó þannig að ekki sé hægt að lesa nema nafn eins þingmanns úr hverri skammstöfun. Notaðir eru fyrstu stafir úr nafni og föðurnafni og ef með þarf miðnafni.

Skammstöfun er aldrei breytt á miðju þingi jafnvel þó varamaður komi inn sem ófyrirséð var og hægt sé að lesa nafn hans úr skammstöfun annars þingmanns, en skammstöfun þingmannsins er þá væntanlega breytt á næsta þingi.

Skammstafanir þingmanna eru notaðar í Alþingistíðindum í atkvæðagreiðslum og í skjalalistum þar sem getið er flutningsmanna og stundum á þingskjölum.

Nafn þingmanns Skammstöfun
Albert Guðmundsson AlbG
Andrés Ingi Jónsson AIJ
Andri Þór Sturluson ASt
Ari Trausti Guðmundsson ATG
Arnbjörg Sveinsdóttir ArnbS
Álfheiður Ingadóttir ÁI
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ÁslS
Ásmundur Friðriksson ÁsF
Ásta Guðrún Helgadóttir ÁstaH
Benedikt Jóhannesson BenJ
Bessí Jóhannsdóttir BessíJ
Birgir Ármannsson
Birgitta Jónsdóttir BirgJ
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir BjG
Bjarni Benediktsson BjarnB
Bjarni Halldór Janusson BHJ
Bjarni Jónsson BjarnJ
Björn Valur Gíslason BVG
Björn Leví Gunnarsson BLG
Björt Ólafsdóttir BjÓ
Bryndís Haraldsdóttir BHar
Brynjar Níelsson BN
Daníel E. Arnarsson DA
Dóra Sif Tynes DT
Einar Brynjólfsson EB
Elsa Lára Arnardóttir ELA
Eva Pandora Baldursdóttir EPB
Eva Einarsdóttir EvaE
Eygló Harðardóttir EyH
Guðjón S. Brjánsson GBr
Guðlaugur Þór Þórðarson GÞÞ
Guðrún Ágústa Þórdísardóttir GuðÞ
Gunnar Ingiberg Guðmundsson GIG
Gunnar Hrafn Jónsson GHJ
Gunnar Bragi Sveinsson GBS
Hafdís Gunnarsdóttir HafG
Halldóra Mogensen HallM
Hanna Katrín Friðriksson HKF
Haraldur Benediktsson HarB
Hildur Knútsdóttir HKn
Hildur Sverrisdóttir HildS
Iðunn Garðarsdóttir IðG
Ingibjörg Þórðardóttir
Jóhannes A. Kristbjörnsson JAK
Jóhannes Stefánsson JStef
Jón Gunnarsson JónG
Jón Þór Ólafsson JÞÓ
Jón Ragnar Ríkarðsson JRR
Jón Steindór Valdimarsson JSV
Jóna Sólveig Elínardóttir JSE
Jónína E. Arnardóttir JEA
Karen Elísabet Halldórsdóttir KEH
Karólína Helga Símonardóttir KHS
Katla Hólm Þórhildardóttir
Katrín Jakobsdóttir KJak
Kolbeinn Óttarsson Proppé KÓP
Kristín Traustadóttir KTraust
Kristján Þór Júlíusson KÞJ
Lilja Alfreðsdóttir LA
Lilja Rafney Magnúsdóttir LRM
Lilja Sigurðardóttir LSig
Líneik Anna Sævarsdóttir LínS
Logi Einarsson LE
Nichole Leigh Mosty NicM
Njáll Trausti Friðbertsson NF
Oddný G. Harðardóttir OH
Oktavía Hrund Jónsdóttir OktJ
Orri Páll Jóhannsson OPJ
Óli Halldórsson ÓHall
Óli Björn Kárason ÓBK
Ólöf Nordal ÓN
Ómar Ásbjörn Óskarsson ÓÁÓ
Óttarr Proppé ÓP
Pawel Bartoszek PawB
Páll Magnússon PállM
Rósa Björk Brynjólfsdóttir RBB
Sara Elísa Þórðardóttir SEÞ
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson SDG
Sigríður Á. Andersen SÁA
Sigrún Ingibjörg Gísladóttir SGísl
Sigurður Ingi Jóhannsson SIJ
Sigurður Páll Jónsson SPJ
Silja Dögg Gunnarsdóttir SilG
Smári McCarthy SMc
Steingrímur J. Sigfússon SJS
Steinunn Þóra Árnadóttir SÞÁ
Svandís Svavarsdóttir SSv
Teitur Björn Einarsson TBE
Theodóra S. Þorsteinsdóttir ThÞ
Unnur Brá Konráðsdóttir UBK
Valgerður Gunnarsdóttir ValG
Viktor Orri Valgarðsson VOV
Vilhjálmur Árnason VilÁ
Vilhjálmur Bjarnason VilB
Willum Þór Þórsson WÞÞ
Þorgerður K. Gunnarsdóttir ÞKG
Þorsteinn V. Einarsson ÞorstE
Þorsteinn Víglundsson ÞorstV
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ÞórdG
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir ÞÆ
Þórunn Egilsdóttir ÞórE