Umsagnabeiðnir og erindi - atvinnuveganefnd.

á 148. löggjafarþingi.
Númer
máls
Málsheiti (tilvísun í feril) Umsagnar­beiðnir Frestur til Innsend erindi Nýjasta erindi
581 Tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk). 19 beiðnir 23.05.2018
484 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun. 25 beiðnir 30.04.2018 6 er­indi 03.05.2018
457 Breyting á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.). 60 beiðnir 30.04.2018 37 er­indi 08.05.2018
485 Ferðamálastofa. 25 beiðnir 30.04.2018 14 er­indi 07.05.2018
433 Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.). 14 beiðnir 24.04.2018 2 er­indi 20.04.2018
456 Ábúðarlög (úttekt og yfirmat). 2 beiðnir 24.04.2018 1 er­indi 16.04.2018
429 Stjórn fiskveiða (strandveiðar). 8 beiðnir 09.04.2018 8 er­indi 27.04.2018
330 Matvæli o.fl. (eftirlit, upplýsingagjöf). 39 beiðnir 23.03.2018 7 er­indi 28.03.2018
331 Matvælastofnun. 78 beiðnir 23.03.2018 8 er­indi 28.03.2018
191 Fjárfestingar í rannsóknum og þróun. 30 beiðnir 19.03.2018 2 er­indi 27.03.2018
292 Einkaleyfi (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.). 12 beiðnir 19.03.2018 1 er­indi 19.03.2018
179 Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. 165 beiðnir 13.03.2018 36 er­indi 21.03.2018
215 Lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða). 16 beiðnir 13.03.2018 7 er­indi 13.03.2018
    6 Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta). 20 beiðnir 01.03.2018 7 er­indi 27.03.2018
  52 Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir. 119 beiðnir 01.03.2018 13 er­indi 05.03.2018
115 Raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar). 33 beiðnir 27.02.2018 11 er­indi 21.03.2018
138 Brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja. 33 beiðnir 27.02.2018
  64 Búvörulög og búnaðarlög (undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld o.fl.). 40 beiðnir 27.02.2018 8 er­indi 05.03.2018

Vilt þú senda umsögn?

Öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál að eigin frumkvæði og hefur slík umsögn sömu stöðu og þær sem berast samkvæmt beiðni nefndar. Leiðbeiningar um umsagnir um þingmál.