Umsagnabeiðnir og erindi - umhverfis- og samgöngunefnd.

á 148. löggjafarþingi.
Númer
máls
Málsheiti (tilvísun í feril) Umsagnar­beiðnir Frestur til Innsend erindi Nýjasta erindi
455 Breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna. 9 beiðnir 04.05.2018 4 er­indi 30.05.2018
481 Köfun. 12 beiðnir 04.05.2018 4 er­indi 05.06.2018
479 Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029. 133 beiðnir 04.05.2018 17 er­indi 01.06.2018
467 Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.). 141 beiðni  04.05.2018 15 er­indi 08.05.2018
425 Skipulag haf- og strandsvæða. 123 beiðnir 04.05.2018 30 er­indi 23.05.2018
480 Stefnumótandi byggðaáætlun 2018--2024. 135 beiðnir 04.05.2018 15 er­indi 01.06.2018
454 Póst- og fjarskiptastofnun o.fl. (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta). 97 beiðnir 04.05.2018 5 er­indi 09.05.2018
250 Staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum. 21 beiðni  26.04.2018 5 er­indi 30.04.2018
390 Fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði). 14 beiðnir 05.04.2018 6 er­indi 24.04.2018
389 Breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála. 135 beiðnir 05.04.2018 6 er­indi 27.04.2018
263 Siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.). 26 beiðnir 04.04.2018 8 er­indi 20.04.2018
239 Umhverfismat fyrir gerð láglendisvegar um Mýrdal. 22 beiðnir 04.04.2018 5 er­indi 10.04.2018
200 Skipting útsvarstekna milli sveitarfélaga. 174 beiðnir 28.03.2018 7 er­indi 11.04.2018
201 Frelsi á leigubifreiðamarkaði. 22 beiðnir 28.03.2018 4 er­indi 28.03.2018
169 Hagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegar. 25 beiðnir 22.03.2018 1 er­indi 22.03.2018
248 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis). 46 beiðnir 20.03.2018 9 er­indi 06.06.2018
168 Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur. 28 beiðnir 15.03.2018 6 er­indi 23.03.2018
149 Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll. 28 beiðnir 14.03.2018 4 er­indi 15.03.2018
190 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn). 111 beiðnir 14.03.2018 6 er­indi 23.03.2018
    4 Mannvirki (faggilding, frestur). 3 er­indi 09.03.2018
185 Mannvirki (stjórnsýsla við mannvirkjagerð o.fl.). 30 beiðnir 08.03.2018 20 er­indi 13.04.2018
111 Farþegaflutningar og farmflutningar á landi (leyfisskyldir farþegaflutningar). 10 beiðnir 15.02.2018 4 er­indi 05.06.2018
109 Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála (birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga). 8 beiðnir 15.02.2018
110 Eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir). 13 beiðnir 15.02.2018 4 er­indi 27.02.2018
  11 Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignasjóður). 91 beiðni  12.01.2018 4 er­indi 30.01.2018
    5 Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða). 2 er­indi 18.12.2017

Vilt þú senda umsögn?

Öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál að eigin frumkvæði og hefur slík umsögn sömu stöðu og þær sem berast samkvæmt beiðni nefndar. Leiðbeiningar um umsagnir um þingmál.