Samantekt um þingmál

Fjárlög 2017

1. mál á 146. löggjafarþingi.
Stjórnarfrumvarp. Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að sýna áætlanir um tekjur og gjöld ríkissjóðs fyrir hvert það ár sem í hönd fer og leita heimilda til hvers konar fjárráðstafana, svo sem lántöku og ríkisábyrgða og heimilda til að kaupa og selja fasteignir. Fjárlagafrumvarp er nú í fyrsta skipti lagt fyrir Alþingi á grundvelli nýrra laga um opinber fjármál.

Helstu breytingar og nýjungar

Gert er ráð fyrir auknum útgjöldum vegna framlaga til löggæslumála, breytinga á lögum um almannatryggingar, sameiningar bótaflokka ellilífeyrisþega í einn grunnlífeyri o.fl. Lögð eru til aukin rekstrarframlög til heilbrigðismála, þar af aukin framlög til styrkingar á rekstri sjúkrahúsa og heilsugæslu.

Breytingar á lögum og tengd mál

Gera þarf breytingar á 15 lögum vegna tekjuhliðar og 8 lögum vegna gjaldahliðar frumvarpsins.

Kostnaður og tekjur

Áætlað er að tekjur fyrir árið 2017 verði 772 milljarðar króna og útgjöld eru áætluð 743,4 milljarðar króna.

Afgreiðsla

Frumvarpið varð að lögum með þeim breytingur að heildartekjur fyrir árið 2017 eru áætlaðar 776 milljarðar króna en gjöld um 751 milljarðar króna.

Aðrar upplýsingar

Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Fjárlagavefurinn. Safn upplýsinga vegna fjárlaga fyrir árið 2017 á vef fjármálaráðuneytisins.
Ríkiskassinn. Upplýsingavefur fyrir almenning um fjármál og rekstur ríkisins.

Fjársýsla ríkisins
Ríkisreikningur. Rafrænar útgáfur ríkisreikninga.
Ríkisreikningur. Sundurliðun á tekjum og gjöldum ríkisins frá árinu 2004 til dagsins í dag.

Hagstofan
Fjármál hins opinbera. Útgáfur, talnaefni, fréttatilkynningar.
Efnahagur. Hér er hægt að sækja sögulegar, tölulegar upplýsingar um: fjármál hins opinbera, þjóðhagsreikninga, þjóðhagsspá, utanríkisverslun og verðlag.

Seðlabanki Íslands
Hagtölur. Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna.
Hagvísar Seðlabanka Íslands. Yfirlit efnahagsmála og safn hagvísa.

Fjölmiðlaumfjöllun

Fréttavefir um fjárlagafrumvarpið


Síðast breytt 02.01.2017. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.