Samantekt um þingmál

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

2. mál á 146. löggjafarþingi.
Stjórnarfrumvarp. Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að breyta ýmsum lögum sem tengjast tekju- eða gjaldahlið ríkissjóðs í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps fyrir árið 2017.

Helstu breytingar og nýjungar

Í frumvarpinu er lögð til 3% hækkun á viðmiðunarfjárhæðum barnabóta og 12,5% hækkun á tekjuviðmiðunarmörkum. Lagt er til að tímabundnar útreikningsreglur vaxtabóta verði framlengdar óbreyttar um eitt ár að frátöldum eignarmörkum bótanna sem hækka um 12,5%. Breytingar á barnabótum og vaxtabótum auka ráðstöfunartekjur og kaupmátt heimila um 1,5 milljarða kr. frá því sem ella hefði orðið, en hækkun útvarpsgjalds, gjalds í Framkvæmdasjóð aldraðra og gjalds fyrir vegabréf, samtals um 200 milljónir kr., vegur þar á móti. Lögð er til hækkun á gistináttaskatti úr 100 kr. í 300 kr. fyrir hverja selda gistináttaeiningu frá 1. september 2017.

Breytingar á lögum og tengd mál

Alls er verið að breyta 26 lögum.
  • Skylt mál: Fjárlög 2017, 1. mál (fjármála- og efnahagsráðherra) á 146. þingi (06.12.2016)

Kostnaður og tekjur

Nettóáhrif tillagnanna á ríkissjóð verða jákvæð um tæplega 1,5 milljarða kr. 

Afgreiðsla

Frumvarpið var samþykkt með lítils háttar breytingum.


Síðast breytt 03.01.2017. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.