Staða mála á 146. þingi
Samþykkt

10 Fjáraukalög 2016, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 86 22.12.2016
1 Fjárlög 2017, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 87 22.12.2016
7 Kjararáð, BjarnB, þskj. 59 22.12.2016 130/2016
6 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 82 22.12.2016 127/2016
13 Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 83 22.12.2016 128/2016
29 Útlendingar (frestun réttaráhrifa), ÞórE, þskj. 88 22.12.2016 124/2016
28 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 84 22.12.2016 125/2016
2 Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 81 22.12.2016 126/2016
Fann: 8

Bíða 1. umræðu

4 Sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 4 útbýtt 2016-12-07 13:17
Fann: 1

Í nefnd

8 Lokafjárlög 2015, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
Fann: 1