Staða mála á 146. þingi
Samþykkt

150 Almannatryggingar (leiðrétting), velferðarnefnd, þskj. 285 28.02.2017 9/2017
113 Dómstólar (nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar), dómsmálaráðherra, þskj. 284 28.02.2017 10/2017
10 Fjáraukalög 2016, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 86 22.12.2016
1 Fjárlög 2017, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 87 22.12.2016
7 Kjararáð, BjarnB, þskj. 59 22.12.2016 130/2016
6 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 82 22.12.2016 127/2016
8 Lokafjárlög 2015, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 430 22.03.2017
13 Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 83 22.12.2016 128/2016
80 Sjúkratryggingar (frestun gildistöku), velferðarnefnd, þskj. 152 31.01.2017 8/2017
29 Útlendingar (frestun réttaráhrifa), ÞórE, þskj. 88 22.12.2016 124/2016
236 Útlendingar (frestun réttaráhrifa o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 597 06.04.2017 17/2017
28 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 84 22.12.2016 125/2016
2 Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 81 22.12.2016 126/2016
Fann: 13

Bíða 1. umræðu

419 Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), JSV, 1. umr. er á dagskrá 61. fundar.
422 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 555 útbýtt 2017-03-31 19:12
240 Aukatekjur ríkissjóðs (nýskráning fyrirtækja), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 332 útbýtt 2017-03-08 18:15
465 Ársreikningar (viðvera endurskoðenda á aðalfundum), efnahags- og viðskiptanefnd, ekki komið á dagskrá, þskj. 643 útbýtt 2017-04-24 15:31
426 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), BN, 1. umr. er á dagskrá 61. fundar.
377 Erfðafjárskattur (fyrirframgreiddur arfur), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 506 útbýtt 2017-03-29 16:27
439 Félagsþjónusta sveitarfélaga (innleiðing samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál), félags- og jafnréttismálaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 61. fundar.
360 Fjármálafyrirtæki (virkur eignarhlutur, tilkynningarskylda), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 489 útbýtt 2017-03-28 15:12
459 Fjármálafyrirtæki (eignarhald), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 628 útbýtt 2017-04-24 14:40
174 Framhaldsskólar (heilsugæsla í framhaldsskólum), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 241 útbýtt 2017-02-21 14:07
269 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, SJS, ekki komið á dagskrá, þskj. 371 útbýtt 2017-03-20 14:38
417 Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), , ekki komið á dagskrá, þskj. 550 útbýtt 2017-03-31 19:11
403 Gjald af áfengi og tóbaki (lýðheilsusjóður), SJS, ekki komið á dagskrá, þskj. 534 útbýtt 2017-03-31 19:10
423 Grunnskólar (ritfangakostnaður), BjG, ekki komið á dagskrá, þskj. 556 útbýtt 2017-03-31 19:12
440 Húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga), félags- og jafnréttismálaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 61. fundar.
149 Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (markmið í loftslagsmálum), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 214 útbýtt 2017-02-21 13:19
203 Kosningar til Alþingis (skipting þingsæta), VOV, ekki komið á dagskrá, þskj. 286 útbýtt 2017-02-28 13:20
208 Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), VOV, ekki komið á dagskrá, þskj. 292 útbýtt 2017-02-28 16:36
190 Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), KJak, 1. umr. er á dagskrá 61. fundar.
406 Landgræðsla, umhverfis- og auðlindaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 537 útbýtt 2017-03-31 19:10
389 Landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga), umhverfis- og auðlindaráðherra, 1. umr. var á dagskrá 53. fundar (ekki rætt).
416 Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla og niðurfelling lána), GBr, 1. umr. er á dagskrá 61. fundar.
185 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar á stofnunum), SSv, ekki komið á dagskrá, þskj. 256 útbýtt 2017-02-22 17:44
388 Rafrettur og tengdar vörur, BirgJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 518 útbýtt 2017-03-30 12:05
457 Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja o.fl. (eftirlit á vinnumarkaði, EES-mál), félags- og jafnréttismálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 626 útbýtt 2017-04-24 14:40
289 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt), PawB, 1. umr. er á dagskrá 61. fundar.
252 Sérstakar fjáröflunarráðstafanir í vegamálum, SJS, ekki komið á dagskrá, þskj. 350 útbýtt 2017-03-09 13:24
408 Skipulag haf- og strandsvæða, umhverfis- og auðlindaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 539 útbýtt 2017-03-31 19:10
407 Skógar og skógrækt, umhverfis- og auðlindaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 538 útbýtt 2017-03-31 19:10
391 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 521 útbýtt 2017-03-30 12:15
418 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), LRM, ekki komið á dagskrá, þskj. 551 útbýtt 2017-03-31 19:11
103 Tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna), LRM, ekki komið á dagskrá, þskj. 162 útbýtt 2017-02-01 17:25
290 Tekjuskattur (skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð), GBr, ekki komið á dagskrá, þskj. 402 útbýtt 2017-03-20 14:39
310 Tekjuskattur (skattfrádráttur vegna gjafa og framlaga), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 423 útbýtt 2017-03-21 13:14
393 Útlendingar (fylgdarlaus börn), RBB, ekki komið á dagskrá, þskj. 523 útbýtt 2017-03-30 13:25
332 Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), OktJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 451 útbýtt 2017-03-23 16:48
438 Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, félags- og jafnréttismálaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 61. fundar.
Fann: 37

Í nefnd

101 Almenn hegningarlög (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja), SÞÁ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
121 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
432 Bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum, heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
234 Breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
371 Breyting á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
387 Brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
112 Brottnám líffæra (ætlað samþykki), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
312 Endurskoðendur (eftirlitsgjald), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
144 Fjölmiðlar (textun myndefnis), SSv, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
411 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
116 Fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá), BLG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
110 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
84 Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald, SSv, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
64 Hlutafélög (upplýsingaskylda endurskoðenda), VilB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
376 Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
373 Íslenskur ríkisborgararéttur (ríkisfangsleysi), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
435 Jöfn meðferð á vinnumarkaði, félags- og jafnréttismálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
436 Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, félags- og jafnréttismálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
437 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun), félags- og jafnréttismálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
189 Kjararáð (lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013), JÞÓ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
258 Kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara), PawB, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
413 Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar og aðlægt belti), utanríkisráðherra, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
271 Lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
392 Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánshæfi aðfaranáms), mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
401 Lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
67 Lífeyrissjóður bænda (brottfall laganna), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
356 Loftslagsmál (losun lofttegunda, EES-reglur), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
223 Málefni aldraðra (akstursþjónusta), EyH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
374 Meðferð sakamála (rafræn undirritun sakbornings), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
333 Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
119 Orlof húsmæðra (afnám laganna), VilÁ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
433 Sjúklingatrygging (málsmeðferð o.fl.), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
4 Sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu), OH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
385 Skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
386 Skortsala og skuldatryggingar (EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
63 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (upplýsingaskylda endurskoðenda), VilB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
83 Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), OH, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
176 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), GIG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
184 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar), ÁstaH, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
375 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
85 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu), VilB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
86 Tekjuskattur (gengishagnaður), VilB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
120 Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), VilÁ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
306 Tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
431 Tóbaksvarnir (rafsígarettur), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
307 Umferðarlög (bílastæðagjöld), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
272 Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
412 Umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa (eftirlit með vigtunarleyfishöfum), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
204 Umhverfisstofnun (heildarlög), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
70 Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra, JÞÓ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
355 Varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
400 Vátryggingasamstæður, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
405 Vegabréf (samningar um framleiðslu vegabréfa), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
106 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), TBE, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
216 Vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
111 Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
235 Vopnalög (forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
195 Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), OH, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
202 Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), BirgJ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
117 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími), SilG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
199 Þjóðhagsstofnun, OH, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
215 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa barna), BjG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
Fann: 62

Bíða 2. umræðu

217 Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði (EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 61. fundar.
128 Farþegaflutningar og farmflutningar, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, 2. umr. er á dagskrá 61. fundar.
126 Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði), fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 61. fundar.
237 Hlutafélög o.fl. (einföldun, búsetuskilyrði), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, 2. umr. er á dagskrá 61. fundar.
410 Hlutafélög og einkahlutafélög (rafræn fyrirtækjaskrá o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, 2. umr. er á dagskrá 61. fundar.
Fann: 5