Staða mála á 146. þingi
Samþykkt

10 Fjáraukalög 2016, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 86 22.12.2016
1 Fjárlög 2017, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 87 22.12.2016
7 Kjararáð, BjarnB, þskj. 59 22.12.2016 130/2016
6 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 82 22.12.2016 127/2016
13 Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 83 22.12.2016 128/2016
80 Sjúkratryggingar (frestun gildistöku), velferðarnefnd, þskj. 152 31.01.2017 8/2017
29 Útlendingar (frestun réttaráhrifa), ÞórE, þskj. 88 22.12.2016 124/2016
28 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 84 22.12.2016 125/2016
2 Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 81 22.12.2016 126/2016
Fann: 9

Bíða 1. umræðu

121 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 180 útbýtt 2017-02-07 16:16
112 Brottnám líffæra (ætlað samþykki), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 171 útbýtt 2017-02-02 15:24
126 Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði), fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 185 útbýtt 2017-02-07 16:00
119 Orlof húsmæðra (afnám laganna), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 178 útbýtt 2017-02-07 16:12
85 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu), VilB, ekki komið á dagskrá, þskj. 142 útbýtt 2017-01-31 13:06
86 Tekjuskattur (gengishagnaður), VilB, ekki komið á dagskrá, þskj. 143 útbýtt 2017-01-31 13:06
103 Tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna), LRM, ekki komið á dagskrá, þskj. 162 útbýtt 2017-02-01 17:25
120 Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 179 útbýtt 2017-02-07 15:56
106 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 165 útbýtt 2017-02-02 15:30
117 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 176 útbýtt 2017-02-06 16:13
Fann: 10

Í nefnd

101 Almenn hegningarlög (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja), SÞÁ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
113 Dómstólar (nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
128 Farþegaflutningar og farmflutningar, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
116 Fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá), BLG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
110 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
84 Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald, SSv, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
64 Hlutafélög (upplýsingaskylda endurskoðenda), VilB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
67 Lífeyrissjóður bænda (brottfall laganna), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
8 Lokafjárlög 2015, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
4 Sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu), OH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
63 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (upplýsingaskylda endurskoðenda), VilB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
83 Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), OH, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
70 Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra, JÞÓ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
111 Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
Fann: 14