Staða mála á 143. þingi
Samþykkt

201 Dómstólar (leyfi dómara), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 432 19.12.2013 129/2013
209 Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (frestun gildistöku sektarákvæðis), atvinnuveganefnd, þskj. 440 19.12.2013 133/2013
213 Færsla eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunar (forræði rafmagnsöryggismála), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1122 14.05.2014 39/2014
593 Gjaldeyrismál (arður og viðurlagaákvæði), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1277 16.05.2014 67/2014
592 Loftslagsmál (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi, EES-reglur), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 1276 16.05.2014 52/2014
561 Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (skip- og vélstjórnarréttindi), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1278 16.05.2014 71/2014
585 Stimpilgjald (matsverð og lagaskil), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1275 16.05.2014 75/2014
265 Tekjuskattur (skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 496 21.12.2013 146/2013
608 Tekjuskattur (undanþága vegna vaxtagreiðslna af skuldabréfum ríkissjóðs), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1284 16.05.2014 53/2014
584 Vátryggingastarfsemi (uppgjör vátryggingastofns, EES-reglur o.fl.), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1053 06.05.2014 33/2014
245 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 491 21.12.2013 147/2013
602 Veiting ríkisborgararéttar (heildarlög), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1279 16.05.2014 41/2014
402 Vextir og verðtrygging (fyrning uppgjörskrafna), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1120 14.05.2014 38/2014
Fann: 13

Kom ekki til 1. umræðu

598 Skipulagslög (greiðsla kostnaðar við gerð landsskipulagsstefnu), umhverfis- og samgöngunefnd, ekki komið á dagskrá, þskj. 1141 útbýtt 2014-05-14 20:40
507 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), efnahags- og viðskiptanefnd, ekki komið á dagskrá, þskj. 868 útbýtt 2014-04-01 13:11
Fann: 2

Fór til nefndar, nefndarálit kom ekki

306 Markaðar tekjur ríkissjóðs (breyting ýmissa laga), fjárlaganefnd, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
488 Ríkisendurskoðandi og ríkisendurskoðun (heildarlög), forsætisnefnd, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
Fann: 2