Nýbirtar ræður á vef Alþingis

RSS - áskrift að nýbirtum ræðum

Ræður birtar fimmtudaginn 23. febrúar

Aðgerðir gegn skattundanskotum og aflandsfélögum

Aðkoma ráðherra að lausn sjómannaverkfallsins

Almannatryggingar (leiðrétting)

Dagskrá næsta fundar

Dagskrártillaga

Jafnréttisákvæði í frumvarpi um dómstóla

Kostnaður við ný krabbameinslyf

Matvælaframleiðsla og matvælaöryggi

Málefni lánsveðshóps

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Rekstrarvandi hjúkrunarheimila

Samgöngur á höfuðborgarsvæðinu

Staðan í ferðamálum - leiðir til gjaldtöku og skipting tekna

Tilhögun þingfundar

Umræða um næsta dagskrármál

Úttekt á starfsemi fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins og leiðir til að tryggja stöðu þeirra

Virðisaukaskattur af íþrótta- og æskulýðsstarfi

Ræður birtar miðvikudaginn 22. febrúar

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 39/2016 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur, EES-reglur)

Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)

Matvælaframleiðsla og matvælaöryggi

Skil á skýrslu um eignir Íslendinga á aflandssvæðum

Störf þingsins

Tilkynning um embættismann fastanefndar

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefnda

Þátttaka stjórnarflokka í sérstökum umræðum

Ræður birtar þriðjudaginn 21. febrúar

Brottvísun bresks ríkisborgara á leið til Bandaríkjanna

Dagskrár þingfunda vikunnar

Fasteignir Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Kadeco

Fjárframlög í samgöngumál

Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)

Kynjahalli í dómskerfinu

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Skil á skýrslu um eignir Íslendinga á aflandssvæðum

Skýrsla um niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána

Stuðningur við ríkisstjórnina

Úrskurður kjararáðs og komandi kjarasamningar

Varamenn taka sæti

Ræður birtar miðvikudaginn 15. febrúar

Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp)

Sálfræðiþjónusta í framhaldsskólum

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (upplýsingaskylda endurskoðenda)