Guðrún Agnarsdóttir: ræður


Ræður

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaráð)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Endurskoðun á varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi

umræður utan dagskrár

Beiðni um leyfi efri deildar til málshöfðunar gegn þingmanni

sérstök erindi

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólanefndir)
lagafrumvarp

Bann við ofbeldiskvikmyndum

fyrirspurn

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Jólakveðjur í Ed.

Erfðalög

(önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
lagafrumvarp

Friðun hreindýra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reglur um afhendingu áfengis á kostnaðarverði

fyrirspurn

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Fjölskylduráðgjöf

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(dómnefndir og veiting embætta)
lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Ástand í raforkumálum

umræður utan dagskrár

Kynferðisleg misnotkun á börnum

þingsályktunartillaga

Kynferðisbrot

fyrirspurn

Endurunninn pappír

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Fyrirspurn um varaflugvöll

um fundarstjórn

Fræðsluátak um áfengismál

fyrirspurn

Fræðsla og forvarnir í áfengismálum

fyrirspurn

Lengd skólaárs og samfelldur skóladagur

þingsályktunartillaga

Efling hafbeitar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

lagafrumvarp

Aðstoð við leigjendur

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps til lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Bann við kjarnavopnum

fyrirspurn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Verð á matvælum

fyrirspurn

Heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg

þingsályktunartillaga

Umræða um söluskattsfrumvarp

um fundarstjórn

Fyrirspurn til forsætisráðherra, umræða um sölu-

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
lagafrumvarp

Söluskattur

(vélar til garðyrkju)
lagafrumvarp

Endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Náms- og kennslugögn

fyrirspurn

Vernd barna og ungmenna

fyrirspurn

Ástandið í framhaldsskólunum

umræður utan dagskrár

Manneldis-og neyslustefna

þingsályktunartillaga

Mengun hafanna í kringum Ísland

umræður utan dagskrár

Búfjárrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kjaradeila BHMR og ríkisins

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Öryggismálanefnd sjómanna

fyrirspurn

Heilsufarsbók

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp