Hjálmar Árnason: ræður


Ræður

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Sala á hlutabréfum Landssímans hf.

umræður utan dagskrár

Fjárhagsvandi Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Orkukostnaður lögbýla

fyrirspurn

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Löggæslan í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Svæðisskipulag fyrir landið allt

þingsályktunartillaga

Lyfjanotkun ungmenna í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Rekstrarstaða framhaldsskólanna

umræður utan dagskrár

Starfsskilyrði háskóla

umræður utan dagskrár

Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu

fyrirspurn

Smávirkjanir í sveitum

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Sameignarfyrirtæki um Orkuveitu Reykjavíkur

lagafrumvarp

Áframeldi á þorski

þingsályktunartillaga

Iðnaðarlög

(iðnráð)
lagafrumvarp

Áfallahjálp innan sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Málefni flugfélagsins Go-fly

umræður utan dagskrár

Málefni Go-fly -- spurningar til samgönguráðherra

um fundarstjórn

Iðnaðarlög

(iðnráð)
lagafrumvarp

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Vistvænt eldsneyti á Íslandi

þingsályktunartillaga

Þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins

umræður utan dagskrár

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(afnám skylduaðildar)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Vestnorræna ráðið 2001

skýrsla

Mótvægisaðgerðir í efnahagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Útboð í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Umræðuefni og störf þingsins

um fundarstjórn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Einkaleyfi

(frestir, umboðsmaður o.fl.)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Aukin vanskil og fjölgun fjárnáma í landinu

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 198,3
Andsvar 74 120,12
Flutningsræða 14 95,62
Um fundarstjórn 2 3,65
Grein fyrir atkvæði 4 3,47
Um atkvæðagreiðslu 2 1,93
Samtals 133 423,09
7,1 klst.