Karl V. Matthíasson: ræður


Ræður

Búnaðarlög

(erfðanefnd)
lagafrumvarp

Daggjöld dvalar- og hjúkrunarheimila

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Fjölgun fjárnáma og gjaldþrota

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vændi

umræður utan dagskrár

Ójafnvægi í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Bygging menningarhúsa á landsbyggðinni

fyrirspurn

Framhaldsskóli á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Einelti

fyrirspurn

Orkuverð á orkuveitusvæði Orkubús Vestfjarða

fyrirspurn

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á þorskeldi

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur af barnafatnaði

þingsályktunartillaga

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Umferðaröryggi á Gemlufallsheiði

fyrirspurn

Heilsugæsla, félagsþjónusta og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Uppbygging og rekstur meðferðarstofnana

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta við aldraða

fyrirspurn

Úthlutun á byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Könnun á umfangi fátæktar

þingsályktunartillaga

Varnir gegn mengun sjávar

(förgun skipa og loftfara)
lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Efling fjarnáms

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði o.fl.

(innflutningur lifandi sjávardýra, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Skógrækt 2004--2008

þingsályktunartillaga

Fjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurða

þingsályktunartillaga

Ábúðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(meðafli)
lagafrumvarp

Tollalög

(landbúnaðarhráefni)
lagafrumvarp

Rannsóknir á þorskeldi

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 227,35
Flutningsræða 3 22,93
Andsvar 15 22,18
Grein fyrir atkvæði 1 0,78
Samtals 58 273,24
4,6 klst.