Pétur Ottesen: ræður


Ræður

Uppbætur á laun opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Heimilistæki

(innflutningur heimilistækja)
þingsályktunartillaga

Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

(aðstoð til síldarútvegsmanna)
lagafrumvarp

Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Kaup sjómanna síldveiðiflotans

þingsályktunartillaga

Siglingalög

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur

lagafrumvarp

Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Heimilistæki

(innflutningur heimilistækja)
þingsályktunartillaga

Uppbætur á laun opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórar

(sveitarráðsmenn)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Kristfjárjarðir o.fl.

þingsályktunartillaga

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Helicopterflugvél

þingsályktunartillaga

Friðun rjúpu

þingsályktunartillaga

Lóðakaup í Reykjavík

(kaup á lóðum í Grjótaþorpinu í Reykjavík)
þingsályktunartillaga

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Tunnuverksmiðja á Akureyri

lagafrumvarp

Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum

lagafrumvarp

Endurheimt handrita og forngripa

fyrirspurn

Störf Grænlandsnefndar

fyrirspurn

Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja

lagafrumvarp

Friðun Faxaflóa

þingsályktunartillaga

Marshallaðstoð til vatnsorkuvirkjana

fyrirspurn