Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Drengskaparheit unnið

Meðferð ríkisfjármála án heimildar Alþingis

umræður utan dagskrár

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Greiðslur afurðaverðs til sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Atvinnumálanefndir

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Kynningarrit í bókmenntum

fyrirspurn

Sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum

(meðdómsmenn)
lagafrumvarp

Fjármál og fjárveitingar ríkisstofnana

fyrirspurn

Lögheimili

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Sjúkrasamlög

fyrirspurn

Löggæsla í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Námsgagnastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leyfi frá störfum vegna umönnunar barna

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(slysavarnir)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(slysavarnir)
lagafrumvarp

Netaveiði göngusilungs í sjó

fyrirspurn

Aðbúnaður þingmanna í þingsal

um fundarstjórn

Fréttaviðtal við forseta sameinaðs þings

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Endurgreiðsla á sérstöku gjaldi af erlendum lántökum

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tannlæknaþjónusta)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra

þingsályktunartillaga

Afskipti ríkisstjórnarinnar af fjárhagsörðugleikum

umræður utan dagskrár

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur af íbúðareign)
lagafrumvarp

Málrækt 1989

skýrsla

Skýrsla um kaup hlutabréfa í Samvinnubanka.

um fundarstjórn

Tilkynning frá forsætisráðherra um kjarasamninga

tilkynningar forseta

Opinber mötuneyti

þingsályktunartillaga

Skólamáltíðir

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Gleraugnakaup barna og unglinga

fyrirspurn

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Boðun kvöldfundar

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta sem úrræði í viðurlagakerfinu

fyrirspurn

Innflutningur á grænmeti og öðrum matvælum

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(slysavarnir)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um fjáraukalög

um fundarstjórn

Námsgagnastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

(vinna barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Könnun á endurnýtanlegum pappír

þingsályktunartillaga

Meðferð mála á Alþingi

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(stjórnsýsla)
lagafrumvarp

Tilraunastöð Háskólans í meinafræði

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Byggingarsjóður ríkisins

umræður utan dagskrár

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(byggðaráð)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öryggisbelti)
lagafrumvarp

Samkomulag um afgreiðslu kvótafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Stóriðjuver á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Skipan prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Skipan prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(slysavarnir)
lagafrumvarp

Skipan prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öryggisbelti)
lagafrumvarp