Sólveig Pétursdóttir: ræður


Ræður

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(heilbrigðisþjónusta, vistun gæsluvarðhaldsfanga og samfélagsþjónusta)
lagafrumvarp

Sóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(millifærsla gjalda)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(endurskoðun laganna)
lagafrumvarp

Dómstólar

lagafrumvarp

Vopnalög

lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(tilkynningar skiptastjóra)
lagafrumvarp

Mannréttindasáttmáli Evrópu

(samningsviðauki nr. 11)
lagafrumvarp

Rannsókn á refsingum við afbrotum

þingsályktunartillaga

Dómstólar

lagafrumvarp

Vopnalög

lagafrumvarp

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(tölvubrot)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öndunarsýni)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(fyrning sakar)
lagafrumvarp

Þjóðfáni Íslendinga

(notkun fánans o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit með starfsemi stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Fjarstörf og fjarvinnsla í ríkisrekstri

þingsályktunartillaga

Hámarkstími til að svara erindum

þingsályktunartillaga

Ritun sögu heimastjórnartímabilsins 1904-18

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(eftirlit með meðferð áfengis)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 25 98,13
Ræða 11 80,82
Andsvar 8 8,88
Grein fyrir atkvæði 2 1,25
Samtals 46 189,08
3,2 klst.