Ritstjóri vefs Alþingis

Ritstjóri vefs Alþingis

Vefritstjóri

Skrifstofa Alþingis auglýsir laust til umsóknar starf vefritstjóra á skrifstofu Alþingis. Hlutverk vefritstjóra er meðal annars gerð og framsetning efnis á vef Alþingis og öðrum vefjum á vegum þingsins. Vefritstjóri á samstarf við flesta starfsmenn skrifstofunnar.

Helstu verkefni og ábyrgð

Ritstjórn og dagleg umsjón vefs Alþingis.
Þátttaka í þróun vefs Alþingis.
Gerð og framsetning upplýsinga-, fræðslu- og kynningarefnis á vef.
Upplýsingagjöf til almennings og fjölmiðla.
Aðstoð við kynningar-, fræðslu- og útgáfumál skrifstofunnar.
Önnur verkefni tengd upplýsingagjöf og fræðslu.
Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi.

Hæfnikröfur

Háskólapróf á framhaldsstigi sem nýtist í starfi.
Starfsreynsla af sambærilegu starfi æskileg.
Ríkir samskiptahæfileikar og færni til að vinna með öðrum.
Geta til að vinna hratt og undir álagi.
Færni til að tjá sig í ræðu og riti.
Mjög gott vald á íslensku og ensku, gott vald á einu Norðurlandamáli er kostur.
Færni í ljósmyndun og myndvinnslu.
Færni í notkun samfélagsmiðla

Frekari upplýsingar um starfið

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis.


Sótt er um starfið í gegnum ráðningarkerfi Orra. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Skrifstofa Alþingis hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Gildi skrifstofu Alþingis eru: Þjónustulund - Fagmennska - Samvinna.

Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 03.04.2018

Nánari upplýsingar veitir

Solveig Jónsdóttir - solveig@althingi.is - 563-0500

Sækja um starf