Laus störf

Skrifstofa Alþingis óskar eftir að ráða þrjá þingverði í fullt starf
 
Skrifstofa Alþingis óskar eftir að ráða þrjá þingverði í fullt starf. Þingverðir starfa á rekstrar- og þjónustusviði Alþingis. Unnið er á dag- og helgarvöktum milli kl. 8.00–20.00. Umsækjandi verður að vera reiðubúinn að vinna yfirvinnu þegar þörf krefur. Gildi skrifstofu Alþingis eru þjónustulund, fagmennska og samvinna.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þjónusta við þingmenn og starfsmenn.
Öryggisgæsla.
Akstursþjónusta.
Eftirlit með húsnæði þingsins.
Utanumhald og eftirlit með skráningum.
Móttaka gesta og símsvörun.
Önnur verkefni.

Hæfnikröfur
Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun.
Marktæk starfsreynsla sem nýtist í starfi.
Reynsla af akstursþjónustu kostur.
Mjög góð tölvu- og tæknikunnátta.
Gott líkamlegt ástand.
Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Háttvísi og rík þjónustulund.
Góð íslenskukunnátta.
Góð tungumálakunnátta, einkum í ensku og Norðurlandamálum.

Frekari upplýsingar um starfið
Um laun starfsmanna Alþingis gildir kjarasamningur milli forseta Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um stöðuna. Alþingi er reyklaus vinnustaður.
Sótt er um störfin með rafrænum hætti og umsóknum skulu fylgja ferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 22.05.2017

Nánari upplýsingar veitir
Guðlaugur Ágústsson - gulli@althingi.is - 563-0500

Smelltu hér til að sækja um starfið