Alþingishús framhlið vísar á heimasíðu

Ræður á 111. lþ.: Hjörleifur Guttormsson


 1. 1988-10-19 S . fundur smíði skuttogara fyrir Marokkó (umræður utan dagskrár), HG
 2. 1988-10-26 N .F fundur 29. mál:hvalveiðibann frv. Sjútvn. Nd. fyrri deild 02.11.1988., HG
 3. 1988-10-27 S . fundur 11. mál:plútonflutningar fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 4. 1988-10-27 S . fundur 11. mál:plútonflutningar fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 5. 1988-10-27 S . fundur 11. mál:plútonflutningar fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 6. 1988-10-27 S . fundur 14. mál:PCB-mengun fsp. (til munnl.) frá heilbrh., HG
 7. 1988-10-27 S . fundur 14. mál:PCB-mengun fsp. (til munnl.) frá heilbrh., HG
 8. 1988-10-27 S . fundur 18. mál:einnota umbúðir fsp. (til munnl.) frá heilbrh., HG
 9. 1988-10-27 S . fundur 19. mál:mengunarvarnir hjá Íslenska álfélaginu hf. fsp. (til munnl.) frá heilbrh., HG
 10. 1988-10-27 S . fundur 4. mál:bann við geimvopnum þál. Utanrmn. Sþ. 31.10.1988, Flm. HG (flutningsræða)
 11. 1988-10-27 S . fundur 4. mál:bann við geimvopnum þál. Utanrmn. Sþ. 31.10.1988, HG
 12. 1988-10-27 S . fundur 24. mál:sjálfseignarstofnanir þál. 16/111, HG
 13. 1988-10-27 S . fundur 6. mál:umhverfisfræðsla þál. 4/111, HG
 14. 1988-10-31 S . fundur 5. mál:jafnréttisráðgjafar þál. Félmn. Sþ. 31.10.1988, Flm. HG (flutningsræða)
 15. 1988-10-31 S . fundur 5. mál:jafnréttisráðgjafar þál. Félmn. Sþ. 31.10.1988, HG
 16. 1988-10-31 S . fundur 32. mál:Menningarsjóður félagsheimila þál. 5/111, HG
 17. 1988-10-31 S . fundur 34. mál:bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn þál. Allshn. Sþ. 7.11.1988, HG
 18. 1988-11-01 N .F fundur 29. mál:hvalveiðibann frv. Sjútvn. Nd. fyrri deild 02.11.1988., HG
 19. 1988-11-07 S . fundur 34. mál:bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn þál. Allshn. Sþ. 7.11.1988, HG
 20. 1988-11-07 S . fundur 34. mál:bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn þál. Allshn. Sþ. 7.11.1988, HG
 21. 1988-11-07 S . fundur 53. mál:endurskoðun á varnarsamningi Íslands og Banda- þál. Utanrmn. 10.11. 1988, HG
 22. 1988-11-10 S . fundur 12. mál:iðnráðgjafar fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 23. 1988-11-10 S . fundur 12. mál:iðnráðgjafar fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 24. 1988-11-10 S . fundur 12. mál:iðnráðgjafar fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 25. 1988-11-11 S . fundur afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi (umræður utan dagskrár), Flm. HG (flutningsræða)
 26. 1988-11-11 S . fundur afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi (umræður utan dagskrár), HG
 27. 1988-11-11 S . fundur afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi (umræður utan dagskrár), HG
 28. 1988-11-21 S . fundur nýtt álver við Straumsvík (um fundarstjórn), HG
 29. 1988-11-21 S . fundur nýtt álver við Straumsvík (um fundarstjórn), Flm. HG (málsh. um fundarstjórn)
 30. 1988-11-21 S . fundur nýtt álver við Straumsvík (umræður utan dagskrár), HG
 31. 1988-11-21 S . fundur nýtt álver við Straumsvík (umræður utan dagskrár), HG
 32. 1988-11-24 S . fundur 93. mál:efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli þál. ríkisstj. 24.4. 1989 skv. þskj. 904, HG
 33. 1988-11-24 S . fundur 93. mál:efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli þál. ríkisstj. 24.4. 1989 skv. þskj. 904, HG
 34. 1988-11-24 S . fundur ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd (umræður utan dagskrár), HG
 35. 1988-11-24 S . fundur 48. mál:kjararannsóknir þál. 8/111, HG
 36. 1988-11-24 S . fundur 63. mál:könnun á jarðvarma, jarðsjó og ferskvatni á þál. 24/111, HG
 37. 1988-12-15 S . fundur 99. mál:búminjasafn á Hvanneyri þál. ríkisstj. 5.5. skv. nál. á þskj. 1016, HG
 38. 1988-12-15 N .F fundur 135. mál:skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði frv. 100/1988, Forseti HG
 39. 1988-12-20 S . fundur 6. mál:umhverfisfræðsla þál. 4/111, Frsm. HG (flutningsræða)
 40. 1988-12-20 S . fundur 32. mál:Menningarsjóður félagsheimila þál. 5/111, Frsm. HG (flutningsræða)
 41. 1988-12-20 S . fundur 37. mál:bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar þál. 17/111, HG
 42. 1989-01-05 S . fundur 104. mál:atvinna kvenna á landsbyggðinni fsp. (til munnl.) frá forsrh., HG
 43. 1989-01-05 S . fundur 104. mál:atvinna kvenna á landsbyggðinni fsp. (til munnl.) frá forsrh., HG
 44. 1989-01-05 S . fundur 192. mál:meðferð trúnaðarmála fsp. (til munnl.) frá forsrh., HG
 45. 1989-01-05 S . fundur 190. mál:störf ósonnefndar fsp. (til munnl.) frá iðnrh., HG
 46. 1989-01-06 N .F fundur 206. mál:Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán) frv. 3/1989, HG
 47. 1989-01-06 S . fundur 73. mál:fjárlög 1989 frv. 2/1989, HG (grein fyrir atkvæði)
 48. 1989-03-06 S . fundur 102. mál:deilur Ísraels og Palestínumanna þál. 19/111, Flm. HG (flutningsræða)
 49. 1989-03-06 S . fundur 102. mál:deilur Ísraels og Palestínumanna þál. 19/111, HG
 50. 1989-03-06 S . fundur 102. mál:deilur Ísraels og Palestínumanna þál. 19/111, HG
 51. 1989-03-06 S . fundur 169. mál:ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1988 þál. ríkisstj. 11.5. skv. þskj. 1095, HG
 52. 1989-03-07 N .F fundur 230. mál:stjórn umhverfismála frv. Samgn. Nd. fyrri deild 8.03., HG
 53. 1989-03-07 N .F fundur 230. mál:stjórn umhverfismála frv. Samgn. Nd. fyrri deild 8.03., HG
 54. 1989-03-09 S . fundur 295. mál:efnahagsáætlun Norðurlanda 1989-1992 fsp. (til munnl.) frá forsrh., HG
 55. 1989-03-09 S . fundur 248. mál:afvopnun á höfunum fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 56. 1989-03-09 S . fundur 248. mál:afvopnun á höfunum fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 57. 1989-03-09 S . fundur 248. mál:afvopnun á höfunum fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 58. 1989-03-09 S . fundur afstaða Íslands á fundi EFTA-landanna (umræður utan dagskrár), HG
 59. 1989-03-13 S . fundur 108. mál:verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða þál. 12/111, Flm. HG (flutningsræða)
 60. 1989-03-13 S . fundur 108. mál:verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða þál. 12/111, HG
 61. 1989-03-13 S . fundur 145. mál:íslenskt mál í sjónvarpi þál. 13/111, HG
 62. 1989-03-15 N .F fundur 1. mál:verðbréfaviðskipti frv. 20/1989, Forseti HG
 63. 1989-03-17 N .F fundur 344. mál:Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti) frv. 76/1989, Forseti HG
 64. 1989-03-21 N .S fundur 103. mál:lánsfjárlög 1989 frv. 12/1989, Forseti HG
 65. 1989-04-03 S . fundur heræfingar varnarliðsins (umræður utan dagskrár), HG
 66. 1989-04-03 S . fundur heræfingar varnarliðsins (umræður utan dagskrár), HG
 67. 1989-04-03 S . fundur heræfingar varnarliðsins (umræður utan dagskrár), HG
 68. 1989-04-06 S . fundur 324. mál:Mannvirkjasjóður NATO fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 69. 1989-04-06 S . fundur 345. mál:bann við kjarnavopnum fsp. (til munnl.) frá utanrrh., HG
 70. 1989-04-11 N .F fundur 412. mál:skógrækt (heildarlög) frv. Landbn. Nd. fyrri deild 12.4., HG
 71. 1989-04-12 N . fundur framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga (um fundarstjórn), HG
 72. 1989-04-13 S . fundur 340. mál:verð á matvælum fsp. (til munnl.) frá viðskrh., HG
 73. 1989-04-13 S . fundur 341. mál:beitarþolsmat og beitarþolsrannsóknir fsp. (til munnl.) frá landbrh., HG
 74. 1989-04-13 S . fundur 364. mál:jöfnun símagjalda fsp. (til munnl.) frá samgrh., HG
 75. 1989-04-13 S . fundur 381. mál:sorpbrennslan á Skarfaskeri við Hnífsdal fsp. (til munnl.) frá heilbrrh., HG
 76. 1989-04-13 S . fundur 385. mál:loftmengun á höfuðborgarsvæðinu fsp. (til munnl.) frá heilbrrh., HG
 77. 1989-04-13 S . fundur 385. mál:loftmengun á höfuðborgarsvæðinu fsp. (til munnl.) frá heilbrrh., HG
 78. 1989-04-13 S . fundur reglur þingskapa um umræður um fyrirspurnir (um fundarstjórn), Flm. HG (málsh. um fundarstjórn)
 79. 1989-04-13 S . fundur reglur þingskapa um umræður um fyrirspurnir (um fundarstjórn), HG
 80. 1989-04-13 S . fundur 42. mál:sveigjanleg starfslok þál. 7/111, Frsm. HG (flutningsræða)
 81. 1989-04-13 S . fundur 48. mál:kjararannsóknir þál. 8/111, Frsm. HG (flutningsræða)
 82. 1989-04-13 S . fundur kafbátsslys við Bjarnarey (tilkynning ráðherra), HG
 83. 1989-04-17 S . fundur breytingar á dagskrá og skýrsla utanríkisráðherra (um fundarstjórn), HG
 84. 1989-04-18 N .S fundur 203. mál:verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga) frv. 87/1989, HG
 85. 1989-04-18 N .F fundur 417. mál:umhverfismál (umhverfisráðuneyti) frv. Allshn. Nd. fyrri deild 19.4., HG
 86. 1989-04-24 S . fundur 89. mál:lengd skólaárs og samfelldur skóladagur þál. ríkisstj. 24.4. 1989 skv. þskj. 907, Frsm. HG (flutningsræða)
 87. 1989-04-24 S . fundur 93. mál:efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli þál. ríkisstj. 24.4. 1989 skv. þskj. 904, Frsm. HG (flutningsræða)
 88. 1989-04-24 S . fundur 108. mál:verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða þál. 12/111, Frsm. HG (flutningsræða)
 89. 1989-04-24 S . fundur 131. mál:úrbætur í atvinnumálum kvenna þál. ríkisstj. 24.4. skv. þskj. 903, Frsm. HG (flutningsræða)
 90. 1989-04-25 N .S fundur 419. mál:heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. frv. 27/1989, Frsm. HG (flutningsræða)
 91. 1989-04-25 S . fundur 482. mál:utanríkismál skýrsl, HG
 92. 1989-04-25 S . fundur 482. mál:utanríkismál skýrsl, HG
 93. 1989-04-25 S . fundur 482. mál:utanríkismál skýrsl, HG
 94. 1989-04-28 S . fundur úrskurður forseta um takmörkun umræðna (um fundarstjórn), HG
 95. 1989-04-28 S . fundur 386. mál:Hornafjarðarós fsp. (til munnl.) frá samgrh., HG
 96. 1989-04-28 S . fundur 386. mál:Hornafjarðarós fsp. (til munnl.) frá samgrh., HG
 97. 1989-04-28 N .S fundur 298. mál:afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál frv. 33/1989, Frsm. HG (flutningsræða)
 98. 1989-04-28 N .S fundur 298. mál:afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál frv. 33/1989, Frsm. HG (flutningsræða)
 99. 1989-04-28 N .S fundur 408. mál:járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri) frv. 28/1989, Frsm. HG (flutningsræða)
 100. 1989-04-28 N .F fundur 300. mál:almannatryggingar (endurhæfingarlífeyrir) frv. 39/1989, Forseti HG
 101. 1989-04-28 N .F fundur 410. mál:Ríkisprentsmiðjan Gutenberg (stofnun hlutafélags) frv. 45/1989, Frsm. HG (flutningsræða)
 102. 1989-05-03 N .S fundur 312. mál:umhverfismengun af völdum einnota umbúða frv. 52/1989, HG
 103. 1989-05-05 S . fundur 145. mál:íslenskt mál í sjónvarpi þál. 13/111, Frsm. HG (flutningsræða)
 104. 1989-05-05 S . fundur 273. mál:tónmenntakennsla í grunnskólum þál. 14/111, Frsm. HG (flutningsræða)
 105. 1989-05-05 S . fundur 178. mál:aðstoð við leigjendur þál. ríkisstj. 5.5. skv. nál. á þskj. 964, Frsm. HG (flutningsræða)
 106. 1989-05-05 S . fundur 99. mál:búminjasafn á Hvanneyri þál. ríkisstj. 5.5. skv. nál. á þskj. 1016, Frsm. HG (flutningsræða)
 107. 1989-05-05 S . fundur 99. mál:búminjasafn á Hvanneyri þál. ríkisstj. 5.5. skv. nál. á þskj. 1016, HG
 108. 1989-05-05 S . fundur 296. mál:dagvistarmál fatlaðra barna þál. 15/111, Frsm. HG (flutningsræða)
 109. 1989-05-05 S . fundur 185. mál:endurskoðun laga um rekstur heilbrigðisstofnana þál. ríkisstj. 5.5. skv. nál. á þskj. 1020, Frsm. HG (flutningsræða)
 110. 1989-05-06 N .F fundur 344. mál:Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti) frv. 76/1989, Forseti HG
 111. 1989-05-08 S . fundur mengun hafanna í kringum Ísland (umræður utan dagskrár), HG
 112. 1989-05-08 N .F fundur 344. mál:Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti) frv. 76/1989, HG
 113. 1989-05-08 N .F fundur 344. mál:Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti) frv. 76/1989, HG
 114. 1989-05-09 N .S fundur 409. mál:verkfræðingar (landslagshönnuðir) frv. 44/1989, Frsm. HG (flutningsræða)
 115. 1989-05-09 N .S fundur 203. mál:verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga) frv. 87/1989, HG
 116. 1989-05-09 N .S fundur 204. mál:tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög) frv. 91/1989, HG (grein fyrir atkvæði)
 117. 1989-05-09 N .F fundur 344. mál:Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti) frv. 76/1989, HG (grein fyrir atkvæði)
 118. 1989-05-09 N .F fundur 344. mál:Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti) frv. 76/1989, HG (grein fyrir atkvæði)
 119. 1989-05-10 N . fundur tilhögun þingfunda (tilkynning), Forseti HG
 120. 1989-05-10 N .F fundur 335. mál:staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti) frv. 78/1989, Forseti HG
 121. 1989-05-11 S . fundur 421. mál:Vínarsamningur um vernd ósonlagsins þál. 20/111, HG
 122. 1989-05-12 N .S fundur 203. mál:verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga) frv. 87/1989, HG (grein fyrir atkvæði)
 123. 1989-05-16 N .S fundur 312. mál:umhverfismengun af völdum einnota umbúða frv. 52/1989, Frsm. HG (flutningsræða)
 124. 1989-05-17 N .F fundur 438. mál:leigubifreiðar (heildarlög) frv. 77/1989, Frsm. HG (flutningsræða)
 125. 1989-05-17 N .F fundur 438. mál:leigubifreiðar (heildarlög) frv. 77/1989, HG
 126. 1989-05-17 N .F fundur 284. mál:réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip) frv. Sjútvn. Ed. seinni deild 19.5. Fráv. felld í nál., Forseti HG
 127. 1989-05-17 N .S fundur 469. mál:þingfararkaup alþingismanna (biðlaun) frv. Fjh.-og viðskn. Nd. seinni deild 17.5., Forseti HG
 128. 1989-05-18 S . fundur 102. mál:deilur Ísraels og Palestínumanna þál. 19/111, HG
 129. 1989-05-18 S . fundur 338. mál:heimilisrekstrarbrautir í framhaldsskólum þál. Félmn. Sþ. 18.5., HG
 130. 1989-05-18 S . fundur 209. mál:staða og þróun jafnréttismála skýrsl, HG
 131. 1989-05-19 N .S fundur 204. mál:tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög) frv. 91/1989, HG
 132. 1989-05-19 N .S fundur 393. mál:málefni aldraðra (heildarlög) frv. 82/1989, HG
 133. 1989-05-19 N .S fundur 204. mál:tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög) frv. 91/1989, HG (grein fyrir atkvæði)
 134. 1989-05-19 S . fundur 402. mál:manneldis-og neyslustefna þál. 22/111, Frsm. HG (flutningsræða)
 135. 1989-05-19 S . fundur ályktunarfær þingfundur (um fundarstjórn), Flm. HG (málsh. um fundarstjórn)
 136. 1989-05-19 S . fundur ályktunarfær þingfundur (um fundarstjórn), HG
 137. 1989-05-20 N .F fundur 438. mál:leigubifreiðar (heildarlög) frv. 77/1989, HG
 138. 1989-05-20 N .F fundur 418. mál:Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.) frv. Bíður frh. 2. umr. í Nd. fyrri deild, HG
  Gert 7.9.2005 wwwadm@althingi.is -